عکس های جدید و نوشته های احساسی آنا نعمتی برای روزهای پایانی سال

عکس های جدید و نوشته های احساسی آنا نعمتی برای روزهای پایانی سال فرهنگ و هنر

عکس های جدید آنا نعمتی آنا نعمتی بازیگر کشورمان عکس های متفاوتی از خود با نوشته های زیبا منتشر کرده است که در ادامه می بینید: **** کمتر از چند روز &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;،ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; پا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷;…&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;…&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸; !&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳; ،و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; چشممان، &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; ؛&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۱; ! به فکر پاییز […]

عکس های جدید آنا نعمتی

آنا نعمتی بازیگر کشورمان عکس های متفاوتی از خود با نوشته های زیبا منتشر
کرده است که در ادامه می بینید:

****

کمتر از چند روز &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;،ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; پا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷;…
&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;…
&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸; !&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳; ،و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; چشممان، &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; ؛&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۱; ! به فکر پاییز ، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳;
&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;…
&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; ، &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; فدا &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰;.
&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; عید &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰;…
و &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; ،با ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۷۶;ف &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ین &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; موی &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; …
!

چند سطر از یکی از داستانهای مجموعه داستانی :

پائیز ،،،،،، فصل عاشقیپاییز فصل عاشقی…
مجموعه داستانی از دوست عزیزم فرحناز عباسی که بزودی چاپ میشود …
داستانی با همین عنوان را برای شما دوستان انتخاب کردم تا عاشقی را بکبار دیگر در آن به یاد بیاورید
و تجربه کنید، پیشتر از او کتاب راز سر به مهر چاپ شده است

 عکس های جدید و نوشته های زیبای آنا نعمتی برای روزهای پایانی سال

عکس چشمان آنا نعمتی

نوشته ای دیگر از آنا نعمتی:

&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹;
&#۶۴۳۸۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; ،&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴;ِ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۸۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; ؛&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۳;
&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;..
“&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸;”

بهترین ها برای شما عزیزان من ، داریم به اخر سال نزدیک میشیم ، چه قدر زود گذشت
سال ١٣٩۴ ، و امید که برای همه به شادی و موفقییت گذشته باشه ، یه وقتائی یه اتفاقهائی که
غم یا ناراحتی همراهشون هست هم برای تک تکمون پیش میاد ، البته میگن چاشنی زندگی هست ، امیدواریم که
برای همه به خوشی بگذره ،برای بیمارهای عزیز دعا کنیم که هر چه زودتر خداوند بزرگ شفا بده و بجای
باز شدن پشت سر هم بیمارستان ، پارک و مکانهای فرهنگی و تفریحی باز بشه ، دعا کنیم انشالاه از
الودگی هوا نجات پیدا کنیم ، بجای ماسک و دستگاه تصفیه هوا گل بکاریم ، یه وقت هم بزاریم یه
سر به خانه سالمندان بزنیم ، فرقی نمیکنه نسبتی داشته باشیم یا نه ، یه جورائی انشالاه اگه روزگار به
سلامتی بگذره اینده هممون هست.
مراقبت کنین از خودتون ، دوستون دارم زیاد

 عکس های جدید و نوشته های زیبای آنا نعمتی برای روزهای پایانی سال

آنا نعمتی در روزهای پایان سال

آنا نعمتی نوشت:

سنجاق قفلی ها
را دوست دارمازهمان کودکی دوستشان داشتمنه اینکه حس نوستالژی باشند ها ! نه !آنها بانی وصل اند اما خودشان بی
وصل میمانندخم میشوند ؛ولی خم به ابرو نمیآورند

زنگ میزنند ؛کج میشوند ولی خودشان زنگار به دلت نمیزنند..تیزند ؛یکرنگ ؛ ساده و بی آلایش..
کاش هیچ وقت سنجاق زندگی گم نشود،همان سنجاقی که تو را به این زندگی وصلت میکند،حسی که درون هر آدمی
زنده است،شاید حسی قشنگ باشد از یک دوستیک همراهی….
که به تو یاداوری کند امید و زندگی را ،

شاید آدم هایی باشند که تو را همراهی کرده اند
تا بدین جا برسی، شاید حسی قدیمی که هروقت زنده میشود سرشار از شور و شوق میشوی..
آدم ها همه سنجاق هایی دارند که به زندگی وصلشان میکند، حالیشان میکند که به این زندگی چقدر وابسته اند

 عکس های جدید و نوشته های زیبای آنا نعمتی برای روزهای پایانی سال

عکس جدید
آنا نعمتی

صفحه اجتماعی آنا نعمتی

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2016-03-02 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :