زایمان طبیعی بی‌ درد با یک روش بسیار علمی و کاربردی!

زایمان طبیعی بی‌ درد با یک روش بسیار علمی و کاربردی! زناشویی

در حقیقت زایمان مادر در محیطی آرام و امن ، اهرمی برای تبلیغ زایمان طبیعی است .

زایمان طبیعی بی‌ درد

زایمان طبیعی موهبتی است الهی و طبیعی در چرخه هستی، اما همراه با درد جسمی،که برخلاف
تفکرات حاکم بر قرون وسطی که آن را ناشی از باورهای نادرست همچون کفاره گناه آدم و حوا بعلت خوردن
میوه ممنوعه می‌دانستند امروزه حکمت‌های آن مشخص و مبرهن است همچون هشدار به مادر و اطرافیان جهت آمادگی برای زایمان
و غیره که مقوله این مقال نیست.

زایمان طبیعی

اما امروزه دردهای ناشی از زایمان را می‌توان به روشهای گوناگونی تسکین یا مادر را در شرایطی قرار داده تا
این درد طاق تفرسا را به دردی قابل تحمل تبدیل کند.
امروزه از رو‌شهای مختلف و متنوعی در دنیا برای زایمان بدون درد یا کم درد و با کمترین میزان عارضه
جانبی برای مادر و نوزاد استفاده می‌شود که به دسته دارویی و غیر دارویی تقسیم می‌شوندکه عبارتند از :

الف)-
روشهای غیر دارویی:

سایکوپروفیلاکسی (لاماز – رفیکسولوژی ) ▪ تمرکز – ماساژ ▪ موزیک – آروماتراپی▪هومئوپاتی – گیاه درمانی ▪
طب فشاری – طب سوزنی ▪ تحریک الکتریکی عصب از راه پوست▪ استئوپاتی – هیپنوتیزم ▪ ورزش ▪ استفاده از
گرما و یا سرمای موضعی ▪ گذراندن مراحل قبل از زایمان در وان آب گرم و یا زایمان در آب
▪ انتخاب وضع های مختلف زایمانی▪ بیوفیدبک – دعا – انرژی درمانی – آموزش – حمایت روحی ▪ حمایت حین
زایمان توسط همراه و غیره

ب) -روشهای دارویی عبارتند از :

استنشاق هوشبرها ▪ استنشاق انتونکس ▪ داروهای عضلانی ▪
داروهای وریدی ▪ تزریق پوستی آب مقطر اپیدورال آنالژزی – ساب آراکنوئید آنالژزی ▪ تزریق داخل کانال زایمان (پاراسرویکال و
پودندال) بیش از یکصد روش در طی دو قرن اخیر در دنیا جهت تسهیل زایمان بدون درد یا کم درد
استفاده شده و می‌شود که در آن میان تکنیک هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم بعلت قدرت وگستردگی که در عالم ذهن
دارد روز به روز بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پروفسور ”ارنست هیلگارد“ در اثر تحقیقی خود با نام ”کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد“ ضمن بیان بنیان‌های علمی علت‌های پیدایش
درد، به کاربرد وسیع هیپنوتیزم در کنترل درد پرداخته است: ▪ کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد برای انجام انواع جراحی‌های
کوچک و بزرگ▪ کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد و ایجاد شرایط مناسب در شیمی‌درمانی و مراقبت از بیماران سرطانی دارای
دردهای شدید ▪ کاربرد هیپنوتیزم برای تسکین درد و بسیاری از زمینه‌های دیگر برای انجام طیف گسترده‌ای از جراحی‌ها و
بیماری‌های مربوط به دندان‌پزشکی▪

کاربرد هیپنوتیزم برای انجام زایمان بی‌درد یا بسیار راحت

زایمان بی‌درد با هیپنوتیزم یا خودهیپنوتیزم، یک
روش بسیار علمی و کاربردی است که به سهولت و ارزانی می‌تواند مورد استفاده بسیاری از خانم‌های باردار قرار بگیرد.
برای انجام این کار، کافی است ، این قبیل افراد را با هیپنوتیزم یا خودهیپنوتیزم آشنا کرد تا زایمان بی‌درد
یا کم‌دردی را انجام دهند.
اگر خانم‌های باردار که استعداد هیپنوتیزم‌پذیری متوسط یا خوبی دارند، با خودهیپنوتیزم و روش‌های ایجاد بی‌‌دردی با آن، آشنا شوند؛

در خانه، درمانگاه یا بیمارستان، حتی بدون کمک هیپنوتیزور، می‌توانند زیر نظر پزشک یا ماما، خود را در شرایط بی‌دردی
قرار دهند .
و وضع حمل نمایند مطالعات و تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر ثابت نموده است بیش از۷۰درصد از زنان هر
جامعه‌ای می‌توانند جهت کنترل عوارض بارداری (تهوع و استفراغ ماههای اول و …
) و تسکین دردهای زایمان از فوائد تمرینات خود‌هیپنوتیزم بهرمند شوند از اینرو توصیه می‌گردد زنان جوانی که در سنین
بارداری می باشند قبل از حاملگی و یا در ماه ششم بارداری نسبت به آموزش تمرینات فوق الذکر اقدام نمایند
تا زایمانی بسیار راحت و آرام را تجربه نمایند.

ترس از زایمان طبیعی و درد‌های ناشی از آن

ترس از زایمان طبیعی و درد‌های ناشی از آن و روش
نادرست زایمان طبیعی در شرایط فعلی از عوامل اصلی روی آوری خانم‌های باردار به سزارین در ایران می‌باشد.
در حقیقت زایمان مادر در محیطی آرام و امن ، اهرمی برای تبلیغ زایمان طبیعی است که امروزه در کشورهای
پیشرفته روز به روز تمایل زنان باردار برای زایمان طبیعی بعلت محاسن بسیار آن بیشتر و بیشتر می‌شود سزارین یک
جراحی بزرگ است که با شکافتن پوست روی شکم، عضلات زیر آن و جدار رحم همراه است به طورمتوسط، ۱۰
الی ۱۵ درصد زایمان ها در جهان به روش سزارین انجام می شود،طبق آمار رسمی در ایران حدود ۲۵ تا
۳۵ درصد زایمان‌ها به صورت عمل جراحی یعنی سزارین صورت می گیرند، در حالی که طبق آمار غیر رسمی این
مقدار بسیار بیشتر از درصد عنوان شده است.

ترس از زایمان طبیعی و درد‌های ناشی از آن از عوامل اصلی روی آوری خانم‌ها به سزارین می‌باشد

با این
وجود همین درصد ذکر شده نیز در ایران ۵ برابر بیشتر از سایر نقاط جهان است.
امروزه در برخی‌از بیمارستان‌های خصوصی ایران این آمارحتی۱۰۰در‌صد نیز گزارش شده است.
این در حالی است در جوامع حتی پیشرفته بعلت استفاده از روشهای ذکر شده تنها در شرایط اضطراری از سزارین
استفاده می‌کنند و۸۰ تا ۸۵ درصد زایمان‌ها بصورت طبیعی رخ می‌دهند و تنها در کمتر از ۱۵ درصد آنها، اقدام
به مداخلات تهاجمی‌ طبی ضروری می‌گردد چرا که اگر در بعضی موارد سزارین صورت نگیرد جان نوزاد و حتی در
مواردی جان مادر در مخاطره خواهد بود.

تاثیر هیپنوتیزم :

در این میان هیپنوتیزم ثابت کرده است با قدرت شگرف و بی نظیر خود همچنان که گفته
شد در حیطه جراحی‌های بزرگ وارد می‌تواند وارد عمل شود ۴بار انجام عمل سزارین با هیپنوتیزم در ایران در سال‌های
۱۳۶۹ ، ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۸ ، توسط استاد الماسیان خود مدعای این ادعاست.
براستی اگر هیپنوتیزم قادر است دست به چنین کارهای بزرگی بزند پس چرا از آن در حیطه زایمان طبیعی استفاده
نگردد که امروزه در دنیا بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد‌.ودر بسیاری از مراکز بزرگ بیمارستانی و درمانی جهان برای زایمانهای
طبیعی استفاده می‌شود.

جنکینز و پریچارد با بررسی ۶۰۰ زن حامله که از این میان ۲۶۲ نفر آنها تحت آموزشهای هیپنوتیزم بودند دریافتند
که دردهای زنان اول زا هیپنوز شده از ۹٫۳ ساعت به ۶٫۴ ساعت کاهش می‌یابد(سه ساعت کاهش دردهای زایمان) و
در زنان چند زایمانی این دردها از ۶٫۲ ساعت به ۵٫۳ می‌رسد (یک ساعت کاهش دردزایمان) همچنین دردهای مرحله دوم
زایمان از ۵۰ دقیقه به ۳۷ دقیقه می‌رسد.

در تحقیق مقایسه‌ای دیگری که بین روش لاماز و هیپنوتیزم صورت گرفت(۵۱ نفر لاماز و ۴۵ نفر هیپنوتیزم) مشاهده شد
که دردهای اولیه زایمان در گروه تحت هیپنوتیزم شده در مقایسه با گروه تحت لاماز ۹۸ دقیقه و مرحله دوم
زایمان ۴۰ دقیقه کوتاهتر شده است همچنین زنان رضایت بیشتر، اضطراب کمتر و خواب راحت‌تری را گروه تحت هیپنوزتجربه کرده‌اند.در
بریتانیا در یک مطالعه مهم بین ۲۷۰ نفر که در سه گروه مستقل و مساوی تقسیم شده بودند متوجه گردیدند
طول دردهای مرحله اول و دوم زایمان در گروه هیپنوز شده۶ ساعت و ۲۱ دقیقه، در گروه تن آرامی(ریلاکس شده)
۹ ساعت ۲۸ دقیقه و در گروهی که تنها تحت نظر(کنترلی) بوده‌اند ۹ ساعت ۴۵ دقیقه بوده است.

مصرف دارو:

در تحقیقی که در بریتانیا بر روی ۴۵زائو تحت هیپنوزصورت گرفت در ۵۵درصد آنها از هیچ گونه داروی
برای تسکین دردهای مرحله اول و دوم استفاده نگردید این در حالی است در گروه تحت نظراین رقم تنها۲۲ درصد
گزارش شد.در دو تحقیق ترکیبی دیگر بر روی ۱۰۰۰ تولد متوالی در۸۵۰ زن حامله‌ای که تحت هیپنوز بودند این میزان
عدم استعمال دارو ۵۸ درصد اعلام شد.
در پنج تحقیق دیگر این میزان به ۶۰ الی ۷۹ درصد رسید.
تفاوتی که دراین بین در نتایج مشاهد می‌شود بدلایل مختلفی است یکی تبحر و تجربه هیپنوزکننده، دیگری خصوصیات اجتماعی ،
اقتصادی و متفاوت گروه‌ها تحت بررسی است اما هر چه که باشد این میزان کمتر از ۵۰ درصدنخواهد بود.

نرخ مداخله جراحی:

در یک تحقیق انجام شده در ایالت فلوریدا که بر روی ۴۲ مادری نوجوان صورت گرفت بدلیل
شرایط جسمی خاص که این قبیل از مادران دارند ۲۲ نفر آنها تحت تاثیر هیپنوتیزم نیاز به هیچ گونه مداخله
جراحی پیدا نکردند یعنی تنها۶/۴۷ درصد آنها تحت عمل سزارین قرار گرفتند این در حالیست در گروه ۲۰ نفره تحت
کنترل ۱۲ تای آنها تحت عمل جراحی قرار گرفتند ( ۶۰ درصد).
اما تفاوت محسوس‌تر در میزان سپری کردن زمان و هزینه‌های اقامت و درمان بیمارستانی بود درگروه اول تنها یک نفر
بیشتر از دو روز را دربیمارستان سپری کرد(۴/۲ درصد) در حالیکه در گروه دوم این تعداد از ۲۰ نفر به
۸ نفر رسید(۴۰ درصد).

هارمون و هینان و تییر در ۱۹۹۰ در مطالعه‌ای که بر روی زنان اول‌زای تحت آموزش هیپنوز انجام دادند متوجه
شدند نمره آپگارآنها بلاتر رفته و استفاده از دارو نیز بشدت کاهش یافته است.
در ضمن ۸۴% از زنان تمایل خود را برای زایمان طبیعی نشان داده‌اند که این بالاترین نرخ تولد برای مادران
اول زای به ثبت رسیده است.

افسردگی پس از زایمان

مک کارتی در سال ۱۹۹۸، در تحقیقاتی که بر روی ۶۰۰ زن حامله که تنها پنج
جلسه ۳۰ دقیقه‌ای تحت هیپنوز بودند مشاهده کرد هیچگونه افسردگی پس از زایمان در آنها وجود ندارد.
این در حالی است که در حالت معمول ۱۰ الی ۱۵ درصد زنان به افسردگی‌های پس از زایمان دچار می‌شوند.
این مشاهدات نشان داد حتی یک مداخله ساده توسط هیپنوتیزور اثرات گسترده‌ای هم در بعدپزشکی و هم در بعد اجتماعی
بر جای می‌گذارد.

انجمن پزشکی بریتانیا در سال ۱۹۹۳ اعلام کرد یک چهارم از زنان حامله آن کشور از درمانهای مکمل برای زایمان
بهره می برندو بیش از یک قرن است که هیپنوتیزم برای زایمان در دنیا استفاده می‌شود.
مطمئناً اگر امارهای ۲۰۱۰ منتشر می‌شد با توجه به آگاهی مادران این رقم هم اکنون به حداقل ۵۰ درصد نیز
می رسید.

دکتر خدایی متخصص زنان و مامایی کسی که از چهار عمل جراحی هینوتیزمی انجام شده توسط استاد الماسیان دو عمل
آن را با همراهی و تیم ایشان مدیریت و رهبری می شد جمله زیبایی دارند «هیپنوتیزم علمی بسیار زیباست که
توانایی‌های انسان در آن بسیار زیادمی‌باشد و ما دوست داریم تمام مردم، با علاقه این علم را بدون خرافات اطرافش
بشناسند و در جنبه‌های مختلف زندگی از آن استفاده کنند.
ما اولین قدم‌ها را درخصوص ورود متافیزیک به پزشکی برداشتیم و هر کسی با هر خلاقیتی که دارد، می‌تواند متافیزیک
را در زمینه‌های مختلف به کار بگیرد.
وقتی ادیسون الکتریسیته را کشف کرد، نهایت هنرش این بود که لامپ را با آن روشن کند ولی الان کمترین
کاری که با الکتریسیته می شود، روشن شدن لامپ است.
ما می خواهیم این علم با تمام توانایی هایش مثل بقیه علوم شناخته شود».باشد که چنین گردد.

وبلاگ هیپنوتراپی

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2016-11-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :