زمان تخمک گذاری و نشانه های تخمک گذاری

زمان تخمک گذاری و نشانه های تخمک گذاریپزشکی

تخمک گذاری خانم های دیگر در وقت های مختلفی تخمک گذاری می کنند.نخستین گام شما توجه به نشانه های تخمک گذاریاست . نشانه های کلی تخمک گذاری نشانه هایی که در بیشتر خانم ها رخ می دهد.باردارشدن به تخمکگذاری بستگی دارد .بنایر این آشنایی شما با تخمک گذاری و زمان و چگونگی آن اهمیت زیادی […]

تخمک گذاری

خانم های دیگر در وقت های مختلفی تخمک گذاری می کنند.
نخستین گام شما توجه به نشانه های تخمک گذاریاست .

نشانه های کلی تخمک گذاری

نشانه هایی که در بیشتر خانم ها رخ می دهد.
باردارشدن به تخمکگذاری بستگی دارد .
بنایر این آشنایی شما با تخمک گذاری و زمان و چگونگی آن اهمیت زیادی دارد.
برای آگاهی یافتن از این موارد ، بخش های پایینی را بخوانیدتا در باره نشانه ها و این که چگونه
زمان تخمکگذاری را پیدا و ثبت نمایید، بیاموزید.

نشانه های اصلی رایج تغییر مایع سروکس : مایع سرویکس (ترشحات) که به توپ سفیدی شباهت دارند، نشانه ایبرای این
هستند که آیا شما نزدیک به زمان تخمک گذاری و یا در حالتخمک گذاری هستید.
هر کسی می تواند نوع ترشحات سرویکس خودرا بشناسد و همه خانم ها به یک شکل ترشح ندارند.
معمولا تخمک گذاری در روزی رخ می دهد که شما بیشترین مایع و خیسی را احساسکنید.

تغییرات نمایه دمای پایه بدن در بیشتر خانم ها پیش از تخمک گذاری ، BBT تا اندازه ای یک
دستو ثابت است.
هر چه به زمان تخمک گذاری نزدیک تر می گردید ممکن است شما اندکی کاهش داشته باشید اما یک افزایش
تیز پس از تخمکگذاری خواهید داشت.
افزایش دمای پایه نشانه این است: تخمک گذاری اینک انجام شده است!

پیگیری دمای پایه را ادامه دهید
تا پس از دو سه ماه بتوانید زمان تخمک گذاری تان را پیش گویی نمایید.
تغییرحالت نرمی سرویکس سرویکس (گردن رحم) در هنگام تخمک گذاری دچار تغییرات زیادی میگردد.
ممکن است شما با تمرین بتوانید متوجه نشانه های روشنی از تخمک گذاری شو ید: سرویکس نرم، بالا و باز
و خیس می گردد.البته در بیشتر خانم ها، ایجاد توانایی در تشخیص اختلاف بین وقتی که سرویکس در حالت معمولی
است با هنگامی که نرم و زمان تخمک گذاری است، کمی زمان می برد.نشانه های ثانویه تخمک گذاری نشانه های
دیگری هستند مانند

-لکه های بسیار جزئی مانند آن چه در نشانگان میتل اشمرز دیده می شود.

– تقویت حس های چشایی، بویایی یا بینایی.آموزش و فراگیری روش پیدا کردن و ثبت زمان تخمک گذاری، شاید در
آغاز برای شما چالش برانگیز و یا دشوار به نظر برسد.

اما با گذشتزمان، بسیاری از خانم ها به سادگی خواهند توانست این نشانه ها را بشناسند و از این
راه بفهمند در کدام بخش از سیکل شان قرار دارند.
واقعیت های کلیدی در باره تخمک گذاری

– یک تخمک پس از تخمدان تنها ۲۴ – ۱۲ ساعت عمر
می کند

معمولا در هر تخمک گذاری، یک تخمک رها می گردد.

– عواملی چون استرس، بیماری یا بهم ریختن برنامه ی روزمره می توانند روی تخمک گذاری اثر داشته باشند

– بندرت در خانم هایی، هنگام تخمک گذاری، لکه بینی پیش می آید.

– کاشته شدن تخمک بارورشده، بین ۱۲ – ۶ روز پس از تخمک گذاری رخ می دهد.

– هر زن با میلیون ها تخمک نابالغ که در انتظار تخمک گذاری اند، به دنیا می آید.

– یک عادت ماهانه می تواند، بدون وقوع تخمک گذاری رخ دهد.

تخمک گذاری می تواند بدون وقوع عادت ماهانه ای رخ دهد.

نکته: به مفاهیم دو نکته بالا دقت شود.

– برخی از خانم ها کمی درد را نزدیک هنگام تخمک گذاری احساس می کنند که به آن سندروم( نشانگان)
“میتل اشمرز” می گویند.

میتلاشمرز واژه ای آلمانی به معنای «درد در میانه» است.

– اگر یک تخمک بارور نشود، متلاشی شده جذب لایه های رحم می گردد

– چند روشی که برای
تعیین زمان تخمک گذاری وجود دارد شامل:چارت دمای پایه بدن، موکوس، دستگاه دمایی- نشانه ای و روش ترکیبی است.
نکته:
قهوه ، الکل ، رژیم های غذایی ، ورزش و فشار های روانی می توانند روی سیکل عادت ماهانه تاثیر
بگذارند.
سیمرغ – نرجس شیرآقایی کوتنایی – کارشناس مامایی

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2014-06-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :