جراحی لیزیک

برخی پیامدهای ناشی از عمل لیزیک چشم

برخی پیامدهای ناشی از عمل لیزیک چشم

جراحی که مشکلات چشمی را رفع می کند را لیزیک می گویند این عمل برای دید...

۲۰ حقیقت درباره جراحی لیزیک

۲۰ حقیقت درباره جراحی لیزیک

جراحی لیزیک در جراحی لیزیک ، پس از برداشتن یک فلپ (ورقه‌ای نازک) از قرنیه، لیزر...

تفاوت جراحی «لازک» و «لیزیک»

تفاوت جراحی «لازک» و «لیزیک»

با بیان اینکه لیزیک روش جراحی لیزری چشم برای اصلاح عیوب انکساری در افراد دوربین، نزدیک...

وقتی عمل لیزیک شماره چشم ثابت نباشه

وقتی عمل لیزیک شماره چشم ثابت نباشه

جراحی عیوب انکساری اختلالات انکساری معمولآ در بزرگسالی پیشرفت نمی کند .اختلالات بینایی نزدیک بینی و...