لالایی به زبان کردی باستان (اوستایی) با قدمت چهارده هزارساله بخوانید!

لالایی به زبان کردی باستان (اوستایی) با قدمت چهارده هزارساله بخوانید! فرهنگ و هنر

فرزندم لالا، دلبندم لالا، نمی دانم چرا صدایت درنمی‌آید

لالایی

کهن ترین لالایی جهان با قدمت چهارده هزارساله به زبان کردی باستان (اوستایی).
این لالایی را از زبان مادر مهرآیین‌ام زنده یاد “مینا ایزدمهر بوره‌که‌یی” شنیده ام که عینا در اینجا می‌ آید:

روڵه لای لایه، کۆرپه‌م لای لایه rolla lāy lāya, korpam lāy lāya نزانم بوچی ده‌نگت ده‌رنایه nizānim bočî dangit darnāya
ئاشیمه ووهوو وه‌هیشتم ئه‌ستی astîāšê wohū wahîštim astî ئووشتا ئه‌ستی‌یه ئووشتا ئه‌همایی oūštā astîya oūštā ahmāyî هی‌یه‌ت ئه‌شایی وه‌هیشتای ئه‌شیم
hîyat ašāyî wahîštāy ašêm یه‌تا ئاهووه تی‌ری‌یو ئه‌تها yatā āhowa tîrîyo athā ره‌تووش ئه‌‌شاته چیت هه‌چا یه‌تا ratūš ašāta čît
hačā yatā وه‌نگه هو ئه‌شا ده‌زدا ئامه‌نه‌نگ wanga ho ašā dazdā āmanang شیوس نه‌نامه ئه‌نگ هواشه‌ مه‌زدا šîyūs nanāma ang
hwāša mazda هی‌یه‌ت ئه‌شایی وه‌هیشتای ئه‌شیم hîyat ašāyî wahîštāy ašêm خشته‌ری میچا ئاهورایی ئا xištarê mêcā āhorāyî ā ییم درگو
پی‌یو ده‌ده‌ت راستاریم yîm dirgo pîyo dadat rāstārêm رۆڵه لای لایه، کۆرپه‌م لای لایه rolla lāy lāya, korpam lāy lāya
گوێ بگره له من، ده‌نگی ئه‌زدایه gwê bigra lamin dangî azdāya هی‌یه‌ت ئه‌شایی وه‌هیشتای ئه‌شیم.

..
hîyat ašāyî wahîštāy ašêm…

برگردان به فارسی:

فرزندم لالا، دلبندم لالا، نمی دانم چرا صدایت درنمی‌آید راستی و داد بهترین است پاکی، خوشبختی است خوشبختی برای کسی
است که راستی و داد را برای راستی و داد انجام دهد همانگونه که خداوند راستی و دادگری است راهبر
دنیایی نیز باید بر پایه راستی و دادگری برگزیده شود این دو با کردارها و اندیشه نیک(وهومن) برگزیده می‌شوند تا
همه کردارها، از روی نیکی و راستی و خرد انجام داده شوند همانگونه که خداوند راستی و دادگری است و
راستی و دادگری در همه جا خود را بنمایاند و نیک کرداری، با نیروی اهورایی پرورش یابد و به یاری
ناتوانان وناداران بشتابد فرزندم لالا، دلبندم لالا گوش به من بسپار، صدای خداوند است همان گونه که خداوند، راستی و
دادگری است و…

وزن این لالایی، ده هجایی از اوزان قدیم ایرانی و از اوزان گاتاهاست.
همه اشعار تک بیتی و فولکلوری ترانه های کردی نیز برهمین وزن است: مستفعلن فا، مستفعلن فا ( تَنَن تَن
تَنَن تَنَن تَن تَنَن) این لالایی از نمازهای معروف مهریان و زردشتیان است که از زمانهای بسیار دور به یادگار
مانده است.
نوشته‌ی پروفسور دکتر فاروق صفی‌زاده(بوره‌که‌‌یی)

سیمرغ

تاریخ بروزرسانی : 2016-12-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو