با مشکل بلع در غذا مواجه هستم

با مشکل بلع در غذا مواجه هستمپزشکی

وجود ناراحتی و احساس گیرکردن غذا در گلو علل متفاوتی می تواند داشته باشد .گاه این حالت ناشی از وجود یک فشار خارجی به مری است .در این حالت عاملی از بیرون بر روی مری فشار وارد می آورد بنابراین فرد دچار اختلال در بلع خواهد شد.این اختلال بلع در خوردن مواد مایع و جامد […]

وجود ناراحتی و احساس گیرکردن غذا در گلو علل متفاوتی می تواند داشته باشد .
گاه این حالت ناشی از وجود یک فشار خارجی به مری است .
در این حالت عاملی از بیرون بر روی مری فشار وارد می آورد بنابراین فرد دچار اختلال در بلع خواهد
شد.
این اختلال بلع در خوردن مواد مایع و جامد وجود خواهد داشت .
البته گاه ممکن است علل مربوط به خود مری هم سبب بروز این حالت شود .
در این موارد با بررسی هایی که انجام می شود وجوداین فشار و یا اختلال مشخص خواهد شد.
در مواردی ممکن است دربررسی هایی که انجام می شود اختلالی وجود نداشته باشد .
یعنی فرد احساس گیر کردن غذا در گلو دارد .
ولی بررسی ها هیچ گونه اختلالی را نشان نمی دهد که این حالت را احساس وجود توده در گلو می
گویند.
عقیده براین است که علل روانی در وجود این حالت نقش زیادی خواهد داشت .
وجود اضطراب و استرس و یا افسردگی ، غم و شادی می تواند این حالت را پدید آورده و یا
تشدید نماید .
با توجه به اینکه بررسی های لازم در این خصوص برای شما انجام شده است و بررسی ها نرمال بوده
است به نظر می رسد وجود زمینه های روحی می تواند نقش مهمی را در بروز این حالت داشته باشد
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2008-05-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :