آشنایی با قانون طلاق در ایران و شرایط آن

آشنایی با قانون طلاق در ایران و شرایط آن زناشویی

در این مطلب با طلاق در ایران آشنا خواهید شد. با ما در نیک صالحی همراه باشید.

طلاق در ایران و شرایط طلاق زن و مرد را در مقاله زیر بخوانید.
آمار جدید ازدواج و طلاق در ایران را در زیر آورده ایم.
برای آشنایی بیشتر با ما در نیک صالحی همراه باشید.

طلاق در ایران

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است.
در حقوق طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص.
بر اساس قانون، طلاق خاص نکاح دائم است و در عقد موقت طلاق وجود ندارد؛ زیرا زن در عقد موقت
با انقضاء مدت یا بذل (بخشیدن مدت باقی‌مانده از عقد موقت) از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.

طلاق در ایران

طلاق در ایران

قانون طلاق در ایران

طلاق در ایران به تصریح ماده ۱۱۳۳ که عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق
دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

در ایران قانون طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در
سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود.
زیرا تا آن زمان مطابق با قانون حق طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را
بدون رضایت او طلاق بدهد.
اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ به دادگاه‌ها اختیار داده شد که فقط در مواردی خاص به
درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

قانون حمایت از خانواده

بر اساس این قانون، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود.
با تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر
یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق خود را مستند به یکی از موارد
ذکر شده در قانون طلاق مطرح می‌ساختند.

تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین طلاق در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که قانون
طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال ۵۳ برای مرد در امر طلاق ایجاد
کرده بود از بین رفت و آن اندک محدویت باقی مانده در قانون مراجعه مرد به دادگاه برای دادخواست طلاق
بود.

انواع طلاق

در قانون مدنی موجبات طلاق ۳ قسم است:

۱) اراده مرد در طلاق

۲) طلاق به درخواست زن

۳) طلاق
با توافق زوجین

۱) طلاق به اراده مرد:

در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است.

مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و
این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است.
ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه
کند .

در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد
بود.
البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد:
«مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره
این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.

مراحل طلاق

امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع
کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین
زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد.
از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه
زن را مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.

اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق از حق خود
استفاده کند.
این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی
مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت
کند) دریافت کند .

حق طلاق برای زن

مطابق با قانون طلاق در ایران،حق طلاق برای زن نیز وجود دارد.

۲)طلاق به درخواست زن

در چه شرایطی زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟

بموجب ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق، مرد می تواند هر وقت که
بخواهد زن خود را طلاق دهد.
اما در موارد زیر زن می‌تواند درخواست طلاق کند:

۱٫ به حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و
الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار
به طلاق می نماید.
همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

۲٫ بموجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به
حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج
را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می
شود.
(عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)

طلاق در قانون مدنی ایران

۳٫ طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای
طلاق دهد.
در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.
مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محکمه طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و
یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند.
هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر
می شود.

۴٫ درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین
عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم
دیگر بنمایند.
مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا
بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که
پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.

طلاق

طلاق

 طلاق توافقی

۳) طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید
با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل
مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را
کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند.
برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را
به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد
اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند.
چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.

 راه طلاق در ایران

داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام
بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان
قرار گیرند.
داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به
دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت
طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این
مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می
شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا
یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

طلاق در قانون ایران

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات،
به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی
مشترک خود بازگردند.
از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته
می شود.

طبق قانون طلاق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد
به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید
برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به
زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند.
چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام
بدهد) به دادگاه مراجعه کند.

با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در
توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را
طلاق دهد.

علت طلاق در ایران چیست

حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان
سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار
می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است)
دخالت ندارد.

آمار ازدواج و طلاق ایرانی ها

آمار ازدواج و طلاق ایرانی ها در دو دهه اخیر به صورت نگران کننده ای نوسانی شده است. کاهش تمایل جوانان به ازدواج، گذر سن میلیون ها دختر ایرانی از سن باروری، وجود ۱۴ میلیون مجرد زیر ۴۰ سال و افزایش قابل ملاحظه هزینه های ابتدایی ازدواج در کلانشهرها و تغییر سبک زندگی از سنتی به نیمه مدرن سبب شده تا جمعیت ایران با روند نزولی نرخ رشد مواجه شده و اوضاع را برای تحلیلگران مسائل استراتژیک بغرنج کند.

اوضاع در شهرهای مذهبی ایران نیز بهتر از شهرهای دیگر نیست. در سال ۹۵، نرخ طلاق در استان قم برابر با ۲.۷۱ بوده است که به ازای هر یک هزار تن جمعیت، ۲.۷۱ واقعه طلاق به ثبت رسیده، در حالی که میانگین نرخ حاصل از ثبت طلاق در کل کشور ۲.۱۳ است؛ قم بالاترین نرخ طلاق را طی سال های اخیر در کشور داشته است.

تبیان، روزیاتو

ماهی پرنده رو از نزدیک دیده بودید
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2021-09-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :