آیا شما هم مهرطلب هستید؟ / تست

آیا شما هم مهرطلب هستید؟ / تست زناشویی

در این مطلب با تست شخصیت مهرطلب آشنا خواهید شد. با ما در نیک صالحی همراه باشید.

تست شخصیت مهرطلب را در مقاله زیر حتما بخوانید.
و با ابعاد شخصیتی این افراد مهرطلب آشنا شوید.
در این مقاله خواهید خواند که چه کمبود ها و کاستی هایی در شخصیت این افراد وجود دارد.
برای آشنایی بیشتر با تست شخصیت مهرطلب و افراد دارای این ویژگی با ما در نیک صالحی همراه باشید.

تست شخصیت مهرطلب

دائم تماس می گیرد، پیشنهادهای خوب برای حفظ رابطه از اوست، به روی خودش نمی آورد که طرفش هی کلاس
الکی می گذارد… سعی می کند رابطه را نگه دارد و اخم تخم های بیخود طرف را تحمل کند، هر
رفتاری داشته باشد با او راه می آید و تحمل می کند… اینجا رسما یک باجگیری عاطفی در حال وقوع
است و ما با یک مهرطلب روبرو هستیم که فکر می کند آدم صبوری است! مهرطلب ها در برخوردهای اول،
افراد بسیار مطلوب، خواستنی و سازگار و خوشایندی به نظر می رسند.
اما این همه چیزی نیست که درباره آنها خواهید دانست.

تست شخصیت مهرطلب

تست شخصیت مهرطلب

دردسرهای رابطه با یک فرد مهرطلب

ادامه رابطه با یک فرد مهرطلب دردسرهای خاص خودش را دارد.
شاید شما هم مهرطلب باشید پس بدانید وارد شدن یک مهرطلب به رابطه نزدیک با فرد دیگر، به معنی باخت
صد در صد او در رابطه است.
مهرطلب حتی وقتی همه چیزش را از دست می دهد، باز هم از مهر ورزیدن و بخشیدن دست برنمی دارد
و این بزرگترین نقطه ضعف آنهاست.

چطور یک فرد مهر طلب را بشناسیم؟

برخی از خصوصیات مهرطلب ها از این قرار است: _ به راحتی اظهارنظر
نمی کند.
با ابهام صحبت می کند و به محض مخالفت دیگران سریع تغییر موضع می دهد.
سعی کنید در مواجهه شدن با چنین موقعیتی، اصل منظور شخص را از او بپرسید و اجازه ندهید که مبهم
گویی کند.
(وقتی کسی مبهم حرف می زند، به فکر آینده ارتباطی تان هم با او باشید). _ ملاک خوب و بد،
درست و غلط، مفید و مضر را قضاوت، گفته و نظر دیگران می داند.
_ آدمی غصه خور و غمگین است و انتظار دارد که بقیه او را بفهمند.
(روضه خوانی از گذشته از خصیصه های اوست). _ توانایی تشخیص منافع خود را ندارد و قبل از خودش به
دیگران فکر می کند.

مثل مهندسی که هنوز پس از گذشتن ۳ماه از شروع کارش، حقوق خود را تعیین نکرده بود و عقیده به
این داشت که اولویت من، منافع شرکتی است و نه منافع خودم! اما واقعیت این است که کسی که توانایی
تشخیص منافع خودش را ندارد، نمی تواند منافع سازمانش را هم تشخیص بدهد.

شخصیت مهرطلب، شخصیتی پر از تناقض های پنهان

_ نظر مثبت دیگران برایش اهمیت بسیاری دارد.
(اگر از او انتقاد کنید و یا به اصطلاح به او گیر بدهید، تلاش می کند تا شما را به
صورتی متقاعد کند). _ فردی وابسته است، نیازهایش را از طریق دیگران برطرف می کند و احساس و اندیشه خود
را مرتبط و همانند دیگران می داند و استقلال فکری ندارد.

_ مهر طلب ها استاد ایجاد حس تقصیر هستند! _ همیشه در حال معذرت خواهی است.
(در واقع معذرت خواهی می کند تا مسئولیت را قبول نکند). تست مهرطلبی تست مهرطلبى را انجام بدهید تا دست
تان بیاید همه حرفهایى که گفته شد، گاهى براى شما اتفاق مى افتد و در موردتان مصداق دارد، یا اینکه
بخشى از شخصیت شکل گرفته شماست.

پرسشنامه و تست شخصیت مهرطلب

این پرسشنامه از ۲۴ مورد درست شده.
سوالات هر کدام، میزان گرایش شما به مهرطلبى و راضى کردن اشخاص و دلیل آن را مشخص مى کند.
هر سوال را بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد شما کاربرد دارد.
و آن را با نوشتن حرف د (درست) و ن (نادرست) پاسخ دهید.
بیش از اندازه روى هر پرسش وقت صرف نکنید.
نیازى به تحلیل هم ندارد.
قضاوت سریع شما مبنى بر اینکه هر پرسش یا هر عبارت تا چه اندازه درباره شما مصداق دارد، کفایت مى کند.

دردسرهای رابطه با یک فرد مهرطلب

دردسرهای رابطه با یک فرد مهرطلب

سوال های تست شخصیت مهرطلب :

۱٫ برایم مهم است که همه مرا دوست بدارند.
۲٫ معتقدم از تضاد و دشمنى چیز خوبى حاصل نمى شود.
۳٫ نیاز دیگران همیشه بر نیاز من مقدم است.
۴٫سعى مى کنم خودم را از هر تعارض و اختلاف دور نگه دارم.
۵٫براى اینکه مورد توجه قرار بگیرم براى دیگران زحمت بیش از اندازه مى کشم و فداکارى مى کنم.
۶٫ همیشه به تایید دیگران احتیاج دارم.

۷٫احساسات منفى دیگران را به راحتى تصدیق می کنم اما نمى توانم احساسات منفى خودم نسبت به دیگران را ابراز کنم.
۸٫ فکر مى کنم اگر به خاطر همه کارى که براى دیگران مى کنم آنها به من احتیاج داشته باشند، هرگز
تنها به حال خودم رها نمى شوم.
۹٫ نمى توانم براى راضى کردن دیگران تلاش نکنم.

۱۰٫به شدت تلاش مى کنم تا اختلافى میان من و افراد خانواده، دوستان یا همکارانم به وجود نیاید.
۱۱٫ قبل از اینکه براى خودم کارى بکنم سعى مى کنم به دیگران خدمت کنم.
۱۲٫تقریبا هرگز رودرروى دیگران قرار نمى گیرم زیرا مى ترسم از من عصبانى شوند.
۱۳٫ اگر نیاز دیگران را مقدم بر نیاز خودم به حساب نیاورم تبدیل به یک آدم خودخواه مى شوم و در
این صورت دیگران هرگز مرا دوست نخواهند داشت.

تست روانشناسی مهرطلبی

۱۴٫از فکر اینکه با دیگران اختلاف پیدا کنم ناراحت مى شوم.
۱۵٫ حتى اگر انتقادم سازنده باشد، از کسى انتقاد نمى کنم زیرا نمى خواهم کسى از من خشمگین شود.
۱۶٫حتى اگر برخلاف احساسات من هم شده باید دیگران را راضى کنم.
۱۷٫ براى کسب مهر و علاقه دیگران باید پیوسته از خودم مایه بگذارم.

۱۸٫ معتقدم که آدم هاى خوب، تایید، محبت و دوستى دیگران را براى خود مى خرند.
۱۹٫هرگز نباید خواسته و خواهش دیگران از من را به زمین بگذارم.
۲۰٫ گاه احساس مى کنم دوست دارم مهر و علاقه دیگران را با خدمت کردن به آنها براى خودم خریدارى کنم.
۲۱٫اگر علیه دیگران حرفى بزنم یا کارى بکنم که خشم آنها را براى خودم بخرم، ناراحت و مضطرب می شوم.
۲۲٫من به ندرت وظیفه و کارى را به دیگران محول می کنم.

۲۳٫ وقتى به درخواست مى دهم «نه» دیگران جواب احساس گناه مى کنم.
۲۴٫ اگر پیوسته به دیگران خدمت نکنم احساس بدى پیدا مى کنم.
محاسبه امتیازات و تحلیل تعداد جوابهاى «د» را محاسبه کنید.
عددى که به دست مى آید امتیاز شما است.

امتیازات تست شخصیت مهرطلب

امتیاز ۱۶ تا ۲۴: اگر امتیاز شما در این حد قرار دارد، بیمارى راضى کردن دیگران در شما بسیار جدى
است.
احتمالا پیشاپیش مى دانید که این بیمارى روى سلامت احساسى و جسمانى و کیفیت رابطه شما با دیگران تاثیر سوء
برجاى مى گذارد.
اما شدت پریشانى شما مى تواند انگیزه قدرتمندى باشد تا از آن در برنامه بهبود خود استفاده کنید.
شما براى درمان خود و درمان بیمارى که تمام وجود شما را فراگرفته است، باید تلاش کنید.
امتیاز ۱۰ تا ۱۵: اگر امتیاز شما در این فاصله قرار دارد، بیمارى راضى کردن دیگران در شما در حد
متوسط و تا حدودى شدید است.
لازم است براى بهبود حال خود بلافاصله دست به کار شوید و قبل از آنکه از حدى فراتر رود، کارى
ا نجام دهید.
امتیاز ۵ تا ۹: اگر امتیاز شما در حد فاصل این دو امتیاز قرار گرفته، با بیمارى متوسطى رو به
رو هستید.

شما پیشاپیش در برابر این بیمارى مقاومت هایى در خود ایجاد کرده اید.
با این حال، عادت شما براى راضى کردن دیگران مى تواند تهدیدى علیه شما و علیه سلامتى و حال خوش
شما به حساب بیاید.
امتیاز ۴ و کمتر از آن: اگر امتیاز شما در این حدفاصل قرار گرفته، از گرایش حقیقى براى راضى کردن
دیگران برخوردارید و شاید هم اصولا چنین گرایشى نداشته باشید.

در ادامه بیشتر بخوانید.

خصوصیات یک مهر طلب چیست؟

چندخصوصیت یک فرد مهرطلب ها از این قرار است:
مهرطلبی به آنها جرات اظهار نظر راحت را نمی دهد و مبهم صحبت میکنند و اگر شخص مقابل با صحبتهای او
مخالف باشد به سرعت تغییر موضع میکند.

ملاک درست و غلط بودن یک موضوع و مفیدبودن یا مضر بودن آن و خوب یا بودن موضوع را قضاوت دیگران میداند.
وابسته است و استقلال فکری ندارد ، احساس و اندیشه خود را مانند دیگران و یا مرتبط میداند ( عدم استقلال فکری )
عاشق روضه خواندن از گذشته ها ، انسانی غمگین با انتظار درک شدن توسط دیگران.

مهرطلب ها استاد ایجاد احساس گناه و مقصر بودن در فرد مقابل هستند.
نمیتواند منافع خود را درک یا تشخصیص دهد و به خودش بعد از دیگران توجه و فکر میکند.
اگر به او انتقاد کنید تلاش میکند تا شما را به هر نحوی متقاعد کند و نظر مثبت دیگران را میخواد.

بسیار زیاد معذرت خواهی میکنند ؛ مثلا برای یک موضوع ساده به جای یکبار چندین بار معذرت خواهی میکند (فرار از مسئولیت)

علل مهر طلبی چیست؟

مهر طلبی ریشه در کودکی فرد دارد و زیر بنای آن، باورهایی است که پدر و مادر شخصیت مهر طلب به طور غیر عمدی
و ناآگاهانه در او ایجاد کرده‌اند. در نتیجۀ تربیت نادرست پدر و مادر است که امروز فرزندشان برای نفس کشیدن
هم نیازمند توجه و تایید دیگران است و از لذت بردن محروم است.

منبع : همشهری جوان، سایت دکتر شیری، هنر زندگی، رادیو خانواده

ترفندهای فوق العاده برای تزئین سبزیجات
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2021-02-23 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :