تغذیه مناسب مادر در دوران بارداری برای سلامت دندانهای کودک!

تغذیه مناسب مادر در دوران بارداری برای سلامت دندانهای کودک! زناشویی

تغذیه مناسب مادر در دوران بارداری بر سلامت دندانهای کودک تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.

تغذیه مادر در بارداری

تغذیه مادر در بارداری , مدیر گروه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تغذیه مناسب مادر در دوران بارداری بر
سلامت دندانهای کودک تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
دکتر احمد علیزاده اظهارداشت: تشکیل ماتریکس دندان و کالیفیکاسیون تحت تاثیر تغذیه مادر در دوران حاملگی است و
بخصوص مصرف مواد غذایی سرشار از کلسیم، فسفات و ویتامین D،C،A در این دوران توصیه می‌شود.

تغذیه مادر در بارداری
تغذیه مادر در بارداری

وی ادامه داد: کمبود پروتئین در تغذیه مادر سبب اختلال در ساختمان بیوشیمیایی و عمل غدد بزاقی جنین میشود،
در نتیجه بزاق مترشحه از این غدد که مهمترین فاکتور میزبان علیه پوسیدگی هستند از جهت کمیت و کیفیت و
قدرت ایمونولوژیک دچار نقص می‌شوند؛ همچنین کمبود پروتئین در زمان تشکیل و تکامل مینای دندانها بر سلولهای میناساز اثر گذاشته
و باعث ایجاد هیپوپلازی مینای دندان می‌شود.
دکتر علیزاده تصریح کرد: کمبود ویتامین C در تغذیه دوران بارداری باعث نقصان ساختمان عاج از نظر کمی و
کیفی و با کمبود ویتامین A نقایص تکاملی از قبیل هیپوپلازی مینا مشاهده میشود.
وی افزود: میزان نیاز به کلسیم و فسفر در دوران حاملگی به دلیل کلسیفیکاسیون بافتهای سخت بدن افزایش می‌یابد
و افزودن روزانه ۴۰۰ میلی‌گرم از هر کدام از این عناصر به رژیم غذایی مادر حامله توصیه می‌شود.
دکتر علیزاده گفت: ک مبود شدید کلسیم موجب هیپوکلسیفیکاسیون دندانها می‌شود و به هم خوردن نسبت صحیح کلسیم به فسفر
منجر به ازدیاد کربنات‌های مینا و کاهش قدرت مینای دندان در مقابل پوسیدگی می‌گردد.
ایسنا

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-07 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :