زنان باردار چطور از فشارخون حاملگی در امان می مانند

زنان باردار چطور از فشارخون حاملگی در امان می مانندپزشکی

نتایج بدست آمده از یک مطالعه نشان می‌دهد کنترل وزن، میزان کالری مصرفی و بررسی‌ها و مراقبت‌های دقیق فشار خون حاملگی در افراد با سابقه فامیلی مثبت می‌تواند خطر بروز «پراکلامپسی» را در زنان باردار کاهش دهد.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، فشار خون حاملگی (PIH یا Pregnancy induced hypertension) یک عارضه شایع […]

نتایج بدست آمده از یک مطالعه نشان می‌دهد کنترل وزن، میزان کالری مصرفی و بررسی‌ها و مراقبت‌های دقیق فشار خون
حاملگی در افراد با سابقه فامیلی مثبت می‌تواند خطر بروز «پراکلامپسی» را در زنان باردار کاهش دهد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، فشار خون حاملگی (PIH یا Pregnancy induced hypertension) یک عارضه شایع دوران بارداری است که از عوارض آن، اختلال عملکرد اندوتلیال وتون عروقی در مادر است که می‌تواند باعث بروز
علایم مغزی، کلیوی، کبدی و …
و گاهی مرگ مادر شود.
در جنین نیز این موارد می‌تواند باعث اختلال رشد، سندرم زجر تنفسی جنین و گاهی مرگ داخل رحمی شود.
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده است که برخی عوامل نظیر چاقی، سابقه خانوادگی، میزان مصرف کالری و …
با بیماری در ارتباط هستند.
این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین سابقه خانوادگی، شاخص توده بدنی، سطح سرمی منیزیم و وضعیت تغذیه با فشار
خون حاملگی توسط «تاج‌السادات علامه» انجام شده است.
در این مطالعه مورد شاهدی، ۱۷۲ زن باردار از هفته ۲۸ به بعد بارداری در دو گروه مورد و شاهد
تحت بررسی قرار گرفتند.
در گروه مورد، بیماران مبتلا به فشار خون حاملگی و در گروه شاهد، بیماران حامله با فشار خون طبیعی بودند.
دو گروه از نظر سن، سن حاملگی و نوبت زایمان هماهنگ بودند.
الگوی تغذیه با پرسشنامه یادآمد سه روز مشخص و سطح سرمی منیزیم اندازه‌گیری و با توجه به قد و وزن
افراد، BMI محاسبه و اطلاعات دموگرافیک نیز تعیین شد.
تمام اطلاعات نیز با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها حاکی از آن بود که میانگین سن افراد مورد مطالعه ۵٫۱۲± ۲۴٫۲۵بود که بین گروه شاهد- مورد اختلاف معنی
داری وجود نداشت.
همچنین بین سطح سرمی منیزم در گروه شاهد و مورد تفاوت معنی‌داری دیده نشد.
BMI در گروه مورد ۴٫۹ ± ۲۶٫۶ و در گروه شاهد ۳٫۴± ۲۳٫۴بود که از نظر آماری معنی دار بود.
همچنین از نظر سابقه فامیلی مثبت در گروه مورد با شاهد تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.
میزان کالری مصرفی روزانه نیز در گروه مورد ۳۱۱ ± ۱۳۹۹٫۴۵ و در گروه شاهد ۴۶۷ ± ۱۷۵۶ به دست
آمد که تفاوت معنی‌داری در این زمینه مشاهد شد.
نتایج این مطالعه هم‌چنین نشان داد: با توجه به این که با افزایش شاخص توده بدنی (۳۰ BMI)، خطر فشار
خون حاملگی افزایش می‌یابد، کنترل وزن می‌تواند کمک مؤثری به این بیماری مهم کند.
افرادی که سابقه فامیلی مثبت دارند، باید با مراقبت دقیق‌تر از نظر فشار خون حاملگی کنترل شوند.
همچنین با توجه به میزان کالری مصرفی زنان حامله و جبران کمبودها می‌توان بروز این بیماری و عوارض آن را
کاهش داد.
همچنین بخوانید :  فشارخونی ها بخوانند
تاریخ بروزرسانی : 2011-11-27 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامپرسیلدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو