مراسم گل گل چهارشنبه و پایان یافتن سختی های هر سال!

مراسم گل گل چهارشنبه و پایان یافتن سختی های هر سال!فرهنگ و هنر

گل گل چهارشنبه ، بحق پنجشنبه، زردی بشه ، سرخی بایه ، نکبت بشه ، دولت بایه گل گل چهارشنبه

مراسم گل گل چهارشنبه

مراسم گل گل چهارشنبه | رسم است که به عنوان پایان یافتن مشقات هر سال و فرا رسیدن عید نوروز
در شب های چهارشنبه آخر سال ، خار ، بوته ، گون ، لیق ، کلوش ( یعنی همان کاه
، ساقه خشک برنج ) و هر چیز قابل اشتغال را در فواصل معین خرمن کرده و در غروب آفتاب
آن را آتش بزنند و زن و مرد و پیر و جوان از روی آتش بپرند و بگوئید :

«
گل گل چهارشنبه ، بحق پنجشنبه، زردی بشه ، سرخی بایه ، نکبت بشه ، دولت بایه گل گل چهارشنبه
»

مراسم گل گل چهارشنبه

« یعنی : ای شعله آتش چهارشنبه ، به حق پنجشنبه زردی و ضعف و بیماری و رخت و
بدی ها را بربند و نوبت سرخی و نشاط و خرمی فرا رسد ، دوره نکبت و ناکامی و بیچارگی
به سرآید و دولت اقبال روی نماید.

مراسم گل گل چهارشنبه یکی از سنن باستانی است که به نام « چهارشنبه سوری » معروف است.
دود کردن اسپند هم یکی از رسوم متداول بود که معمولا سعی می کردند از کسی اسپند بخرند که از
سادات باشد و مغازه او هم رو به قبله قرار گرفته باشد و هنگام دود کردن اسفند این نغمه را
زمزمه می کردند .

« آتیلاکون ، باتیلا کون ، بدی یا ن بیرون کون »

« یعنی اس اسفند بدی ها و پلیدی
ها و زشتی ها را از ما و اهل خانه بیرون کن »

نگاه مجازی رسانه

تاریخ بروزرسانی : 2016-12-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو