روش های برخورد با ۹ مدل شوهر

روش های برخورد با ۹ مدل شوهر زناشویی

یک مدل شوهر برای اینکه در مقابل شما احساس برتری می کند با خواسته هایش از شما می خواهد شما را هم سطح خود کند.

یکی از شگفتی های آفرینش تفاوت میان دو جنس زن و مرد می باشد.مردان و زنان در بسیاری از خصوصیات
به صورت ذاتی و تحت تاثیر جنسیت خود متفاوت می باشند.این تفاوت ها می تواند زمینه بروز مشکلات در زندگی
زناشویی شود.اگر شما هم در شناخت شوهر خود دچار مشکل شده اید و نمی دانید در مواقع خاص باید چه رفتاری بروز دهید با ما در این مطلب در نیک صالحی همراه شوید که به موضوع معرفی چند مدل شوهر و رفتارهای مختص آن ها پرداخته ایم.

مدل شوهر

حتی اگر زنان در افکار و رفتار و عادت هایشان ساده، صریح و بی غل و غش باشند باز هم
مردها دوست دارند دختران حوا را متهم به مرموز بودن و تودار بودن کنند حتما شما هم این جمله را
از بسیاری از مردها شنیده اید که می گویند: «فقط خدا زن را می شناسد و بس!» در حالی که
زن ها اطلاق صف مرموز بودن را به خودشان بی انصافی می پندارند و عقیده دارند که در حقیقت این
آقایان هستند که گاه در پشت ماسک های متفاوت پنهان می شوند و باطن خودشان را از خانم ها مخفی
نگه می دارند.

برای اینکه خانم ها بتوانند شوهران خود را بهتر بشناسند باید در رفتار و کردار آنها دقیق شوند این دقت
باعث می شود که بتوانند آنها را بیشتر بشناسند و با واقع بینی بیشتر به موارد استثنایی اخلاق شان پی
ببرند.

با این ۹ راه مچ همسرتان را بگیرید حتما می خواهید بدانید که چگونه می توانید به اخلاق شوهرتان پی
ببرید و در چه مواردی باید دقت خود را در اخلاق شوهرتان بیشتر کنید جواب بسیار ساده است
هر آدمی
در یک موقعیت استثنایی مچش باز می شود و خلق و خوی اصلی اش از پرده ظاهرسازی بیرون می افتد
مردها هم همین طور هستند
در لحظات و مواقع خاص چهره اصلی و طبیعی خود را نمایان می سازند و
در حقیقت باطن خودشان را آفتابی می کنند این موقعیت های استثنایی در ۹ شرایط به وجود می آید

موقعیت های استثنایی برای شناخت مردان

شاید در نظر اول این موقعیت ها کمتر به چشم بیاید اما مطمئن باشید که موفق شدن در شناسایی همین ۹
موقعیت استثنایی نیز می تواند

خیلی به شما کمک کند تا بتوانید مدل شوهر خود را بشناسید و پایه ها و
اساس سعادت زندگی مشترک خود را محکم کنید و به ثبات خوشبختی خود اطمینان بیشتری داشته باشید.

۱. کی به تو گواهینامه داد؟

فرض کنید در حال رانندگی هستید و شوهرتان در کنار دست شما نشسته است
و گاه و بیگاه دستوراتی می دهد که چه بکنید و چه نکنید و تمام این بایدها و نبایدها به
این دلیل است
که به نظر شوهرتان شما راننده خوبی نیستید و نمی دانید چگونه باید در خیابان ها حرکت
کنید او از کوچک ترین حرکت شما ایراد می گیرد و سعی می کند
به شما نحوه صحیح رانندگی را
بیاموزد
از آنجا که نحوه رانندگی خانم ها با آقایان متفاوت است در نتیجه رانندگی شما لحظه به لحظه او
را عصبانی تر می کند و لحن حرف هایش تندتر می شود
این عصبانیت تا جایی ادامه پیدا می کند
که تصمیم می گیرد از این لحظه به بعد سکوت کند اما پس از مدتی سکوت، باز از کوره در
می رود و فریاد می زند که «تو هرگز راننده خوبی نمی شوی.»

اگر این فرضیات روی رابطه بین شما
و همسرتان صدق می کند این موضوع را بدانید که به طور کلی هنگامی
که شما رانندگی می کنید شوهرتان
سعی می کند اعتمادبه نفس تان را بگیرد و خودش هم البته از این قضیه ناراحت می شود.

مدل شوهر شماره یک چگونه مردی است؟

در مورد شخصیت و روحیات چنین مردی که در اتومبیل بی طاقت و عصبانی
می شود باید بگوییم که مردی است انعطاف ناپذیر، بی گذشت و کاملا متکی به خود برای او فقط شخص
خودش مهم است او بسیار پرمدعاست
و اصولا مرد صبوری نیست و در هیچ موردی از خود انعطاف نشان نمی
دهد.

بسیار زودرنج است و به راحتی عصبی می شود البته ویژگی های مثبتی
هم دارد و نمی توان او را
کسی دانست که هیچ ویژگی مثبتی ندارد این مرد دوست دارد که شما بدون عیب و کامل باشید و به
همین دلیل است که وقتی احساس می کند مرتکب اشتباه شده اید
عصبانی می شود و چون روش زندگی خودش
را قبول دارد از شما هم انتظار دارد که مطابق روش او زندگی کنید

همین که روش زندگی خودش را
قبول دارد نشان می دهد که از زندگی اش با شما راضی است یادتان باشد
که این فریادهای او تنها
به این دلیل است که شما برایش اهمیت دارید و اگر علاقه ای به شما نداشته باشد کاری هم به
کارهای شما ندارد.

مدل شوهر

انواع رفتارهای همسر

روش برخورد با شوهر شماره یک

شما در مقابل چنین همسری ۳ راهکار دارید که انجام دادن آنها رابطه تان
را شیرین تر خواهد کرد:

در مقابل مدل شوهر شماره یک رفتار و لحن تند همسرتان از خودتان گذشت نشان دهید نه اینکه حرف
های او را نشنیده بگیرید چون این کار او را عصبانی تر خواهد کرد بالعکس باید سعی کنید حرف های
او را گوش دهید و در مقابل عصبانیتش، عصبانی نشوید.

این کار باعث می شود اعتمادبه نفس شوهرتان بیشتر شود و اگر اعتمادبه نفس او افزایش یابد مطمئن باشید که
در مقابل شما هم کاری می کند که بیشتر از او راضی باشید و بالطبع اعتمادبه نفس تان هم بیشتر
خواهد شد.

سعی کنید شوهرتان را متقاعد کنید که همان قدر که وجودش برای خودش اهمیت دارد برای شما نیز مهم است.
بهترین روش برای این کار این است که به او خوب گوش کنید و اگر به نظرتان حرف هایش درست
و منطقی است آنها را بپذیرید
و اگر متوجه شدید که سخنی غیرمنطقی می گوید طوری وانمود کنید که حرف
های او را پذیرفته اید تا در یک فرصت مناسب که او عصبانی نیست با او در این مورد صحبت
کنید.

اگر رانندگی کردن شما او را عصبانی می کند به راحتی می توانید در حضور او رانندگی نکنید و مواقعی
که با هم سوار اتومبیل می شوید رانندگی را به او محول کنید شاید به نظرتان این کار پاک کردن
صورت مسئله باشد اما اگر با رعایت موارد فوق به نتیجه مطلوب نرسیدید این تنها راه حل شما در مقابل
عصبانیت اوست.

۲ .بچه رو اینقدر لوس نکن!

اگر شما از آن دسته خانم هایی هستید که حامی سفت و سخت بچه
ها هستند و سعی می کنند که خطاها و گناهان کوچک بچه ها را ببخشند و با آنها به طور
ملایم رفتار می کنند

اما در مقابل، شوهرتان معتقد است باید با کودک واقع بین و جدی رفتار کرد و
دوست ندارد که بچه شما لوس و ننر بار بیاید و فکر می کند که پدر و مادر باید در
مقابل بچه باجذبه و نظامند رفتار کنند تا آنها بی تربیت و لوس بار نیایند، این یعنی شوهر شما از
نوع مدل شوهر شماره ۲ است.

شوهر شماره ۲ چگونه مردی است؟

مدل شوهر شماره دو مردی است که می خواهد در رفتارش درستکار باشد و پدری است که به
فرزندانش علاقه مند است به آینده آنها با وسواس و دقت می اندیشد
و مایل است که کودک در موقع
لزوم تنبیه شود و هنگامی که کار درست و خوبی انجام می دهد مورد تشویق قرار گیرد.

این مردها پررنگ ترین ویژگی شان پدر بودن شان است و به دلیل اینکه اصولا خودشان مردهای بسیار منظم و
مرتبی هستند در مقابل فرزندان شان هم دوست دارند با نظم برخورد کنند
این نکته را به یاد داشته باشید
که هدف آنها مخالفت با شما نیست اما چون آینده فرزندان شان برایشان مهم است سعی می کنند با نظارت
هایشان آینده آنها را بیمه کنند و این سختگیری هایشان را به نفع آنها می دانند.

روش برخورد با شوهر شماره ۲

در مدل شوهر دو این مواقع به هیچ عنوان نباید طرف فرزندتان را بگیرید چون با این
کارتان باعث می شوید که اولا مخالفت همسرتان با شما بیشتر شود و در ثانی فرزندتان از پدرش به علت
سختگیری هایش فراری شود
و از همه مهم تر اینکه به کارهای اشتباهش ادامه می دهد
چون دیگر ترسی از
پدر خود ندارد و مطمئن است که شما از او طرفداری خواهید کرد سعی کنید همیشه طرف همسرتان را بگیرید
و با این کار به او نشان دهید که مرد قابل اعتمادی است و نظریات او را قبول دارید.

در چنین شرایطی خودتان را جای همسرتان بگذارید و تصور کنید که اگر عکس این قضیه رخ داده بود شما
چه انتظاری از همسرتان داشتید بنابراین سعی کنید
روحیات شوهرتان را بهتر درک کنید مطمئن باشید که این روش برخورد
به نفع سعادت خودتان و فرزندان تان خواهد بود.

اگر در این مواقع کودکتان ناراحت شد سعی کنید او را متقاعد کنید که پدرش صلاح او را می خواهد
و به او گوشزد کنید که پدرش چقدر او را دوست دارد.

۳٫ اینکه من می گم را بپوش

همه آراستگی را دوست دارند و سعی می کنند که جزو افراد آراسته
باشند و مطمئنا هم دوست دارند همسرشان نیز خوش لباس باشد
اما این ویژگی از نظر مردها با تبعیت از
مد، خیلی متفاوت است آنها دوست ندارند همسرشان از مد تبعیت کند بلکه دوست دارند همسرشان مطابق میل آنها لباس
بپوشد اما در این بین بعضی از مردان هستند
که این علایق شان را در نوع لباس پوشیدن به همسرشان
تحمیل می کنند و اجازه نمی دهند که او مطابق میل خودش لباس بپوشد
هنگام خرید لباس با همسرشان همراه
می شوند و در خرید کردن او هم دخالت می کنند اینطور مردها را شوهر شماره ۳ نامگذاری کردیم.

شوهر شماره ۳ چگونه مردی است؟

مدل شوهر شماره سه بدون برو برگرد مردی خودخواه است و تمایل زیادی دارد که افکار و سلیقه
اش را به دیگران و به خصوص شما تحمیل کند بی اعتمادی و کمی بدبینی از صفات بارز اوست
او
دوست ندارد که همسرش مرکز توجه دیگران باشد و این موضوع برایش با مرتب بودن تفاوت دارد.

البته در شرایطی هم ممکن است او مردی باشد که سلیقه شما در خرید لباس را قبول ندارد این اظهارنظرهای
او دلیلی محکم بر این است که شما را دوست دارد و نمی خواهد که شما را از دست بدهد
در چنین مواقعی ممکن است او نام خودش را غیرتی بگذارد

روش برخورد با مدل شوهر شماره ۳:

همسرتان دشمن شما
نیست یادتان باشد که هیچ وقت از مد تبعیت نکنید چه همسر شما این کار را دوست داشته باشد چه
نه اولین قدم برای مرتب بودن تبعیت نکردن از مد است
در صورتی که خیلی ها گمان می کنند که
داشتن این ویژگی پیروی کردن از مدهای روز است اما اصل قضیه چیز دیگری است.

شاید بارها شده که پوشش شخصی از نظر شما از مد افتاده باشد در این مواقع پیش خودتان اولین جمله
ای که می گویید این است که «چقدر خزه؟» و این حقیقت را هم حتما قبول دارید که مد روز
به روز عوض می شود بنابراین آنچه دیروز مد بود امروز دمده است از آنجا که یکی از دلایل بروز
چنین مشکلاتی بی اعتمادی و کمی هم بدبینی است

این وظیفه شماست که سعی کنید بیش از پیش حس اعتماد
او را به خود جلب و او را متقاعد کنید که افکارش درست نیست و شما برای جلب توجه لباسی
را انتخاب نمی کنید.

شما باید سعی کنید که مطابق میل همسرتان لباس بپوشید اگر او از مدل خاصی خوشش می آید باید شما
برای رضایت او سلیقه اش را در نظر بگیرید، همان طور که انتظار دارید
شوهرتان طوری لباس بپوشد که شما
دوست دارید پس او نیز می تواند چنین توقعی از شما داشته باشد بنابراین او را به دلیل داشتن این
توقع سرزنش نکنید.

۴ آروم تر باش

این دسته از مردان دوست ندارند که در اماکن عمومی با صدای بلند صحبت کنید یا
طوری حرف بزنید و بخندید که دیگران صدای شما را بشنوند اینها از بگومگو و بحث کردن در اماکن عمومی
مثل رستوران خوش شان نمی آید و عصبانی می شوند.

و اگر شما باز هم ناخواسته با صدای بلند جواب همین سؤال او را بدهید به سرعت عصبانی می شوند
اینها شوهرهای شماره ۴ هستند.

شوهر شماره ۴ چگونه مردی است؟

از ویژگی ها و صفات بارز مدل شوهر شماره ۴ این است که به آرامش و سکوت
علاقه مند است و از شایعه پردازی، فاش کردن اسرار به شدت گریزان به آزادی و آرامش دیگران هم علاقه
مند است و نمی خواهد به هیچ وجه باعث ناراحتی کسی بشود.

احترام گذاشتن او به قواعد، آداب و سنت های اجتماعی قابل توجه است و روی هم رفته می توان او
را مردی اجتماعی و مردمدار دانست او از آن دسته از آدم هایی است
که مدام به این قضیه می
اندیشد که دیگران در مورد او چگونه فکر می کنند و نگران این است که مبادا آبروریزی شود به طور
کلی حرف مردم برایش خیلی اهمیت دارد.

روش برخورد با شوهر شماره ۴

برخورد با مدل شوهر شماره چهار با چنین شوهری خیلی راحت می شود مدارا کرد و کنار آمد تنها کافی
است که به اعتقادات و علایق او احترام بگذارید اگر دوست ندارد که شما در اماکن عمومی با صدای بلند
صحبت کنید سعی کنید این عادت را در خود از بین ببرید.

شما به راحتی می توانید با کمی تمرین یاد بگیرید که آهسته صحبت کنید رعایت این قبیل موارد می تواند
کمک بزرگی به شما و رابطه تان با شوهرتان کند.

اولین تمرین برای فائق آمدن بر این قبیل مشکلات این است که وقتی تلویزیون تماشا می کنید یا به یک
آهنگ گوش می دهید صدای آن را کم کنید تا بتوانید به این صدای پایین عادت کنید قدم دوم هم
این است که از دوستان و سایر اعضای خانواده بخواهید

که هر وقت متوجه شدند با صدای بلند حرف می
زنید گوشزد کنند که صدایتان را پایین بیاورید یادتان باشد که وقتی با صدای بلند صحبت می کنید جو گفت
وگو تنش زا می شود و کسانی که از دور شما را نگاه می کنند ممکن است تصور کنند که
در حال دعوا کردن هستید.

شوهر

برخورد با شوهر

۵٫چرا اینقدر با تلفن صحبت می کنی؟

اینها همسرانی هستند که هنگامی که شما را در حال تلفن زدن و
مشغول درددل کردن و حرف زدن می بینند ناراحت می شوند به خصوص
وقتی احساس می کنند که حرف های
بی اهمیت می زنید و برای وقت گذرانی مشغول حرف زدن با تلفن هستید یا در مواقعی که گمان می
کنند صحبت های تلفنی تان منحصربه بدگویی و شایعه پردازی
یا غیبت کردن است،نمی توانند تحمل کنند که همسر شان
به این ترتیب وقت گذرانی کند به همین دلیل خیلی زود نظر خود را بیان کرده و مخالفت خود را
با انتقاد نشان می دهند.

شوهر شماره ۵ چگونه مردی است؟

می توان او را مردی دقیق و دلسوز دانست که قدر تک تک ساعات
عمر خود را می داند کسی که برای زندگی اش و تک تک لحظه های آن برنامه ریزی
دارد و
دوست ندارد از برنامه خود عقب باشد؛ او مردی است که از هر لحظه زندگی خود لذت می برد او
مثبت بودن و موثر بودن را دوست دارد از همه مهم تر اینکه همان قدر
که به زندگی خودش فکر
می کند و برای آن برنامه ریزی دارد بالطبع برای شما هم نگران است و دوست ندارد وقت خود را
با مسائل بی ارزش تلف کنید.

روش برخورد با شوهر شماره ۵:

روش برخورد با مدل شوهر شماره پنج این است که شما باید طوری رفتار کنید که نشان دهید که با او هم فکر هستید
باید برای ارضای حس مسئولیت او خودتان را زنی زرنگ و کاردان معرفی کنید
و به او این اطمینان را
بدهید که شما هم مثل او برای زندگی تان برنامه ریزی دارید و وقت خود را با کارهای بیهوده هدر
نمی دهید.

حتی المقدور سعی کنید در حضور شوهرتان پای تلویزیون و تلفن ننشینید و اوقات بیکاری تان را هم اگر پیش
شوهرتان هستید با یک برنامه مفرح و شاد بگذرانید.

به طور خلاصه باید طوری رفتار کنید که به او نشان دهید که زندگی مشترک تان برای شما اهمیت زیادی
دارد و اصلا نسبت به خواسته های او بی تفاوت نباشید این بی تفاوتی باعث می شود او نسبت به
شما و کارهایی که انجام می دهید حساس تر شود.

۶٫ در جمع خودت رو کنترل کن

شوهری که دوست ندارد شما در مقابل دیگران به او ابراز علاقه کنید
و از اینکه مقابل دیگران رفتار خیلی صمیمی و خودمانی با او داشته باشید ناراحت می شود و ترجیح می
دهد در جمع رفتاری متعادل داشته باشید.

شوهر شماره ۶ چگونه مردی است؟

مدل شوهر شماره شش مردی خجالتی و تا حد زیادی پایبند به اصول اخلاقی است و از همسرش
توقع وقار و سنگینی زیادی دارد اساسا دوست ندارد که دیگران را در

محیط صمیمی زندگی خودش راه بدهد ابراز
علاقه او تنها به هنگام تنهایی است چون عشق بین زن و شوهر را یک موضوع کاملا خصوصی به حساب
می آورد و از شما هم همین انتظار را دارد و توقع دارد با مراعات حال او و حفظ حریم
خصوصی تان رفتار کنید.

روش برخورد با شوهر شماره ۶:

به طور کلی این نکته را به یاد داشته باشید که هرچند ابراز علاقه
به همسر از مسائلی است که باید صد درصد به آن توجه کرد اما اصولا این کار در جمع و
در حضور افراد خارج از خانواده تان کار اشتباهی است
آنچه شما باید در خارج از محیط خانه رعایت کنید
توجه کردن به شوهرتان و احترام گذاشتن به اوست شما نباید اینها را با صمیمیت و ابراز علاقه اشتباه بگیرید.

اصول اخلاقی حکم می کند که روابط داخل منزل تان با روابط خارج از منزل تان تفاوت داشته باشد البته
این نکته را هم به یاد داشته باشید که محترمانه رفتار کردن و احترام گذاشتن به یکدیگر هرگز به این
معنی نیست که برخوردتان با شوهرتان خشک و رسمی باشد.

۷ بهم بگو چقدر خرج کردی

مدل شوهر شماره هفت شوهری که مدام از شما صورت خرج های روزانه تان را می خواهد البته
نه به این دلیل که به شما اعتماد ندارد بلکه به این علت که به دقت و نظم علاقه مند
بوده و دوست دارد هرچیزی با حساب و کتاب پیش برود او می خواهد
هر پولی در راه درست و
صحیح خرج شود و این کنترل کردن خرج خانه شما را ناراحت کرده و عذاب می دهد.

مدل شوهر

رفتار با شوهر

شوهر شماره ۷ چگونه مردی است؟

این رفتار با وجودی که ممکن است به غلط به خست تعبیر شود اما
به هیچ وجه ربطی به خسیس بودن شوهرتان ندارد بلکه نشان دهنده شخصیت دقیق اوست او به لزوم تنظیم یک
بودجه دقیق واقف است و از اینکه زندگی اش حساب و کتاب داشته باشد لذت می برد
البته ممکن است
در بعضی موارد این روحیه باعث ناراحتی شما شود ولی دقت کنید که دقیق بودن در امور اقتصادی منزل یک
حسن است نه یک عیب اگر شوهر شما مرد خسیسی بود تمام خرج و مخارج را خودش در دست می
گرفت و به شما اجازه خرید نمی داد در صورتی که شوهر شما اینگونه نیست.

روش برخورد با شوهر شماره ۷:

بهتر است با دقت بیشتری به کارهای مدل شوهر شماره هفت و حرف هایش توجه کنید چون
در این صورت متوجه می شوید که حق با اوست بهتر است
با دقتی که از خود نشان می دهید
به او این اطمینان را بدهید که همه چیز در زندگی روزانه شما حساب و کتاب دارد و بدون این
حساب و کتاب ها خرج نمی کنید و خودتان مواظب همه چیز هستید به طور کلی بهتر است
با او
همراه شوید تا زندگی بهتری را برای خودتان و همسرتان فراهم کنید فراموش نکنید شما با کمی اقتصادی فکر کردن
می توانید هم کمک خرج خانه باشید و هم پس انداز خوبی را برای زندگی مشترک تان فراهم کنید.

۸ بریم سینما؟

شوهری که همیشه آماده است که نظر خود را درباره کتاب یا مجله ای که می خو
اهید بخرید ابراز کند و در ضمن شما را تشویق به دیدن یک فیلم سینمایی یا تئاتر می کند و
اگر به خواسته او اهمیت ندهید عصبانی می شود و قهر می کند.

او طوری رفتار می کند که شما متوجه این رفتار او بشوید و برای جبران دلخوری کاری را که به
شما پیشنهاد داده انجام دهید خلاصه اینکه به هر روشی سعی می کند شما را راضی کند که پیشنهاد او
را بپذیرید و البته بعد از انجام دادن کار پیشنهادی او باید از این انتخاب هم راضی باشید و از
او تشکر و قدردانی کنید.

شوهر شماره ۸ چگونه مردی است؟

همسرتان مردی است که در مقابل شما احساس برتری زیادی می کند و به
نحوی سعی دارد به اصطلاح شما را با خود هم سطح کند عقاید او هرچند هم قابل قبول باشد
می
تواند مورد پسند شما واقع نشود و چون شوهرتان در ابراز عقاید خود مصر است این برخورد می تواند زمینه
یک بگومگو و عدم رضایت شود اما این نکته را در نظر داشته باشید که او مرد لجوجی است و
تا حد بسیار زیادی سماجت دارد و تا به اهدافش نرسد آن را رها نمی کند و به قول معروف
اگر در بسته باشد از پنجره وارد می شود.

روش برخورد با شوهر شماره ۸:

کنار آمدن با مدل شوهر شماره هشت و چنین اشخاصی سخت ترین کار است چون نه می توانید او
را قانع کنید و نه می توانید به او بی اهمیت باشید از طرفی هم دوست ندارید
پیشنهادهای او را
بپذیرید بنابراین راهی وجود ندارد جز اینکه در مقابل چنین افرادی بسوزید و بسازید فکر اینکه بتوانید او را از
این اخلاق بد آگاه کنید را از سرتان بیرون کنید بهتر است با پذیرفتن انتخاب های او زندگی را برای
خودتان و شوهرتان شیرین کنید.

۹٫ وقت شناس باش دیگه!

اگر با هم در محلی قرار ملاقات گذاشته اید و شما کمی دیر برسید او
عصبانی و ناراحت می شود و به هیچ عنوان حاضر نیست دلایل عذرخواهی شما
را بپذیرد و صد درصد شما
را مقصر می داند همیشه به جان شما نق می زند که وقت شناس نیستید و برای وقت او ارزشی
قائل نیستید

و هر مسئله ای که پیش می آید این قضایا را یادآوری می کند.

شوهر شماره ۹ چگونه مردی است؟

مدل شوهر شماره نه روی هم رفته او مرد خوش اخلاقی نیست؛ لجوج، یکدنده و بی منطق است
البته این یک مورد کوچک است اما اگر این عدم تفاهم در موارد مهم تری بروز کرد می تواند زندگی
شما را تلخ کند او عادت دارد که کوچک ترین و کم اهمیت ترین مسائل را بزرگ کند و در
تمام مشکلات پیش آمده شما را مقصر بداند
و بدون گوش دادن به دلایل و حرف های شما در موردتان
قضاوت می کند و از همه بدتر اینکه هیچ وقت اینها را فراموش نمی کند و به قول معروف کینه
شتری است.

روش برخورد با شوهر شماره ۹:

در شوهر مدل نه بهتر است با بحث و گفت وگوهای دوستانه او را متقاعد کنید که همیشه
برای مشکل یا اتفاقی دلیل منطقی و قابل قبول وجود دارد و اگر شما دیر به قرار ملاقات تان رسیده
اید حتما دلیل قانع کننده ای داشته اید به او یادآوری کنید که دوست نداشته اید که دیر برسید
و
او را منتظر بگذارید در ضمن به او بفهمانید که شما هیچ دشمنی به خصوصی با او ندارید بلکه کاملا
بالعکس مایل هستید که در کنار او احساس خوشبختی، امنیت و آرامش کنید یادتان باشد در چنین شرایطی نباید به
این دعواهای به اصطلاح زرگری دامن بزنید بلکه در این شرایط باید او را آرام کنید.

بد نیست چند نوع رفتار درست با شوهر را بدانید

۱.به او بگویید چقدر دوستش دارید و به او افتخار می کنید

۲.به او اعتماد داشته باشید

۳.بر روی اعمال مثبت او تمرکز کنید

۴.در کارهایتان با او مشورت کنید

۵.طوری رفتار کنید که به او نیاز دارید

۶.وقتی دچار استرس است او را آرام کنید

ghatreh.com – تنظیم خانواده

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2020-04-04 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :