گر گرفتگی های شبانه هشداری برای بیماری قلبی!

گر گرفتگی های شبانه هشداری برای بیماری قلبی! پزشکی

گر گرفتگی های شبانه , محققان اذعان می کنند ۷۰ درصد زنان ابتلا به گُرگرفتگی در دوره یائسگی را گزارش کرده و یک سوم آنها این گُرگرفتگی را منظم یا شدید عنوان می کنند.

گر گرفتگی های شبانه

گر گرفتگی های شبانه , محققان دانشگاه پیتزبرگ آمریکا سلامت ۲۷۲ زن غیرسیگاری ۴۰ تا ۶۰ سال را مورد بررسی
قرار دادند.
محققان دریافتند در بین زنان ۴۰ تا ۵۳ سال، گُرگرفتگی های شبانه با عملکرد ضعیف تر عروق خونی مرتبط بود.
به گفته ربکا ترستون، سرپرست تیم تحقیق، این رابطه مستقل از سایر فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی است.

گر گرفتگی های شبانه
بیماری قلبی

به نظر می رسد این رابطه به زنان جوان تر حاضر در مطالعه محدود شده است.
چراکه در مورد زنان ۵۴ تا ۶۰ سال چنین رابطه ای مشاهده نشد.
محققان اذعان می کنند ۷۰ درصد زنان ابتلا به گُرگرفتگی در دوره یائسگی را گزارش کرده و یک سوم
آنها این گُرگرفتگی را منظم یا شدید عنوان می کنند.
با وجود این یافته ها محققان اذعان می کنند هنوز تاثیر یا مکانیسم سببی بین گُرگرفتگی و بیماری قلبی مشخص نیست.
به گفته ترستون، «تجربه شخصی من در مورد برنامه سلامت قلب زنان نشان می دهد گُرگرفتگی زودهنگام می تواند
علامت هشداری برای توجه به پیشگیری از سایر فاکتورهای پرخطر و بیماری قلبی-عروقی باشد.» مهر

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-04-17 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :