اصولی که مردان باید در زندگی مشترک رعایت کنند

اصولی که مردان باید در زندگی مشترک رعایت کنند زناشویی

۱-در مقابل همسر(زن) خود گرفتاریهای روزانه و حوادث تلخ زندگی را با اخم و حالت عبوس مطرح نکنید.۲-هدیه، مهر و محبت را زیاد میکند ، به مناسبتهای مختلف برای همسر خود هدیه ولو کوچک خریداری و با حالت شاد و خندان به او تقدیم کنید.۳-چنانچه کم و کسری در خدمات خانه وجود دارد، با کمال […]

 اصولی که مردان باید در زندگی مشترک رعایت کنند

۱-در مقابل همسر(زن) خود گرفتاریهای روزانه و حوادث تلخ زندگی را با اخم و حالت عبوس مطرح نکنید.۲-هدیه، مهر و
محبت را زیاد میکند ، به مناسبتهای مختلف برای همسر خود هدیه ولو کوچک خریداری و با حالت شاد و
خندان به او تقدیم کنید.۳-چنانچه کم و کسری در خدمات خانه وجود دارد، با کمال محبت و خوشرویی تذکردهید.
اخم و خشونت زندگی زناشویی را به تباهی می کشاند.۴- در حضور همسر خود به هیچ وجه از زنان دیگر
تمجید نکنید.۵-به بستگان همسر خود مانند پدر، مادر وسایر اقوام وی احترام بگذارید و برای دعوت آنان به خانه قبل
از همسر خود اقدام کنید.۶-هرگز از معاشرت همسر خود با بستگان و خویشاوندانش جلوگیری نکنید، ودر معاشرت و دید و
بازدید با بستگانش پیشقدم باشید.۷- با بستگان خود نزد همسر خود درگوشی و نجوا نکنید.۸-همسر خود را هیچ گاه به
خصوص نزد بستگانش سرزنش و تحقیر نکنید .
توهین و بی احترامی به همسر، از صفا و صمیمیت در زندگی زناشویی میکاهد.
‎ ‎۹- خود را برتر از همسر خود معرفی نکنید .
سعی کنید من و تو در زندگی نباشد کلمه ما زندگی را گرم و لذتبخش میکند.‎ ۱۰- وقتی همسر شما عصبانی است، او را با مهر و محبت آرام کنید.۱۱- با همسر خود هیچ گاه لجاجت و مشاجره نکنید.۱۲-برای
گردش و میهمانی رفتن سعی کنید همرا ه زن و فرزندان وقت بگذارید و پیشنهاد همسر خود را در این
مورد به علت کار و خستگی رد نکنید.۱۳-امتیازات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی فامیل خود را در صورتی که با همسر شما
فاصله دارد مطرح نکنید.۱۴-کارهای همسر خود را تحسین کنید، تمجید و ستایش زن کلید کامیابی در زندگی زناشویی است۱۵-در قبال
همسر خود در امور مختلف قدرت نمایی نکنید.۱۶-زحمات و هزینه ای که برای خویشاوندان همسر تحمل میکنید بر او منت
نگذارید ۱۷-همسر خود را در خانه محصور و محدود نکنید.۱۸-در مقابل همسر خود شاد و خندان باشید.

زناشویی

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2013-11-28 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :