سرطان رحم در زنان مبتلا به ایدز افزایش نمی‌یابد

سرطان رحم در زنان مبتلا به ایدز افزایش نمی‌یابدپزشکی

تحقیقات جدید نشان داد: به نظر نمی رسد که عفونت حاصله از HIV – ویروسی که موجب ایدز می‌شود- خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم را در زنان افزایش دهد.بر پایه این گزارش، محققان ۴۰۰ زن مبتلا بهHIV و تقریباً ۳۰۰ زن فاقد این ویروس را بررسی کردند.آزمایش پاپ اسمیر همه این زنان معمولی و […]

تحقیقات جدید نشان داد: به نظر نمی رسد که عفونت حاصله از HIV – ویروسی که موجب ایدز می‌شود- خطر
ابتلا به سرطان دهانه رحم را در زنان افزایش دهد.
بر پایه این گزارش، محققان ۴۰۰ زن مبتلا بهHIV و تقریباً ۳۰۰ زن فاقد این ویروس را بررسی کردند.
آزمایش پاپ اسمیر همه این زنان معمولی و نتیجه DNA ویروس پاپیلومای انسانی که تومور ساز است،منفی بود.
چندین نوع ویروس پاپیلوما (HPV) وجود دارد که موجب ایجاد سرطان دهانه رحم می‌شود.
این زنان به مدت ۵ سال تحت نظر بودند و خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در هر دو
گروه به یک میزان کم بود.
سلامت نیوز هووارداستیکلر و همکارانش در دانشکده پزشکی آلبرت انیشتین در دانشگاه یشیوا در نیویورک در یک گزارش خبری گفتند:
هیچ یک از این زنان به سرطان دهانه رحم مبتلا نشدند.محققان گفتند: این یافته ها حاکی است خطر ابتلا
به سرطان دهانه رحم در زنان مبتلا به HIV که تست پاپ اسمیر معمولی دارند و دارای HPV تومور
ساز نیستند با زنانی که HIV ندارند برابر است.محققان این طور نتیجه گیری کردند: تحقیقات اخیر بر آغاز دوره آزمایشهای
مولکولی از جمله HPV و همچنین سایر شاخصهای زیستی تاکید می‌کند تا بررسی سرطان دهانه رحم در زنان مبتلا
بهHIV را تسهیل بخشد.
همچنین بخوانید :  آمار ایدز واشنگتن را نگران کرد
تاریخ بروزرسانی : 2012-07-28 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو