بروز عدم تعادل مغزی در اثر استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی!

بروز عدم تعادل مغزی در اثر استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی! پزشکی

به گفته محققان، استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی منجر به بروز عدم تعادل بین دو سیستم شناختی-رفتاری در مغز انسان می شود.

عدم تعادل مغزی

عدم تعادل مغزی , محققان دریافتند چک کردن فیسبوک به هنگام رانندگی، در جلسه کار، یا در سایر مواقعی که
می تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد، با فقدان تعادل بین دو سیستم در مغز مرتبط است.
حامد قهری صارمی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «دو سیستم دوگانه در مغز انسان وجود دارد که
بر روند تصمیم گیری تاثیر می گذارند.»

همچنین بخوانید :  خونریزی مغزی را با یک دستگاه پوشیدنی تشخیص دهید!
عدم تعادل مغزی
عدم تعادل مغزی

وی در ادامه می افزاید: «سیستم یک، اتوماتیک و با واکنش سریع به
محرک های نظیر نشانه ها یا پیام های شبکه های اجتماعی واکنش نشان می دهد.
دومین سیستم یک سیستم استدلالی انعکاسی است که به آهستگی عمل کرده و شناخت و ادراک را تنظیم کرده و
رفتار را کنترل می کند.
سیستم دوم به افراد در کنترل انگیزه ها و رفتارهای که در بهترین حالت نیستند کمک می کند.» محققان با
استفاده از پرسشنامه ارزیابی استفاده مشکل ساز، پاسخ ۳۴۱ دانشجو دانشگاه نورث امریکن را که از فیسبوک استفاده می کردند
بررسی کردند.
پژوهشگران داده ها را جمع آوری کرده و مورد بررسی قرار دادند.
سپس روند عملکرد هر دانشجو را در ترم بعد تحت پیگیری قرار دادند.
محققان دریافتند دانشجویانی که استفاده زیادی از فیسبوک در حد مشکل ساز داشتند، گرایش شناختی-عاطفی قوی (سیستم یک) و
کنترل رفتاری-شناختی ضعیف (سیستم دو) داشتند و عدم تعادل در این دو حالت ایجاد شده بود.
به گفته صارمی، «افزایش نسبی در استفاده از شبکه های اجتماعی منجر به کاهش قابل توجه نمرات دانشجویان شد و
این میزان کاهش عملکرد ماندگار بوده و حتی تا یک سال بعد از شروع مطالعه هم ادامه داشت.» مهر

همچنین بخوانید :  راهی برای رساندن دارو به مغز برای درمان بیماری ها
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :