هواوی

توصیه های مهم اسلامی درباره رابطه زناشویی

توصیه های مهم اسلامی درباره رابطه زناشویی زناشویی

الف- رسول اکرم (ص) می فرمایند :سه برنامه از موارد ستم است: ۱- مردی با مردی همنشین شود ، از اسم و کنیه اش نپرسد .۲- انسان به مهمانی دعوت شود اجابت ننماید .یا اگر اجابت کرد از غذای دعوت کننده نخورد .۳-بدون مقدمات عاطفی و جسمی عمل زناشوئی انجام گیرد . ب- امام صادق(ع) […]

الف- رسول اکرم (ص) می فرمایند :سه برنامه از موارد ستم است:

۱- مردی با مردی همنشین شود ، از اسم و کنیه اش نپرسد .
۲- انسان به مهمانی دعوت شود اجابت ننماید .
یا اگر اجابت کرد از غذای دعوت کننده نخورد .
۳-بدون مقدمات عاطفی و جسمی عمل زناشوئی انجام گیرد .

ب- امام صادق(ع) می فرمایند : سه چیز از روش انبیاءالهی است :۱- استعمال بوی خوش ۲- کوتاه کردن مو۳-
پاسخ گفتن به نیاز جنسی زن

ج- حضرت علی (ع) می فرمایند : ازانجام عمل جنسی به طور در
جا خوداری کنید .
زیرا برای زن نیازهای عاطفی و جسمی هست ، اورادر این زمینه یاری دهید.
سپس اقدام به برنامه زناشوئی کنید.

د- رسول با کرامت اسلام(ص) به مردی فرمود : امروز را روزه ای، گفت : نه ، آیا مریضی را
عیادت نموده ای ؟ گفت : نه ، فرمود: پس به خانه بر گرددوحق زناشوئی با همسرت را به انجام
برسان که این برنامه از جانب توبرای او صدقه است .

 ذ- بنابه روایات پیامبر اکرم (ص) :

این طور دستور داده اند که اگر مردی گرفتار زنی زیبا روی گردد .
باید هر چه زودتر با همسر خود همبستر گردد.
زیرا با این کار غریزه او فروکش کرده ، از لغزش و انحرافات در امان خواهد ماند .

 ر- امام حسن (ع) می فرمایند :

از اخلاق پیامبران این است که خود را نظیف و خش بو و خویشتن را آرایش و اصلاح می نمایند
و همچنین اهل ( کثرهطروقه ) هستند منظور از کثرت طروقه گرم مزاجی و زن دوستی است .
یعنی مردان نیز بایدگرم مزاج بوده از سرد مزاجی پرهیز نموده زن دوست باشند .

 ز- امام رضا(ع) روایت شده است:

از سنن مؤکده است که امر ازدواج در شب انجام شود .
زیرا خداوند شب راعامل سکون و آرامش قرار داده و زنان نیز خود عامل سکون و ارامش هستند .
پس چه زیباست که این عمل سکون او در سکون و آرامش انجام شود .
تا اقناع جنسی کامل تر پیاده شود .

ژ- قال رسول اکرم (ص): هر گاه فردی از شما قصدتقارب کرد نباید همانند پرندگان با این عمل مبادرت بورزید.
بلکه بایدمکث ودرنگ داشته باشید .
وهر گاه مردی بخواهد با همسرش همبستر شود نباید در انجام این کار شتاب و عجله نماید.

س- امام صادق (ع) فرمودند: هر گاه یکی از شما اراده کرد با همسرش هم بستر گردد.
باید قبل از شروع با همسرش ملاعبه داشته باشد ، یعنی با او بازی کردن و شوخی های مناسب و
نشاط انگیز بپردازد.
که این کار موضوع عمل جنسی را پاکیزه تر و لذت بخش تر فراهم می آورد ، آمادگی زنان در
وصول به اوج لذت جنسی تشدید می گردد و رضایت خاطر محسوس تر خواهد شد.اگر این کار با مقدمات صورت
بگیرد .
همه خواسه های زن تحقق خواهد یا فت و در غیر این صورت بخش مهمی از خواسته ها ارضا نگشته
خواهد ماند ،شاید بتوان ادعا کرد که برخی از اختلافات بین زن و مرد از این رهگذر حاصل می شود
وشاید هم زمینه ای برای تباهی زنان باشد .
زیرا تمایلات ارضاء نشده یا صحیح انجام نشده دنبال ارضاء حقیقی می گردد.

ش-از امام علی (ع) روایت شده است :هرگاه یکی ازشما اراده کرد که با همسرش همبستر شود نباید در انجام
این کار شتاب و عجله نماید .
زیرا مردان باید بدانند که زنان نیازمندی های فراوانی دارند و مردان باید با صبر و حوصله و بردباری نیازهای
روحی و روانی آنان را بر طرف سازند.

ص- امام صادق (ع) فرمودند :محبت زنان ازاخلاق انبیاء خداوند است .
رسول خدا(ص) فرمد: نور چشمم در نماز و لذت و خوشیم در دنیا زنان و گل خوشبویم حسن و حسین
است.

ض- امام صادق (ع) فرمدند :مردم لذتی در دنیا و آخرت بیش از لذت زن نمی برند و این است
قول حق ( زین للناس حب الشهوات من ا لنساء والیمنین) و سپس فرمود:اهل بهشت به چیزی از بهشت لذیذ
تر از نکاح لذت نمی برند.
نه از خوراکی و نه از آشامیدنی و فرمودند : هر چه محبت همسر در قلب شوهرش زیادتر شود ،
ایمانش زیادتر می شود.

ط-حضرت رسول(ص) فرمودند :گفتار مرد به همسرش.
(همانا من ترا دوست دارم .
) هر گز از قلبش محو نمی گردد.

ظ- رسول خدا(ص) فرمودند :کسی که حقوق عائله خود را ضایع کند از رحمت خدا دور است و نیز فرمودند:
بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهتر باشد.
و من برای خانواده ام از تمام شما بهترم .
ونیز فرمود: عائله شخص در قید او یند محبوب ترین بندگان نزد خدای عز وجل کسی است که با افراد
در قیدش بهتر رفتار کند .

ع- امام ششم (ع) فرمودند :مرد باید در برنامه خانه و خانواده سه چیز را بر خود تحمیل کند.
هر چند خلاف میلش باشد:۱-خوش رفتاری ۲-توسعه در معاش بدون اسراف.۳-غیرت ناموسی

غ- رسول خدا (ص) فرمودند :آنچه را مسلمان
به خاطر خدا برای همسرش می خرد ثواب صدقه دارد.
و فرمود: کسی که زن می گیرد باید او را احترام کند .
و فرمود: هر کس همسرش را بیش از سه مشت بزند .
خداوند در قیامت در برابر اولین و آخرینش رسوایش کند .

ف- امام علی (ع) فرمودند :زنان در دست شما امانت هستند.
بر انان سخت نگیرید و بلا تکلیف مگذارید .

ق- امیر المؤمنین (ع) می فرماید :کناره گرفتن از زن و محروم نمودن او ازارضاء غریزه جنسی موجب عذاب قبر
است.

ک- امام هفتم (ع) فرمودند :جهاد المراه حسن التبعل .
جهاد زن نیکو شوهر داری است .
وحضرت باقر (ع) فرمودند: زن در حریم حضرت حق شفیعی با قدرت ترو نجات دهنده تر از رضایت شوهر ندارد.

گ- پیامبر بزرک اسلام(ص) فرمودند :موفات زنانی هستند که همسر شان آنان را برای برقرای رابطه زناشوئی فرا می خوانند
اما زنانشان این دست و آن دست کرده انجام این عمل را به تآخیر می اندازند.
در نتیجه شوهرانشان به خواب می روند .
چنین زنی را فرشتگان دائمآ نفرین و لعن می کنند تا همسرشان از خواب بیدار شود.

ل- ازامام محمد باقر (ع)روایت شده که رسول خدا فرمود : خطاب به زنان مبادا نمازهای خود را طولانی گردانید
تا همسرانتان نتوانند به خواست های مشروع خود دست یابند، یعنی اسلام جایز نمی داند که زنان به بهانه نماز
خواندن و طول دادن در تعقیبات نماز حقوق شوهران شان را به تعویق بیندازند.

م- از پیامبر اسلام(ص) روایت شده است : هیچ زنی حق ندارد پیش از آنکه عملآ خود را به شوهرش
عرضه سازد به خواب رود .
بنابراین زن باید جامعه اش را از تن در آورده خود را در لحاف مرد داخل سازد به طوری که
اندامش اندام مرد را لمس نماید .
وقتی زن این کار را انجام دهد، همانا آمادگی و عرضه گری خود را انجام داده است .

زنی نزد رسول خدا آمد پرسید مرد چه حقوقی بر زن دارد .
پیامبر بزرگوار (ص) فرمود :خیلی زیاد .
پرسید تقاضا دارم از آن حقوق را بشمارید ؟ رسول خدا فرمود : -زن حق ندارد بدون اجازه شوهرش روزه
مستحبی بگیرد .
-وبدون اجازه او نمی تواند از خانه خارج شود.-بر اوست که از بهترین عطر ها استفاده و زیباترین جامه ها
را بر تن کند.
-و خود را با وسائل زینتی بیاراید.-و خود را در شب و روز بر همسرش عرضه
دارد -اگر مرد نیازمند به عمل جنسی باشد باید از انجام آن سرپیچی ننماید اگر چه بر جهاز شترسوار
باشد .
و از این ها که بر شمردم حقوق مرد بر زن بیشتر است

اگر زنان و مردان مسلمان آداب زناشوئی
را می دانستند و بر طبق آن رفتار می کردند بدون تردید روابط خانوادگی سست و لرزان نمی شود .
با توجه به مطالعه پرونده های قضایی در اختلافات خانوادگی شاید بتواند سهم کوچکی بر اثر عدم تطابق اقناع جنسی حاصل نمی شود و کماکان باقی می ماند، باشد.

 ن -حقوق کلی زن بر شوهر:

۱-تهیه لوازم زندگی ۲-مباشرت ۳-گشایش در زندگی ۴-احترام به زن ۵-آراسته و پاکیزه بودن ۶-خوش زبانی و مدارا ۷-رعایت اراده
و اختیار خود را بنماید .

 و- حقوق کلی شوهر بر زن :

۱-اطاعت از شوهر ۲-تمکین از شوهر ۳-بیرون نرفتن از خانه و در صورت نیاز با اجازه شوهر ۴-پرهیز از آزارشوهر
و تندخوئی و بدزبانی ۵-خدمت در خانه ۶-احترام به شوهر و خوش رفتاری با او ۷- برای غیر شوهر خود
را نیاراید ۸- بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف نکند .

شمیم

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2014-09-11 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :