معاشرت نیکو با همسر

معاشرت نیکو با همسر زناشویی

معاشرت نیکو با همسر موجب استحکام و دوام زندگی مشترک شده و موجب شکوفا شدن استعدادهای زن در زندگی و پیشرفت وی می شود.

در قرآن کریم به خانواده به ویژه زن با اهمیت ویژه ای پرداخته شده است.یکی از مسائلی
که مورد توجه قرآن می باشد آداب معاشرت با همسر است که آیات زیادی را به آن اختصاص
داده است.در این مطلب در  Niksalehi به این آیات و روایات پرداخته ایم.

آداب معاشرت با همسر

مقدمه زن و مردی که به اختیار و اراده خویش پیمان زناشویی می بندند،
با تشکیل خانواده در جهت تحقق
اهداف ازدواج- که به تعبیر قرآن، کسب سکینه و آرامش زوجین است(۱)- تلاش می کنند.

اما تشکیل خانواده به تنهایی کافی نیست بلکه هر یک از افراد خانواده جدید در جهت هدایت این نهاد و
به منظور نیل به آرمان های یاد شده، وظایف و مسئولیت هایی دارند.

کسب آرامش و همدلی، تربیت فرزندان صالح و بقای خانواده، نوعی خاص از رفتار زوجین
نسبت به یکدیگر را طلب
می کند که در اصطلاح به آن «حسن معاشرت» گفته می شود.

مسأله آداب معاشرت با همسر، مسأله تازه ای نیست، بلکه پیشینه ای به قدمت تاریخ دارد و
در طول زندگی انسان دستخوش دگرگونی
های بسیار گشته است؛ گاهی زن را کالا می پنداشتند و گاهی هرگونه ارتباط و معاشرتی
آزاد بود، گاهی مردان،
زنان را مخلوقی شیطان صفت می پنداشتند و دوری از او را به خود لازم می دانستند.

آداب معاشرت با همسر

معاشرت نیکو با همسر

حسن معاشرت چیست

پرسش این پژوهش، این است که: حسن معاشرت زن و مرد در خانواده و
آداب معاشرت با همسر
چگونه است؟ مصادیق آن چیست؟
و در
قرآن مجید، روایات معصومان (علیهم السلام)، منابع تفسیری و اخلاقی با چه دقت و ظرافتی
به موضوع آداب معاشرت با همسر پرداخته شده
است؟

امروزه با توجه به بالا رفتن آمار طلاق و نزاع های خانوادگی، به نظر می رسد همسران از امر
مهم «حسن معاشرت» آگاهی کافی ندارند؛ لذا پرداختن به موضوع آداب معاشرت با همسر ،
ضرورت می یابد.

در این نوشتار تلاش شده با بهره گیری از قرآن مجید و روایات
اهل بیت (علیهم السلام) به پرسش های
یاد شده در رابطه با آداب معاشرت با همسر نیز پاسخی کوتاه و در خور داده شود.

مفهوم حسن معاشرت حسن معاشرت، مفهومی قرآنی است که از آیه
شریفه (وَ عاشِرُوهُنّ بِالمَعروفِ) اخذ شده است.

این مفهوم از دید مفسران، تعابیر مختلفی دارد اما همه تعابیر در جهت بیان مصادیق
معروف با توجه به عرف
جامعه، مشترک می باشند.(۲)

 

برخی معروف را این گونه تعریف کرده اند: آنچه عقل نظری و سنت های شایسته اجتماع
بپسندد و بشناسد.(۳)

برخی نیز گفته اند: چیزی را که عقل به رسمیت بشناسد و پیش وحی و صاحب شریعت
به رسمیت شناخته شود، معروف است.(۴)

در حقوق ایران، از  آداب معاشرت با همسر، خوشرویی، مسالمت زوجین با یکدیگر،
دوری از اعمال موجد کینه و
آزار دهنده و دوری از داد و فریاد یا ناسزا گویی و مجادله «حسن معاشرت» محسوب شده است.

این تعاریف از حسن معاشرت اجمالاً گویای این مطلب است که اگر زوجین با یکدیگر
بد رفتاری و خشنونت نکنند
و موجب آزار و اذیت یکدیگر نشوند، در واقع با یکدیگر حسن معاشرت دارند.(۵)

ضرورت حسن معاشرت در زندگی انسان
با ویژگی هایی از حیوان جدا می شود.

 

انسان ها نیاز به معاشرت عاطفی دارند

تفاوت مهم میان انسان و حیوان، این است که حیوان اگر سیر شود و نیاز جسمی اش
تأمین شود، خلاء
و کمبود عاطفی و اخلاقی ندارد.

اما انسان این گونه نیست؛ بلکه نیاز دیگری هم دارد و آن، نیاز به معاشرت عاطفی
و اخلاقی است.
انسان ها در این معاشرت باید از یکدیگر صفا، صمیمیت، وفاداری و گذشت ببینند.

در محدوده زندگی خانوادگی، نیاز به محبت و عاطفه بیشتر است.(۶)

 

زیربنای خانواده و هیأت سازنده آن، حسن معاشرت است.

اگر شرایط زندگی از هر جهت دلخواه باشد اما حسن معاشرت در آن نباشد،
گویی شالوده و اساس زندگی روی
آب بنا شده که با چشم بر هم زدنی خراب می شود.

 

اساس حسن معاشرت

اساس حسن معاشرت، شناخت مقام و منزلت و حقوق یکدیگر است.

زن باید بداند که حقوق حقه مرد، چیست و مقام و منزلت او کدام است؟
و مرد هم باید از
حقوق و مقام و منزلت زن آگاه باشد و هر یک باید خود را موظف به ادای حق دیگری بدانند.(۷)

قرآن در این باره می فرماید: (و لهنّ مِثلُ الّذی عَلیهِنّ بِالمعروفِ)؛(۸) «و برای زنان است مثل آنچه بر آنان
است به متعارف».

در آیه دیگر برای اینکه به خانواده استحکام و اعتبار بخشد و جلوی سوء استفاده مرد
از قدرت خویش را
بگیرد، به او دستورهایی می دهد و در ادامه آن می فرماید:

(وَ عاشِرُوهنّ بِالمعروفِ فإن کَرهتُموهنّ فعسی أن تَکرَهُوا
شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً)(۹)؛

« و با آنان به طور شایسته رفتار کنید و اگر از آن
ها کراهت داشتید، چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و خدا خیر فراوانی در آن قرار می دهد».

فلسفه این دستورها، احترام به آزادی و حقوق زن است.

آداب معاشرت با همسر

معاشرت نیکو با همسر

آیه ای دیگر از قرآن درباب حسن معاشرت

خدای بزرگ در این آیه با یک فرمان کلی، مرد را مکلف و موظف به حسن معاشرت می کند و
در ادامه این دستور- که در حقیقت پایه و اساس بنای عظیم
خانواده است- می فرماید:
اگر احیاناً از زنتان
خوشتان نمی آید، باز هم حق ندارید حسن معاشرت را زیر پا بگذارید؛
چرا که شما از اسرار غیب آگاهی
ندارید و شاید خدا خیر شما را در وجود همین زنی قرار داده باشد که شما از او خوشتان نمی
آید.(۱۰)

آیه شریفه در واقع می خواد بگوید: شما مردان نه تنها حق ندارید برای سودجویی و
کامجویی های خود
با سخت گیری بر زنان، به آنان تعدی کرده و به اکراه و اجبار مهریه یا اموال
و دارایی های
آنها را از دستشان خارج کنید، بلکه وظیفه دارید با رعایت آداب معاشرت با همسر،

حسن معاشرت و رفتار اخلاقی
متعارف، مایه دلگرمی، آنان شده
و کانون خانواده را گرم و پر نشاط سازید.(۱۱)

تعبیر حسن معاشرت که در آیه نوزده سوره نساء به عنوان
یک وظیفه برای شوهر و به عنوان یک حق برای زن مطرح شده، عامل تحکیم زندگی خانوادگی و دوام و
استمرار آن است و این، منظری روانشناختی دارد؛

چرا که حسن رفتار بر مبنای «الانسان عبید الاحسان»، محبت آفرین است

و در محور محبت، همه سختی ها آسان و قابل تحمل شده و در این فرض، زندگی شیرین و دلنواز
و با دوام می شود و این همان سخن الهی است

که: (هَل جزاءُ الإحسانِ إلاّ الإحسانُ)(۱۲)؛ آری حسن رفتار،
رفتار نیکو و پسندیده ای را در پی دارد.

حسن معاشرت چه اثراتی برای مرد دارد

مرد با حسن معاشرت، نیازهای روحی همسر خود را تأمین می کند
اما اگر خوب بنگریم، در حقیقت نیازهای روحی
خودش نیز تأمین می شود.

مرد برای این که محیط صفا و آرامش و آسایش برای خود پدید آورد،
چاره ای جز این ندارد که
همسر خود را از این نظر اشباع کند.

آنچه اسلام از یک «خانواده اسلامی» می خواهد، جاذبیت است و به
همین جهت مردی که در تحکیم آن می
کوشد، دعای پیشوایان دین بدرقه راه او و موجب آمرزش گناهان اوست.

امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
«رحم الله عبداً احسن فیما بینه و بین زوجته؛ (۱۳) خدا رحمت کند بنده
ای را که میان خود و همسرش روابط حسنه برقرار می کند».

پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله وسلم) هم در سخنی به
امیرمؤمنان (علیه السلام) چنین فرمود:
«ای علی! خدمت
به خانواده، کفاره گناهان بزرگ و موجب فرونشاندن خشم الهی و مهریه حوران بهشتی
و فزونی حسنات و درجات است.
یا علی! به خانواده خدمت نمی کند مگر صدّیق یا شهید یا مردی
که خدا برای او خیر دنیا و
آخرت را اراده کرده است»(۱۴).

حسن معاشرت در قرآن در این جا این مفهوم در چهار محور مورد بحث قرار می گیرد:

۱٫ نگاه تفسیری
به آیه (وَ عاشِروهُنّ بِالمعروفِ) اساساً تشکیل جامعه قرآنی، بر بنیاد خانواده و
نقش آن نهاده شده است.
قرآن کریم به «خانواده» اهمیت بسیاری داده است.

از این رو به خانواده به عنوان مرکز توجه احکام، حقوق، آداب و اخلاق، اهتمام
ویژه ای مبذول داشته و
نقش و جایگاه آن را با آموزه ها و دستورهای متعدد، تحکیم بخشیده است.

یکی از ارکان خانواده از نگاه قرآن زن می باشد

در قرآن از میان دو رکن اساسی خانواده، به «زن» نظر خاص
و ویژه ای شده تا او بتواند جایگاه
و نقش واقعی خود را در این نهاد مقدس پیدا کند و محصولی پر سود تحویل جامعه دهد.

به همین علت آیات زیادی به مسائل زنان اختصاص یافته است.

یکی از مسائلی که مورد توجه قرآن است،آداب معاشرت با همسر و زن است.

آیه ۱۹ سوره نساء (وَ عاشِرُوهُنّ بِالمعروفِ) فرمان معاشرت شایسته
و رفتار انسانی مناسب با زنان را صادر می کند.

این جمله پس از نهی از اذیت زنان در آیه، دستور می دهد با آن ها بر اساس معروف زندگی
کنید و معروف؛ یعنی هر چیزی را که عقل و نقل معتبر- دو کاشف از وحی – آن را به
رسمیت شناخته و بپسندند(۱۵).

منظور از (و عاشِرُوهنّ بالمعروفِ) در قرآن چیست

به باور بعضی از مفسران، منظور از (و عاشِرُوهنّ بالمعروفِ) این است
که با آنان به گونه پسندیده رفتار نمایید،
هم از نظر عواطف و احساسات و هم از نظر ادای حقوق جسمی و تأمین هزینه زندگی.

اما برخی بر این باورند که با مهر و گشاده رویی با آنها روبه رو شوید.(۱۶)

عده ای از مفسران
گفته اند: با زنان مطابق عدل و انصاف و انسانیت، معاشرت و همزیستی نمایید.(۱۷)

با آن ها خوشرفتاری نمایید؛ یعنی
با آنها رفتار انسانی داشته باشید و آزادی اجتماعی و منزلت آن ها را محترم
بشمارید و حقوقی را که
بر مبنای معروف است، بپذیرید.

به هر حال هر یک از افراد، متناسب با ساختمان جسمی و روحی خود، وظایف و
مسئولیت هایی دارند که
باید به آن ها احترام گذاشت.

از این رو نباید با زنان مستبدانه و با خشونت رفتار کرد و بیش از توانایی که دارند، از آنها
مسئولیت خواست.(۱۸) مرحوم علامه طباطبائی ذیل این آیه،
می فرماید: معروف، به کاری می گویند که در جامعه مجهول نباشد.

سپس ادامه می دهد: وقتی معروف با امر معاشرت ضمیمه می شود، این طور
معنا می دهد:
با زنان به
طرزی معاشرت کنید که مرسوم و معروف است.

معاشرت متعارف چیست

طرز معاشرت متعارف، معاشرت در یک زندگی اجتماعی است
که در آن اجتماع، هر فرد خشت بنای جامعه بوده و
یکسان با سایر افراد در سازمان جامعه انسانی سهیم می باشد.

پس اگر با یکی از افراد اجتماع انسانی معامله ای غیر از این بکنند
که از او استفاده شود ولی
در مقابل فایده ای به او نرسد، استثنایی غلط در طرز معاشرت متعارف قائل شده اند.

با آنکه خدای متعال در قرآن مجید روشن نموده که مردم- زن و مرد- شاخه های
یک ریشه هستند و
جامعه در به وجود آمدن خود به این افراد محتاج است.

پس زن و مرد با تمام اختلافات طبیعی که دارند، در وزان و تأثیر یکسان اند.
این همان حکمی است که ذوق جامعه، جامعه ای که بر طریقه فطرت
بدون انحراف مشی می کند، سرچشمه می
گیرد.

و از آن جهت است که باید حکم برابری در معاشرت؛ یعنی آزادی اجتماعی اجرا شود و زن نیز مثل
مرد در رفتار و فکر آزاد باشد.

هر انسان از آن جهت که انسانی با فکر و اراده محسوب می شود، اختیار کسب منفعت و دفع ضرر
را دارد.

همین انسان وقتی وارد جامعه می شود، دارای همان اختیارات و استقلال کامل است.

 

یکی از حقوق زن، این است که مردان با آنان به نیکی رفتار کنند

(۱۹) مدرسی در تفسیر آیه، این گونه
توضیح می دهد: یکی از حقوق زن، این است که مردان با آنان به نیکی رفتار کنند و حقوقی را
که عرفاً به زن تعلق می گیرد، به او بپردازند و برای انتقام جویی ها یا خشم و کینه ای
موقت، آن را زیر پا نگذارند.

نظام اسلامی در بسیاری از قانون گذاری ها و تشریعات خود، به عرف عام تکیه می کند.

در باب زندگی زوجه و حقوق او نیز قانونگذار اسلامی بر عرف متکی است؛ لذا طرز
معاشرت خوب را همان
می داند که عرفاً چنان باشد.(۲۰)

۲٫
مخاطبان آموزه (و عاشروهن بالمعروف) در آیه شریفه مورد بحث، خطاب معاشرت به
معروف، به شوهران، از صراحت و شفافیت کاملی برخوردار است.

اما یقیناً چنین خطابی هرگز دلیل بر آن نمی شود که این اصل اخلاقی در باور قرآنی در باب همسران،
یک طرفه باشد.

 قرآن کریم فلسفه آفرینش همسران را چه چیز بیان می کند

قرآن کریم فلسفه «آفرینش همسران» را رسیدن هر یک از آنان
به «آرامش» بیان می کند؛ آرامشی که از لوازم
آن، مودّت و رحمتی است که خدای رحمان میان همسران قرار داده است.(۲۱)

طبیعتاً چنین فلسفه ای
اقتضا می کند که هر یک از همسران با دیگری به شکل محبت آمیز
رفتار نماید و آداب معاشرت با همسر را رعایت کند زیرا تنها رفتار یکی
از آن ها بر طبق این آیه، هرگز نمی تواند آرامش طرفینی را حاصل آورد.(۲۲)

علامه جوادی آملی محدوده مخاطبان
را فراتر از زندگی خانوادگی قرار داده و می فرماید:
در جمله (و عاشروهن بالمعروف) به مردان خطاب می شود
و به شوهران اختصاص ندارد.

این جمله افزون بر آنکه شامل شوهر در مقابل زن و مرد در مقابل زن می شود،
ممکن است شامل
چگونگی رابطه برادر با خواهر یا همکار مرد با همکار زن هم بشود.(۲۳)

اما این که چرا خطاب برای شوهران
است؟

می توان گفت که با تأمل در آیات قرآن و با مراجعه به تاریخ، به
روشنی رفتار مستبدانه و ظالمانه اعراب با زنانشان قابل برداشت است؛
لذا با حاکمیت فرهنگ های جاهلانه و ظالمانه از
سوی مردان، طبیعی و منطقی است که برای فرهنگ سازی صحیح باید از آنان شروع کرد.

آیاتی نظیر (و عاشِرو هُنّ بِالمعروفِ) با هدف حمایت از ارزش و تأمین حقوق قانونی و اخلاقی زنان
نازل شده است.

به علاوه از آنجایی که ریاست خانواده بر عهده مرد است، مقتضی آن است
که نوعاً دست شوهران در تصمیمات
مربوط به زناشویی بازتر باشد و به دلیل آنکه معمولاً مردان با زنان، به معروف معاشرت نمی کنند،
خدا در
قرآن کریم مکرر آن ها را به این رفتار امر کرده است؛ لذا این صراحت به معنای یک طرفه بودن
این نوع رفتار نیست بلکه در فرهنگ قرآنی هر یک از همسران باید «حسن معاشرت» داشته باشند.(۲۴)

آداب معاشرت با همسر

معاشرت نیکو با همسر

حسن معاشرت موجب استحکام بنیاد خانواده می شود

۳٫ نقش بنیادین
حسن معاشرت در روابط همسران نقش اساسی معاشرت به معروف
در روابط همسران از منظر قرآن کریم قابل انکار نیست؛

بلکه بی گمان شیوه فرهنگی قرآن کریم در رابطه با نحوه رفتار همسران
با یکدیگر، از ارزش های اخلاقی، در
خور توجه به شمار می آید.

قرآن کریم در ادامه آیه ۱۹ سوره نساء می فرماید:

(فَإن کرهتموهنّ فعسی أن تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه
خیراً کثیراً) حفظ نظام خانواده و شرافت آن باید باقی باشد، هر چند به بهای صبر و مشکلات و تحمل
ناخوشایندی ها.(۲۵)

لذا در آیه شریفه به مردان سفارش شده که به همسرانشان با دیده «کرامت» بنگرند
و اگر مهر
و عشقی از آنان در ژرفای دلشان نمی یابند، یا ادامه زندگی برایشان خوشایند
نیست، چنانچه زیان معنوی و مادی
آنان را تهدید نمی کند، «شکیبایی» پیشه سازند و با آنان زندگی کنند.(۲۶)

اگر از جهاتی از همسران خود رضایت
کامل ندارند، فوراً تصمیم به جدایی یا بد رفتاری نگیرند و تا آنجا که قدرت
دارند، مدارا کنند؛ زیرا ممکن
است در تشخیص خود دچار اشتباه شده باشند و آنچه را نمی پسندند،
خدا در آن خیر و برکت و
سود فراوان قرار داده باشد.(۲۷)

باید توجه داشت که تعبیر «خیر کثیر» مفهوم وسیعی دارد که یکی از مصادیق آن،
فرزندان صالح و با لیاقت است.(۲۸)

حل مشکلات خانواده و داشتن حلم و حوصله برای سعادت فرزندان که بهتر از
جدایی و طلاق است، مصداق دیگر آن می تواند باشد.(۲۹)

۴٫ اسوه ی قرآنی خدای متعال در جریان سوگند حضرت
ایوب (علیه السلام) در ارتباط با خطای همسر او می فرماید: (و خذ بیدک ضغثاً فاضرب به و لا تحنث)؛(۳۰)

«یک بسته با دست خویش بگیر و او را بزن و سوگند مشکن».

ماجرای کیفر همسر ایوب چه بود

در مورد انگیزه کیفر همسر ایوب (علیه السلام) در روایتی از ابن عباس آمده
است: چون دوران بهبودی ایوب (علیه
السلام) به طول انجامید، شیطان از صبر و سپاسگزاری او به تنگ آمد و لذا به فکر فریفتن همسر او
در آمد.

به لباس مبدل ظاهر شد و به او گفت: من حاضرم همسر تو را معالجه نمایم مشروط بر این که
بعد از خوب شدن اعتراف کند من او را خوب کرده ام.

زن ایوب (علیه السلام) خوشحال شد و شرط او را پذیرفت و به اطلاع همسرش رسانید.

ایوب (علیه السلام) با شنیدن این سخن، گفت: او شیطان است که تو را فریب داده و تو چرا سخن
او را پذیرفته ای!؟ چنانچه خوب شوم، تو را صد تازیانه خواهم زد.(۳۱)

خدای بزرگ، ادای سوگند ایوب (علیه السلام)
را حتمی می شمارد اما مصداق آن را اخلاقی نمی داند؛ لذا برای تخفیف مجازات از یک سو و حرمت
سوگند او از سوی دیگر، دستور می دهد که ساقه های نرم خرما یا گندم را یک جا
به عنوان
اجرای سوگند به همسرش بزند که به این طریق هم او اذیت نشود و هم حکم سوگند
عملی گردد.(۳۲)

گویی
در نزد پروردگار، روابط میان همسران بدون محبت و عشق، گذشت و رحمت،
پسندیده نیست؛ لذا از ایوب (علیه السلام)
می خواهد به نحوی به سوگندش عمل کند که به روابط اخلاقی خانواده آسیبی
وارد نیاید و به تعبیر دیگر،
به نحو شایسته و معروف با همسرش رفتار کند.

حسن معاشرت در روایات

۱٫ مصادیق عشق و علاقه زن و شوهر به یکدیگر، تجلیاتی دارد.

در این مقوله سخنان گران بهایی از معصومین (علیهم السلام) در اختیار
داریم که به حسن معاشرت آنها توصیه نموده
است.(۳۳)

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «انَّ المرءَ یحتاج فی منزله و عیاله الی ثلاث خلال یتکلَّفها و ان
لم یکن فی طبعه ذلک: معاشرهً جمیله…؛

(۳۴) انسان در خلال نیازهای منزل و عیالش، به سه چیز نیازمند است،
حتی اگر آن چیزها با طبع او سازگار نباشد… که یکی از آن ها، معاشرت نیکو می باشد».

معاشرت به معروف، مصادیق فراوانی دارد و شامل بسیاری از امور اخلاقی می گردد و در این جا تنها به
برخی از مصادیق مهم آن اشاره می شد.

حسن خلق: حسن خلق، صفتی پسندیده است که در آموزه های اسلام بسیار
به آن سفارش شده است.
حسن خلق در روابط خانوادگی و خصوصاً بین زوجین، جایگاه ویژه ای دارد.

امام صادق (علیه السلام) در این باره می فرماید: «لا غنی بالزوج عن ثلاثه اشیاء
فیما بینه و بین زوجه
و هی الموافقه لیجتلب بها و محبتها و هواها و حسن خلقه و استعماله
استماله قلبها بالهیئه الحسنه فی عینها
و توسعته علیها؛(۳۵)

در ارتباط بین زن و شوهر، مرد نیازمند سه چیز است: مدارا و خوش رفتاری با زن
تا محبت و علاقه زن را جلب کند و خوش اخلاقی با او به دست آوردن قلب
او که با
پیراستن ظاهر در مقابل دیدگان او و گشاده دستی با او امکان پذیر است».

احترام به زن: در زندگی مشترک، وجود «احترام متقابل» اصلی اساسی است.

حرمت گذاردن به هم، یک حسن است و هر زن و مرد باید نکات مثبت زندگی همسر خود را بیابد
و او را برای آن نکات مثبت، تکریم کند.

بزرگداشت و تکریم شخصیت، نیاز طبیعی هر انسانی است

اگر نیاز طبیعی تکریم شخصیت هر فرد در خانواده تأمین شود،
احساس آرامش و اعتماد به نفس می کند با
دلگرمی و امید، برای موفقیت و کسب رضایت دیگر اعضای خانواده قدم بر می دارد.(۳۶)

در این میان، اکرام و
احترام به زن، جایگاه خاص و ممتازی دارد.

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «من اتَّخذَ إمرأه فلیکرمها؛ (۳۷)

هر کس همسری اختیار کند، باید او را اکرام
و احترام کند».

محبت و اظهار آن: اصل مهر و محبت علاقه همسران نسبت به هم را، خدای متعال در وجود زوجین قرار
داده است.(۳۸)
این محبت و علاقه با شروع زندگی مشترک، تولد یافته و با ادامه زندگی استحکام می یابد و
تثبیت می شود.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) می فرماید: «إنّ الرجل إذا نظر إلی إمرأته و نظرت إلیه ،
نظرالله تعالی إلیهما نظر الرّحمه؛ (۳۹) وقتی مرد به همسر خود با محبت می نگرد و زنش با مهر به
او می نگرد، خداوند با دیده رحمت بر آن ها می نگرد».

امام صادق (علیه السلام) نیز می فرماید: «کلُّ من اشتدّ لنا حبّاًَ إشتدَّ للنساءِ حبّاً؛(۴۰)
هر کس محبتش به ما
اهل بیت زیاد باشد، محبتش نسبت به زنان (مادر، همسر، دختر و …) زیاد است».

در فرهنگ غنی اسلامی «اظهار محبت» یکی از لوازم دوست داشتن است.

به فرموده ائمه (علیهم السلام) مرد باید «محبت درونی» خود به
همسرش را اظهار کند؛ با زبان بگوید و با
عمل نشان دهد تا دوستی میان زن و شوهر زیاد شود.(۴۱)

بیشترین سفارش اسلام در حیطه مسائل خانوادگی در باب چیست

عفو و گذشت: بیش ترین سفارش اسلام درباره مسائل
خانوادگی، گذشت و چشم پوشی زن و شوهر از لغزش ها، کج خلقی ها
و اشتباه های یکدیگر است؛
زیرا
زن و شوهر، روحیات و طرز فکری دوگانه دارند و هیچ کدام از خطا و عصبانیت در امان نیستند.

گذشت آن دو از یکدیگر، بی گمان کانون خانواده را با حرارت کرده و عشق و محبت را افزایش می
دهد.

«گذشت»، نشانه حسن نیت و خوش بینی به زندگی است و چه بسا
بسیاری از تیرگی ها در پرتو این
صفت، جای خود را به صفا و صمیمیت می دهد.(۴۲)

شخصی از محضر امام صادق (علیه السلام) درباره «حق زن
بر شوهر» سؤال کرد، ایشان فرمود: «یشبع بطونها و یکسو جثَّتها و إن جهلت غفر لها؛ (۴۳)

خوراک و پوشاک
زن را تهیه کند و اگر زن خطا و اشتباهی انجام داد، او را ببخشاید».

مدارا کردن: مدارای زن و مرد در زندگی، رفق و هماهنگی آنان در همه امور مربوط به آن و پرهیز
از سرسختی های بی مورد است.

ممکن است در طول زندگی مشترک به دلیل برخی مسائل، از میزان مهر
و محبت زن و شوهر به هم
کاسته شود و یا کدورت و سردی بین آن ها ایجاد گردد، ولی اهمیت حفظ
«نظام خانواده» از یک سو
و وجود حق «طلاق» به دست مردان از سوی دیگر، می طلبد که مرد
در برخوردهای خود با زن، تدبیری
خردمندانه داشته باشد که نتیجه آن، «مدارا و هماهنگی» در امور زندگی است.

به همین جهت، در روایات به مردان سفارش شده که در زندگی مدارا داشته باشند.

حضرت امیرمؤمنان (علیه السلام) می فرماید:
«فدارها علی کلَّ حال و أحسن الصحبه لها فیصفو عیشک؛(۴۴) در
تمام حالات با همسرت سازگاری کن و با او به نیکی معاشرت نما تا زندگی ات با صفا شود».

حسن رفتار در سیره معصومین علیهم السلام

۲٫ سیره معصومین (علیهم السلام) از مطالعه در زندگی
ائمه معصومین (علیهم السلام) به خوبی آشکار می شود که این
عزیزان نهایت حسن رفتار و معاشرت را با همسران خویش داشتند.

ستایش این بزرگواران از همسران خود، دلیلی بر این مدعاست.

رسول گرامی اسلام همان گونه که مردم را به خوش رفتاری با
زنان سفارش می نمود، خود «الگویی» در این
زمینه بود.

ایشان می فرماید: «خیرکم، خیرکم لنسائه و أنا خیرکم لنسائی؛ (۴۵)

بهترین شما، کسی است که با همسرش از همه
خوش رفتارتر باشد و من از همه شما به همسر خود، مهربان و خوش رفتارتر هستم».

امیرمؤمنان (علیه السلام) نیز در بزرگداشت همسر خود
فاطمه (علیها السلام) فرمود: «و لقد کنت أنظر إلیها فتنکشف عنّی الهموم
و الأحزان؛(۴۶)

هنگامی که به همسرم نگاه می کردم، اندوه و حزن از من رخت بر می بست».

نشریه فرهنگ کوثر، شماره۸۷٫ نویسنده: طاهره مقدسی

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2020-01-31 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :