اعتیاد داشتن به تماشای فیلم های مستهجن!

اعتیاد داشتن به تماشای فیلم های مستهجن! زناشویی

تماشای فیلم های مستهجن , جهت تمامی اهداف کاربردی این تعریف جدید به تمامی بحث هایی که در مورد این هستند که آیا رابطه جنسی و اعتیاد به رابطه جنسی، واقعا اعتیاد محسوب میشود پایان می دهد.

تماشای فیلم های مستهجن

تماشای فیلم های مستهجن , تعریف اعتیاد چیست؟ برخی هنوز باور دارند که تنها مواد، نه رفتارهایی چون رابطه جنسی اینترنتی ، می توانند موجب اعتیاد شوند.
به هر حال، دانشمندانی که تاثیرات اعتیاد بر مغز را مطالعه می کنند، نظر دیگری دارند.
متخصصان این زمینه، اعتیاد را به روش های مختلفی تعریف می کنند.

تعریف اعتیاد با مدل ۴ سی

۱ – اجبار در استفاده.
۲ – استفاده مداوم در حالی که عوارض منفی نادیده گرفته می شوند.
۳- عدم توانایی در کنترل کردن استفاده.
۴- طلب (خواست و میل برای استفاده، چه فیزیکی چه ذهنی) اعتیاد ممکن است همراه با وابستگی فیزیکی و عوارض
و علائم کناره گیری (عوارض ترک) باشد.
جالب است که بسیاری از استفاده کنندگان از رابطه جنسی اینترنتی وقتی سعی به کنار گذاشتن آن می کنند
از علائمی که در اثر ترک کردن آن تجربه می کنند حیرت زده می شوند، و این علائم با آنهایی
که معتادان به کوکائین در زمان تلاش برای ترک تجربه می کنند اشتراک دارد.
(این آزمون را انجام دهید تا ببینید آیا پروسه اعتیاد مغز، شما را به دست گرفته است)

اعتیاد به رفتار های جنسی وجود دارد

متخصصین واقعی اعتیاد،
مجمع پزشکی اعتیاد آمریکا، بر این مفهوم ساده که بر پایه دهه ها تحقیقات می باشد تاکید می کنند:
ارائه نشانه ها، عوارض، و رفتارهای مربوطه به اعتیاد مشخص میکنند که تغییرات اساسی در مغز، رخ میدهند.
بالاترین متخصصین اعتیاد آمریکا در مجمع اعتیاد تعریف خود را از اعتیاد ارائه کردند.
تعریف جدید بازتاب دهنده بخش های اصلیست که در این سایت تعریف شده.
در درجه اول، اعتیادهای رفتاری همانگونه بر مغز تاثیر می گذارند که داروها تاثیر دارند.
در کلامی دیگر، اعتیاد یک بیماریست (یا وضعیت) نه چندین بیماری.
تماشای فیلم های مستهجن

اعتیاد به رابطه جنسی

جهت تمامی اهداف کاربردی این
تعریف جدید به تمامی بحث هایی که در مورد این هستند که آیا رابطه جنسی و اعتیاد به رابطه جنسی،
واقعا اعتیاد محسوب میشود پایان می دهد.
این مجمع صریحا توضیح می دهد که اعتیادهای رفتاری به رابطه جنسی وجود دارند و توسط چندین تعییر بزرگی مغزی
که در اعتیاد به مواد نیز وجود دارند ایجاد شده است.
در حقیقت، این دسته بندی جدید اعتیاد در ۵- DSM جدید طبقه بندی میشود، و در زمان مناسب، اعتیادهای اینترنتی
باید به این لیست اضافه گردد تا DSM را همتراز با تحقیقات اعتیاد قرار دهد (ببینید انیستیتوی ملی سلامت ذهنی
می گوید این DSM ناقص و منسوخ شده می باشد). آنهایی که تئوریهای شبه علمی را در مورد اعتیاد به
رابطه جنسی اینترنتی فریاد میزنند یا دارای دستور کار سیاسی هستند یا از پیشرفت های اخیر علوم مغزی بی خبر
میباشند.
مطالعات مغزی آنچه را ما قبلا می دانیم تائید می کنند.
مقالات زیادی قویا از فرضیه مغز شما بر رابطه جنسی که چند سال پیش ارائه شد حمایت می کنند، از
جمله: ۱- سه تغییر عمده مغزی: حساس سازی، نا حساس سازی، و تضعیف اراده.
۲- استفاده بیشتر از رابطه جنسی در ارتباط با کاهش ماده خاکستری در مرکز پاداش می باشد.
(جسم مخطط پشتی) ۳- استفاده بیشتر از رابطه جنسی در ارتباط با فعالسازی کمتر مرکز پاداش در زمان مشاهده تصاویر
جنسی می باشد.
۴ – استفاده بیشتر از رابطه جنسی در ارتباط با گسیستگی ارتباطات عصبی بین مرکز پاداش و کورتکس جلویی می
باشد.

تماشای فیلم های مستهجن
تماشای فیلم های مستهجن

۵- معتادان، فعالیت کورتکس جلویی بیشتری در واکنش به عوامل تحریک کننده دارند، اما فعالیت مغزی کمتری نسبت به محرک
های عادی (مشابه اعتیاد به مواد).
۶- ۶۰ % از معتادان به رابطه جنسی در یک مطالعه انجام شده در مورد استفاده رابطه جنسی کاهش لیبیدو
یا ضعف نعوظ را در واکنش به شرکای جنسی خود نشان دادند، ولی نه در واکنش به رابطه جنسی،
همه آنها اظهار کردند که استفاده از رابطه جنسی اینترنتی موجب ناتوانی جنسی یا کاهش لیبیدوی آنها شده.
۷- تقویت توجه به یک سمت در مقایسه با استفاده کنندگان مواد.
نشان دهنده حساس سازی (محصول از دلتا فاس بی) ۸- حرص و هوس بیشتر به رابطه جنسی، اما نه خواستن
بیشتر.
این همتراز به مدل اعتیادی حساس سازی مشوق می باشد.
۹- هرچه استفاده کنندگان رابطه جنسی جوان تر باشند فعالیتهای مغزی آنها در واکنش به عوامل تحریک قوبتر می باشد.
۱۰ – مشاهده های نمودارهای مغزی بالاتر در مطالعات EEG P۳۰۰ وقتی که استفاده کنندگان در معرض عوامل تحریک قرار
گرفتند.
۱۱- تجربه میل کمتر برای داشتن رابطه جنسی با یک فرد حقیقی در ارتباط با فعالیت بیشتر مغزی در ارتباط
با عوامل تحریک و تصاویر جنسی .
۱۲- استفاده بیشتر رابطه جنسی در ارتباط با LPP amplitude کمتر در زمان مشاهده تصاویر جنسی که نشانگر “خو گرفتن
و نا حساس سازی” می باشند.
۱۳- ضعف عملکرد HPA axis که نشانگر تغییر مدارهای کنترل استرس در مغز می باشند.
دکترسلام

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-06-06 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :