توصیه های مهم اسلامی درباره رابطه زناشویی

توصیه های مهم اسلامی درباره رابطه زناشویی زناشویی

در این مطلب با توصیه های اسلام در مورد روابط زناشویی آشنا خواهید شد. با ما در نیک صالحی همراه باشید.

توصیه های اسلام در مورد روابط زناشویی و احکام آن را در مقاله زیر بخوانید.
در رابطه با روابط زناشویی احکام و روایات زیادی از پیامبران و امامان مطرح
شده است که در مقاله زیر حتما آن ها را بخوانید.
برای آشنایی بیشتر با این توصیه های اسلام با ما در نیک صالحی همراه باشید.

توصیه های اسلام در مورد روابط زناشویی

الف- رسول اکرم (ص) می فرمایند :سه برنامه از موارد ستم است:

۱- مردی با مردی همنشین شود ، از اسم و کنیه اش نپرسد .
۲- انسان به مهمانی دعوت شود اجابت ننماید .
یا اگر اجابت کرد از غذای دعوت کننده نخورد .
۳-بدون مقدمات عاطفی و جسمی عمل زناشوئی انجام گیرد .

ب- امام صادق(ع) می فرمایند : سه چیز از روش انبیاءالهی است :۱- استعمال بوی خوش ۲- کوتاه کردن مو۳-
پاسخ گفتن به نیاز جنسی زن

توصیه های اسلام در مورد روابط زناشویی

توصیه های اسلام در مورد روابط زناشویی

ج- حضرت علی (ع) می فرمایند : ازانجام عمل جنسی به طور در
جا خوداری کنید .
زیرا برای زن نیازهای عاطفی و جسمی هست ، اورادر این زمینه یاری دهید.
سپس اقدام به برنامه زناشوئی کنید.

اهمیت احکام زناشویی در اسلام

د- رسول با کرامت اسلام(ص) به مردی فرمود : امروز را روزه ای، گفت : نه ، آیا مریضی را
عیادت نموده ای ؟ گفت : نه ، فرمود: پس به خانه بر گرددوحق زناشوئی با همسرت را به انجام
برسان که این برنامه از جانب توبرای او صدقه است .

ذ- بنابه روایات پیامبر اکرم (ص) :

این طور دستور داده اند که اگر مردی گرفتار زنی زیبا روی گردد .
باید هر چه زودتر با همسر خود همبستر گردد.
زیرا با این کار غریزه او فروکش کرده ، از لغزش و انحرافات در امان خواهد ماند .

ر- امام حسن (ع) می فرمایند :

از اخلاق پیامبران این است که خود را نظیف و خش بو و خویشتن را آرایش و اصلاح می نمایند
و همچنین اهل ( کثرهطروقه ) هستند منظور از کثرت طروقه گرم مزاجی و زن دوستی است .
یعنی مردان نیز بایدگرم مزاج بوده از سرد مزاجی پرهیز نموده زن دوست باشند .

آشنایی با توصیه های اسلام در مورد روابط زناشویی

ز- امام رضا(ع) روایت شده است:

از سنن مؤکده است که امر ازدواج در شب انجام شود .
زیرا خداوند شب راعامل سکون و آرامش قرار داده و زنان نیز خود عامل سکون و ارامش هستند .
پس چه زیباست که این عمل سکون او در سکون و آرامش انجام شود .
تا اقناع جنسی کامل تر پیاده شود .

ژ- قال رسول اکرم (ص): هر گاه فردی از شما قصدتقارب کرد نباید همانند پرندگان با این عمل مبادرت بورزید.
بلکه بایدمکث ودرنگ داشته باشید .
وهر گاه مردی بخواهد با همسرش همبستر شود نباید در انجام این کار شتاب و عجله نماید.

س- امام صادق (ع) فرمودند: هر گاه یکی از شما اراده کرد با همسرش هم بستر گردد.
باید قبل از شروع با همسرش ملاعبه داشته باشد ، یعنی با او بازی کردن و شوخی های مناسب و
نشاط انگیز بپردازد.
که این کار موضوع عمل جنسی را پاکیزه تر و لذت بخش تر فراهم می آورد ، آمادگی زنان در
وصول به اوج لذت جنسی تشدید می گردد و رضایت خاطر محسوس تر خواهد شد.اگر این کار با مقدمات صورت
بگیرد .

آثار روابط جنسی از منظر قرآن

همه خواسه های زن تحقق خواهد یا فت و در غیر این صورت بخش مهمی از خواسته ها ارضا نگشته
خواهد ماند ،شاید بتوان ادعا کرد که برخی از اختلافات بین زن و مرد از این رهگذر حاصل می شود
وشاید هم زمینه ای برای تباهی زنان باشد .
زیرا تمایلات ارضاء نشده یا صحیح انجام نشده دنبال ارضاء حقیقی می گردد.

ش-از امام علی (ع) روایت شده است :هرگاه یکی ازشما اراده کرد که با همسرش همبستر شود نباید در انجام
این کار شتاب و عجله نماید .
زیرا مردان باید بدانند که زنان نیازمندی های فراوانی دارند و مردان باید با صبر و حوصله و بردباری نیازهای
روحی و روانی آنان را بر طرف سازند.

ص- امام صادق (ع) فرمودند :محبت زنان ازاخلاق انبیاء خداوند است .
رسول خدا(ص) فرمد: نور چشمم در نماز و لذت و خوشیم در دنیا زنان و گل خوشبویم حسن و حسین
است.

دانستنی‌های احکام زناشویی

توصیه های اسلام در مورد روابط زناشویی

اهمیت رابطه زناشویی در اسلام

ض- امام صادق (ع) فرمدند :مردم لذتی در دنیا و آخرت بیش از لذت زن نمی برند و این است
قول حق ( زین للناس حب الشهوات من ا لنساء والیمنین) و سپس فرمود:اهل بهشت به چیزی از بهشت لذیذ
تر از نکاح لذت نمی برند.
نه از خوراکی و نه از آشامیدنی و فرمودند : هر چه محبت همسر در قلب شوهرش زیادتر شود ،
ایمانش زیادتر می شود.

ط-حضرت رسول(ص) فرمودند :گفتار مرد به همسرش.
(همانا من ترا دوست دارم .
) هر گز از قلبش محو نمی گردد.

ظ- رسول خدا(ص) فرمودند :کسی که حقوق عائله خود را ضایع کند از رحمت خدا دور است و نیز فرمودند:
بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهتر باشد.
و من برای خانواده ام از تمام شما بهترم .
ونیز فرمود: عائله شخص در قید او یند محبوب ترین بندگان نزد خدای عز وجل کسی است که با افراد
در قیدش بهتر رفتار کند .

ثواب رابطه زناشویی در اسلام :

ع- امام ششم (ع) فرمودند :مرد باید در برنامه خانه و خانواده سه چیز را بر خود تحمیل کند.
هر چند خلاف میلش باشد:۱-خوش رفتاری ۲-توسعه در معاش بدون اسراف.۳-غیرت ناموسی

غ- رسول خدا (ص) فرمودند :آنچه را مسلمان
به خاطر خدا برای همسرش می خرد ثواب صدقه دارد.
و فرمود: کسی که زن می گیرد باید او را احترام کند .
و فرمود: هر کس همسرش را بیش از سه مشت بزند .
خداوند در قیامت در برابر اولین و آخرینش رسوایش کند .

ف- امام علی (ع) فرمودند :زنان در دست شما امانت هستند.
بر انان سخت نگیرید و بلا تکلیف مگذارید .

ق- امیر المؤمنین (ع) می فرماید :کناره گرفتن از زن و محروم نمودن او ازارضاء غریزه جنسی موجب عذاب قبر
است.

ک- امام هفتم (ع) فرمودند :جهاد المراه حسن التبعل .
جهاد زن نیکو شوهر داری است .
وحضرت باقر (ع) فرمودند: زن در حریم حضرت حق شفیعی با قدرت ترو نجات دهنده تر از رضایت شوهر ندارد.

گ- پیامبر بزرک اسلام(ص) فرمودند :موفات زنانی هستند که همسر شان آنان را برای برقرای رابطه زناشوئی فرا می خوانند
اما زنانشان این دست و آن دست کرده انجام این عمل را به تآخیر می اندازند.
در نتیجه شوهرانشان به خواب می روند .
چنین زنی را فرشتگان دائمآ نفرین و لعن می کنند تا همسرشان از خواب بیدار شود.

ل- ازامام محمد باقر (ع)روایت شده که رسول خدا فرمود : خطاب به زنان مبادا نمازهای خود را طولانی گردانید
تا همسرانتان نتوانند به خواست های مشروع خود دست یابند، یعنی اسلام جایز نمی داند که زنان به بهانه نماز
خواندن و طول دادن در تعقیبات نماز حقوق شوهران شان را به تعویق بیندازند.

توصیه های اسلام در مورد روابط زناشویی چیست؟

م- از پیامبر اسلام(ص) روایت شده است : هیچ زنی حق ندارد پیش از آنکه عملآ خود را به شوهرش
عرضه سازد به خواب رود .
بنابراین زن باید جامعه اش را از تن در آورده خود را در لحاف مرد داخل سازد به طوری که
اندامش اندام مرد را لمس نماید .
وقتی زن این کار را انجام دهد، همانا آمادگی و عرضه گری خود را انجام داده است .

زنی نزد رسول خدا آمد پرسید مرد چه حقوقی بر زن دارد .
پیامبر بزرگوار (ص) فرمود :خیلی زیاد .
پرسید تقاضا دارم از آن حقوق را بشمارید ؟ رسول خدا فرمود : -زن حق ندارد بدون اجازه شوهرش روزه
مستحبی بگیرد .
-وبدون اجازه او نمی تواند از خانه خارج شود.-بر اوست که از بهترین عطر ها استفاده و زیباترین جامه ها
را بر تن کند.
-و خود را با وسائل زینتی بیاراید.-و خود را در شب و روز بر همسرش عرضه
دارد -اگر مرد نیازمند به عمل جنسی باشد باید از انجام آن سرپیچی ننماید اگر چه بر جهاز شترسوار
باشد .
و از این ها که بر شمردم حقوق مرد بر زن بیشتر است

اگر زنان و مردان مسلمان آداب زناشوئی
را می دانستند و بر طبق آن رفتار می کردند بدون تردید روابط خانوادگی سست و لرزان نمی شود .
با توجه به مطالعه پرونده های قضایی در اختلافات خانوادگی شاید بتواند سهم کوچکی بر اثر عدم تطابق اقناع جنسی حاصل نمی شود و کماکان باقی می ماند، باشد.

 ن -حقوق کلی زن بر شوهر:

۱-تهیه لوازم زندگی ۲-مباشرت ۳-گشایش در زندگی ۴-احترام به زن ۵-آراسته و پاکیزه بودن ۶-خوش زبانی و مدارا ۷-رعایت اراده
و اختیار خود را بنماید .

 و- حقوق کلی شوهر بر زن :

۱-اطاعت از شوهر ۲-تمکین از شوهر ۳-بیرون نرفتن از خانه و در صورت نیاز با اجازه شوهر ۴-پرهیز از آزارشوهر
و تندخوئی و بدزبانی ۵-خدمت در خانه ۶-احترام به شوهر و خوش رفتاری با او ۷- برای غیر شوهر خود
را نیاراید ۸- بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف نکند .

اهمیت احکام زناشویی در اسلام

احکام زناشویی در اسلام همواره بر کنترل امور غریزی تاکید دارند. مسلما میل جنسی یک امر غریزی در انسان است. امری که در حیوانات نیز کم و بیش به همان شکل مشاهده می شود. با این حال اگر انسان بخواهد این میل و غریزه را مانند حیوانات و دقیقا به همان شیوه ارضا کند، هیچ فرقی با موجوداتی که از عقل و هوش بهره‌ای ندارند نخواهد داشت.

از همین رو احکام زناشویی در اسلام به کیفیت روابط زناشویی و چگونگی همبستر شدن زن و مرد اهمیت فراوانی می‌دهد و بر عدم انجام این امر مهم به شکل کاملا غریزی تاکید دارد.

آن‌چه که احکام زناشویی در اسلام به آن اشاره دارد این است که اگرچه اصل وجود میل جنسی یک امر غریزی و فطری است، اما انجام رفتار جنسی نباید در قالب یک امر کاملا غریزی باشد. بلکه این موضوع یک امر آموختنی است و باید روش صحیح آن را فرا گرفت. به همین دلیل فرا گرفتن آموزه‌های لازم و دانستنی‌های مورد نیاز برای انجام درست اعمال زناشویی یک نیاز ضروری برای تمام جوانانی است که قصد ازدواج و تشکیل یک زندگی مشترک را دارند.

اهمیت احکام زناشویی در اسلام

اهمیت احکام زناشویی در اسلام

احادیث مربوط به آمیزش

اگر فقط چند ساعت دنبال احادیث مربوط به این موضوع بگردیم حتماً چندین حدیث را خواهیم دید که معصومین صراحتاً به مراجعه کنندگان فرموده‌اند: آمیزش کن! نقل شده است که:
ابوذر از پیامبر اکرم (ص) دربارهٔ آمیزش جنسی پرسش کرد و پیامبر (ص) فرمودند: «با همسرت آمیزش کن تا پاداش گیری». ابوذر گفت: «ای پیامبر خدا پاداش می‌گیرم؟» پیامبر (ص) فرمودند: «آری، اگر آمیزش تو حرام باشد کیفر خواهید دید پس اگر آن را به شکل حلال انجام دهی، پاداش خواهی گرفت.». پیامبر اکرم (ص) در این روایت به شفاف‌ترین شکل ممکن به این بخش مهم ازدواج توصیه کرده‌اند. طبق فرموده پیامبر (ص) آمیزش با همسر در پیشگاه خداوند ارزش بسیاری دارد.

شمیم، ستاره، دلگرم

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2021-05-09 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :