موفق ترین ازدواج ها مربوط به کدام زوج هاست ؟

موفق ترین ازدواج ها مربوط به کدام زوج هاست ؟ زناشویی

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با تحلیل و تشریح آماری ازدواج های موفق در سنین پایین گفت: براساس آمارهای به دست آمده، موفق ترین ازدواج ها در سنین ۲۰ تا ۲۴ رخ داده و با بالا رفتن سن ازدواج زوجین، تعداد طلاق در مردان از ۵٫۶ به ۳۲ […]

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با تحلیل و تشریح آماری ازدواج های موفق
در سنین پایین گفت: براساس آمارهای به دست آمده، موفق ترین ازدواج ها در سنین ۲۰ تا ۲۴ رخ داده
و با بالا رفتن سن ازدواج زوجین، تعداد طلاق در مردان از ۵٫۶ به ۳۲ درصد و در زنان از
۶ به ۲۲٫۵ درصد افزایش یافته است.
علی اکبر محزون با بیان این مطلب افزود: آمارها و شاخص های متعدد، از موفق تر بودن ازدواج های انجام
گرفته در سنین ۲۰ تا ۲۴ سالگی حکایت دارد.وی گفت: با توجه به این که بیشترین ازدواج ها یعنی حدود
۸۵ درصد ازدواج ها برای مردان در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی و برای زنان در سنین ۱۵ تا ۲۹
سالگی ثبت شده است، به همین دلیل آمارهای این گروه های سنی مورد تجزیه و تحلیل ویژه قرار گرفت و
از مهم ترین شاخص های بررسی شده در این تجزیه و تحلیل، شاخص «نسبت تعداد طلاق به ازای هر ۱۰۰
ازدواجِ ثبت شده»، «درصد طلاق های ثبت شده در یک سال اول زندگی» و «درصد طلاق های ثبت شده در
پنج سال اول زندگی» در گروه های سنی مختلف است.
مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال تاکید کرد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در
گروه های سنی مختلف نشان می دهد با بالا رفتن سن ازدواج زوجین، تعداد طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج
در مردان از ۵٫۶ به ۳۲ درصد و در خانم ها از ۶ به ۲۲٫۵ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، این نسبت در مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله ۵٫۶ درصد، ۲۵ تا ۲۹ ساله ۱۲٫۴ درصد و
۳۰ تا ۳۴ ساله ۳۲ درصد بوده و در زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله ۶ درصد، ۲۰ تا ۲۴ ساله
۱۰٫۹ درصد و ۲۵ تا ۲۹ ساله ۲۲٫۵ درصد است.
محزون دو شاخص دیگر بررسی شده را درصد طلاق در سال اول و پنج سال اول زندگی مشترک در گروه
های سنی مختلف زوجین عنوان کرد و گفت: مقادیر این شاخص ها در داده های ثبتی مربوط به استان تهران
در سال های اخیر نشان می دهد که با بالا رفتن سن ازدواج زوجین، درصد طلاق در سال اول زندگی
درمردان از ۴٫۱ به ۱۲٫۷ درصد و در زنان از ۴٫۵ به ۱۰٫۵ درصد افزایش یافته است.وی افزود: درصد طلاق
در پنج سال اول زندگی نیز از افزایش این شاخص در آقایان از ۴۵ به ۵۷ درصد و در زنان
از ۴۰٫۷ به ۶۱٫۶ درصد در اثر بالا رفتن سن ازدواج حکایت دارد.
به گفته وی، درصد طلاق در سال اول زندگی مشترک برای آقایان ۲۰ تا ۲۴ ساله ۴٫۱ درصد، ۲۵ تا
۲۹ ساله ۵ درصد و ۳۰ تا ۳۴ ساله ۱۲٫۷ درصد بوده و برای زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله و
۲۰ تا ۲۴ ساله ۴٫۵ درصد و برای زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله ۱۰٫۵ درصد است.این مقام مسئول در سازمان
ثبت احوال گفت: درصد طلاق در پنج سال اول زندگی نیز برای مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله ۴۵ درصد، ۲۵
تا ۲۹ ساله ۵۱٫۸ درصد و ۳۰ تا ۳۴ ساله ۵۷ درصد و برای زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله ۴۰٫۷
درصد، ۲۰ تا ۲۴ ساله ۵۳٫۲ درصد و ۲۵ تا ۲۹ ساله ۶۱٫۶ درصد است.
منبع : مهر
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2013-04-23 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :