سرطانی خطرناک برای زنان با نام کولون

سرطانی خطرناک برای زنان با نام کولون پزشکی

سرطان کولون (روده بزرگ) آزمایشى که مى‏تواند حیات‏بخش باشد کولونو سکوپى چیست؟ (۱) در کشورهائى مانند آمریکا که آمار دقیق براى بیماریها دارند،طبق آمار، سرطان کولون از نظر مرگ و میر دومین سرطان است.بااین وسعت‏شیوع، متاسفانه عده زیادى از مردم از معاینه‏هائى که‏براى تشخیص این سرطان لازم است، سر باز مى‏زنند.علت این امرترس از معاینه‏اى […]

سرطان کولون (روده بزرگ) آزمایشى که مى‏تواند حیات‏بخش باشد کولونو سکوپى چیست؟ (۱) در کشورهائى مانند آمریکا که آمار دقیق
براى بیماریها دارند،طبق آمار، سرطان کولون از نظر مرگ و میر دومین سرطان است.
بااین وسعت‏شیوع، متاسفانه عده زیادى از مردم از معاینه‏هائى که‏براى تشخیص این سرطان لازم است، سر باز مى‏زنند.
علت این امرترس از معاینه‏اى است که با دستگاه از راه مخرج انجام مى‏گیرد وآنگهى عامه مردم از سرطان کولون
و معاینه آن با دستگاه آگاهى‏ندارند و اساسا نمى‏خواهند هم داشته باشند.
در صورتى که این‏سرطان در مراحل نخستین قابل درمان و گرنه کشنده است.
درمقایسه با دیگر سرطانها، این بیمارى در اوایل به راحتى قابل‏تشخیص و در نتیجه درمان‏پذیر است.
و پژوهشهاى تازه نشان مى‏دهندکه با انجام کارهاى ساده مى‏توان میزان خطر را به نصف کاهش‏داد.
کولون در کتوم بخش انتهائى دستگاه گوارش است.
کولون در حدود۱۵۰ تا ۱۸۰ سانتى‏متر طول دارد و درازاى رکتوم تقریبا ۲۰سانتى‏متر است.
از آنجائى که این دو عضو ارتباط نزدیک به هم‏دارند، بنابراین سرطان آنها را در یک گروه قرار مى‏دهند.
سرطان کولون چگونه براى خود جاى پا باز مى‏کند؟ پزشکان براین باورند که سرطانهاى کولون و رکتوم به‏طور عموم عملااز
نوعى رشد سلولى که به نام «پولیپ‏هاى آدنوماتوز» (۲) نامیده‏مى‏شوند، سرچشمه مى‏گیرند.
این پولیپ‏ها از یاخته‏هاى پوشش مخاطى‏کولون و رکتوم رشد مى‏کنند.
در حدود ۲۵% افراد ۵۰ ساله داراى این پولیپ‏ها هستند و باافزایش سن، شیوع آنها نیز بیشتر مى‏شود.
تاکنون کسى به درستى‏نمى‏داند چرا این پولیپ‏هاى روده به وجود مى‏آیند و چرا زیادمى‏شوند؟ و بازهم کسى نمى‏داند چرا برخى
از این پولیپ‏ها به‏سرطان تبدیل مى‏گردند.
امروز فرضیه برتر این است که استعداد«ژنتیک‏» (ارثى) تواءم با طرز زندگى ناسالم مانند خوردن‏افراطى گوشت فرمز و ورزش نکردن،
در به وجود آمدن این بیمارى‏مؤثر است.
خوشبختانه تعداد کمى از این پولیپ‏ها تبدیل به سرطان مى‏شوند واز هزار مورد در سال، فقط حدود ۲ تا۳ تا
از آنها سرطانى‏مى‏گردند.
به هیچ‏وجه نمى‏توان پیش‏بینى کرد که کدام‏یک از این‏پولیپ‏ها سرطانى خواهند شد.
اما راههائى هست که بدان وسیله‏مى‏توان آنها را پیش از این که سرطانى شوند، شناخت.
تبدیل شدن‏یک پولیپ بى‏ضرر به سرطان کولون و رکتوم ده سال طول مى‏کشد.
امانشانه‏هائى وجود دارند که زنگ خطر را به صدا در مى‏آورند.
هم‏پولیپ‏هاى پیش سرطانى و هم خود سرطان کولون و رکتوم داراى‏نشانه‏هاى مشابه هستند مانند خونریزى مقعدى.
اما برخى از نشانه‏ها ویژه سرطان است مانند تغییر در وضع اجابت‏مزاج، اسهال و یبوست متناوب به‏طور تکرارى، ناراحتى مداوم‏شکمى،
کم شدن وزن بدن و کم‏خونى.
اما غالبا پولیپ‏ها، حتى اگرآماده براى سرطانى شدن هم باشند، بدون علامت هستند.
پس تنهاراهى که مى‏تواند تغیر وضع مرگ‏آور او را متوقف کند، آزمایش ومعاینه منظم است.
این نکته را هم یادآورى کنم که امروزه این‏آزمایشها و معاینات که ذکر خواهیم کرد، بى‏درد هستند گرچه‏سابقا کمى دردناک
بودند.
چه کسانى باید مورد معاینه و آزمایش قرار گیرند؟ همه در سن ۵۰ سالگى باید براى سرطان کولون مورد معاینه
قرارگیرند.
۹۰درصد موارد تازه در سنین بالاى ۵۰ سالگى تشخیص داده‏مى‏شوند.
۷۵درصد کسانى که دچار سرطان کولون مى‏شوند، داراى‏عوامل خطر (یعنى عوامل مستعد کننده) شناخته شده نیستند.
این را هم باید دانست که سرطان کولون، هم در مرد و هم در زن،به‏طور یکسان خطرناک است چه برخى
از بانوان چنین تصور مى‏کنندکه مردها به این بیمارى دچار مى‏شوند در صورتى که چنین نیست.
کسانى که عوامل خطر مستعد کننده دارند، مانند سابقه وجود چنین‏بیمارانى در خانواده آنان و یا دچار تورم روده هستند
و یااستعداد ارثى به این بیمارى دارند باید در سنین جوانى موردمعاینه قرار گیرند چه آنان در معرض خطر بیشترى
هستند که بعداشرح خواهیم داد.
اهمیت معاینه هرکسى اگر بالاى ۵۰ سال به‏طور منظم مورد معاینه قرار گیرد،میزان مرگ از سرطان کولون نصف خواهد شد
و جانهاى بسیارى نجات‏خواهند یافت و از زجر و ناراحتیهاى زیاد پیش‏گیرى خواهد شد.
اما متاسفانه مردم به این مطلب عنایت چندانى ندارند.نه تنهااین که بیماران از این معاینه مى‏ترسند، بلکه خود پزشکان نیزکمتر
این معاینه را توصیه مى‏کنند.
و در نهایت ترس بیمار است‏که مانع معاینه مى‏شود.
در حالى که این ارزش حیاتى دارد و بى‏درد است ولى نوع معاینه‏طورى است که ممکن است از نظر روانى
ناراحت کننده باشد.
نواع معاینه و آزمایش براى سرطان کولون پنج روش گوناگون براى تشخیص سرطان‏کولون وجود دارد به شرح زیر: ۱ –
تجسس سالانه خون نهان در مدفوع: آزمایشى است‏ساده، سریع و کم هزینه.
۲ – سیگموئیدوسکوپى (۳) هر ۵ سال یکبار انجام مى‏گیرد.
این معاینه‏در مطب پزشک امکان‏پذیر است و مدت ده دقیقه طول مى‏کشد.
به وسیله یک لوله توخالى انعطاف‏پذیر که توى آن با یک چراغ‏کوچک روشن مى‏شود، انجام مى‏گیرد.
این لوله را از راه مخرج واردمى‏کنند و لوله در خارج بدن به یک دوربین دیجیتال وصل است وبدین وسیله
نیمه انتهائى کولون را مورد معاینه قرار مى‏دهند.
۳ – تجسس خون نهان سالانه در مدفوع تواءم با سیگموئیدوسکوپى هر۵ سال یکبار: به نظر مى‏رسد این آزمایش و
معاینه باهم بهتر ازهر نوع تجسس دیگر است که به تنهائى انجام مى‏گیرد.
براى این که‏اشتباهى رخ ندهد، لازم است ۲۴ ساعت پیش از آزمایش از خوردن‏گوشت قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند
خوددارى شود چه بقایاى خون‏در گوشت ممکن است آزمایش را اشتباه‏آمیز کند و نیز اگر گل کلم،خیار، سیب‏زمینى، قارچ و
نظایر آن خورده شوند، ممکن است درنتیجه آزمایش اثر بگذارد چه این مواد داراى برخى آنزیم‏هاى‏«پراکسیداز» (۴) هستند که باعث
اشتباه در نیتجه آزمایش‏مى‏شوند.
مکمل‏هاى آهنى، ملین‏ها و ویتامین C به‏طور مثبت‏یا منفى‏باعث اشتباه مى‏شوند.
۴ – کولونرسکوپى هر ده سال یکبار انجام مى‏گیرد.
این معاینه‏تحت تاثیر ملایم داروهاى خواب‏آور ۲۰ تا ۴۰ دقیقه طول مى‏کشد.
براى این کار لوله قابل انعطاف که داخل آن با چراغ کوچک روشن‏مى‏شود و در خارج از بدن به دوربین
دیجیتال وصل است‏بکار برده‏مى‏شود و بدینوسیله سرتاسر کولون مورد معاینه با دید مستقیم‏قرار مى‏گیرد.
این امر به پزشک امکان میدهد که داخل کولون رادر صفحه نمایش دهنده مشاهده نماید و هر پولیپى که دیده
شود،آن را ببرد و بردارد.
۵ – تنقیه مضاعف باریم: این معاینه هر ۵ سال یکبار دربیمارستان انجام مى‏گیرد و ۳۰ دقیقه طول مى‏کشد.
براى این کارمحلول باریم را که حاجب اشعه ایکس است، از راه مخرج واردکولون مى‏کنند و پس از وارد کردن
چند لیتر هوا عکس‏بردارى‏مى‏نمایند.
مزیت هر یک از این ۵ نوع آزمایش نسبت‏به همدیگر رایادآورى مى‏کنیم که شما مى‏توانید یکى را برگزینید.
بهترین نوع معاینه کولونوسکوپى است که هر ده سال یکبار انجام‏مى‏گیرد چه آن دقیق‏ترین و کامل‏ترین نوع معاینه کولون است
که‏ضمن معاینه، پولیپ‏هاى روده نیز برداشته مى‏شوند.
اما این‏معاینه براى همه‏کس مناسب نیست چه برخى از بیماران به ویژه‏بانوان هرگونه معاینه در محدوده مخرج را تهاجمى و
بد مى‏دانند.
براى این قبیل افراد شق مناسب آزمایش سالانه خون نهان در مدفوع‏است.
(منظور از خون نهان آن است که این خون با چشم دیده‏نمى‏شود ولى وجود آن در آزمایشگاه معلوم مى‏گردد).
وقتى که‏آزمایش خون نهان مثبت‏بود، این افراد براى کولونوسکوپى موافقت‏مى‏نمایند.
برخى افراد مایل نیستند سیگموئیدوسکوپى بشوند چون‏همان‏طورى که ذکر شد، بدینوسیله فقط نیمه انتهائى کولون دیده‏مى‏شود بنابراین افراد مى‏گویند وقتى
که قرار است چنین معاینه‏اى‏انجام گیرد، بهتر است همه کولون بررسى شود نه نصف آن و حق هم‏این است چه
وقتى که شما مثلا سیب مى‏خورید فقط به یک طرف آن‏نگاه نمى‏کنید، بلکه نصف دیگر را هم مى‏بینید که سالم
باشد.
بهترین کار این است که در این مورد پزشک و بیمار همکارى لازم‏را مبذول دارند به ویژه این که باید
بیماران این نکته رادریابند که همه این راههاى یاد شده سودمند و حیات‏بخش هستند.
به طور خلاصه فواید آزمایشها و معاینات پنج‏گانه به شرح زیراست: درجه سودمندى‏جلوگیرى از مرگ ۱ – آزمایش سالانه خون
نهان خوب است‏۵۶% ۲- سیگموئیدوسکوپى هر ۵سال خیلى‏خوب است ۴۰% ۳ – آزمایش خون‏نهان سالانه سیگموئیدوسکوپى هر۵ سال خیلى خوبست‏۶۷%
۴ – تنقیه مضاعف باریم هر ۵ سال خیلى خوبست‏۶۹% ۵ – کولونوسکوپى بهترین است ۷۴% پى نوشتها: ۱ –
Colonoscopy.
2 – Adenomatous Polyps.
3- Siqmoidoscopy.
4 – Peroxidases.
دکتر منصور اشرفى
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2010-11-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :