هواوی

نامنظم شدن ضربان قلب با داروهای ضد افسردگی

نامنظم شدن ضربان قلب با داروهای ضد افسردگی پزشکی

انواع داروهای ضدافسردگی مضرات و عوارض جانبی مخصوص به خود را دارند. مصرف همزمان این فرآورده های دارویی با دیگر داروها می تواند عوارض جانبی زیادی دربر داشته باشد. از جمله این عوارض جانبی می توانیم به نامنظم شدن ضربان قلب اشاره کنیم.

داروهای ضد افسردگی

مصرف داروی ضد افسردگی، توأم با سایر داروها، می تواند تداخل دارویی ایجاد کند. بنابراین هنگام مراجعه به روان پزشک حتماً باید او را از داروهای مصرفی خود مطلع سازید. از بین گروه داروهای ضد افسردگی ، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای با اکثر داروهای مصرفی تداخل دارویی ایجاد می کند.

در این مطلب از سایت اسپرتان قصد داریم تداخل دارویی بین داروی ضد افسردگی و دیگر دارو ها را مورد بررسی قرار دهیم .

دارو ضد افسردگی گروهSSRIS می تواند اثر برخی از داروهای مصرفی را شدت بیشتری بخشد.
اگر این گروه از داروها همراه با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، ضد هیجان و درمان مشکلات بی خوابی مثل دیازپام مصرف شود، اثر داروهای فوق را شدت می بخشد.

سایر داروهایی که با داروهای گروهSSRIS تداخل دارویی دارند: داروهای تنظیم کننده ضربان قلب ، و داروی هالوپریدول است.

داروی ونلا فاکسین با داروهای فلوکستین ، پاروکستین و سرترالین تداخل دارویی دارد. این دارو همچنین با داروی کوئینیدین(Quinidine) دارویی که جهت درمان بی نظمی های ضربان قلب تجویز می شود، تداخل دارویی ایجاد می کند.

همچنین بخوانید :  این خانم ها مولتی ویتامین نخورند

عوارض مصرف داروهای ضد افسردگی

ونلافاکسین نیز با داروی تیوریدازین(Thioridazine) تداخل دارویی ایجاد می کند. این دارو میزان جذب ونلافاکسین (Venlafaxine) را در بدن افزایش می دهد. مصرف داروی نفازودون(Nefazodone) توأم با داروهای تریازولام (Triazolam ) و آلپرازولام ( ( Alprazolamمیزان جذب هر دو داروی فوق را در بدن افزایش می دهد.

داروی نفازودون با داروی ترفنادین (Terfenadine ) که هر دوی داروها جهت درمان مشکلات حساسیتی تجویز می شوند، تداخل دارویی ایجاد می کند ؛ مصرف توأم ِ این داروها باعث بی نظمی ضربان های قلب می شود.

داروهای ضد افسردگی

تاثیر داروهای ضد افسردگی بر قلب

نکته مهم :

مصرف هر نوع داروی ضد افسردگی همراه با داروهای ضد افسردگی گروهMAOIS ممکن است کشنده باشد.
داروهای ضد افسردگی گروهMAOIS شامل داروهای زیر است:

۱- فنلزین (Phenelezine )
۲- ترانیل سیپرومین (Tranyl Cypromine )

بنابراین هرگاه پزشک معالج خواست، داروی ضد افسردگی جدیدی را برای شما تجویز کند، باید قبل از شروع داروی جدید،
مصرف داروی ضد افسردگی گروهMAOIS را برای مدتی قطع کنید، زیرا با این کار وقت کافی برای تصفیه
و پاکسازی خون از دارو فوق وجود دارد.

اسپورتون

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2018-01-30 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :