سرطان مثانه

عوامل ایجاد کننده سرطان و پاکسازی مثانه

عوامل ایجاد کننده سرطان و پاکسازی مثانه

برای پاکسازی مثانه و جلوگیری از ابتلا به سرطان استفاده از موادی مانند آب،شیر و آب...

درمان سرطان مثانه با داروی سرماخوردگی

درمان سرطان مثانه با داروی سرماخوردگی

سرطان مثانه یکی ار انوع کشنده و شایع سرطان می باشد بسته به اینکه بیمار در...

سرطان مثانه در کمین کارمندان شاغل در محیط بسته

سرطان مثانه در کمین کارمندان شاغل در محیط بسته

محققان و پزشکان متخصص تغذیه توصیه می‌کنند افرادی که در محیط‌های بسته شاغل هستند و در...

درمان کامل سرطان مثانه با داروی مهیج

درمان کامل سرطان مثانه با داروی مهیج

این دارو پوششی که سلول سرطانی زیر آن “استتار می کند” تا از حمله سیستم ایمنی...