صنایع دستی سنگان نمودی از سخت کوشی مردمان آن!

صنایع دستی سنگان نمودی از سخت کوشی مردمان آن! فرهنگ و هنر

صنایع دستی سنگان , نمدبافی که از دیر باز در اندازه مختلف رواج داشته و تمام مواد اولیه آن حاصل دسترنج صاحبان این حرفه است و هم اکنون بیش از ۱۰ کارگاه سنتی و صنعتی در سنگان وجود دارد .

صنایع دستی سنگان

صنایع دستی سنگان , صنایع دستی منطقه ی سنگان نمودی از سخت کوشی و غلبه ی پیروز مندانه بر
طبیعت زمخت این منطقه و تلاش مردمان آن است :

صنایع دستی سنگان
صنایع دستی مردم سنگان

الف- نمدبافی : که از دیر باز در
اندازه مختلف رواج داشته و تمام مواد اولیه آن حاصل دسترنج صاحبان این حرفه است و هم اکنون بیش از
۱۰ کارگاه سنتی و صنعتی در سنگان وجود دارد .
ب- کرباس بافی : هنر ظریف دستان هنرمندانه مادران که از کاشت ، داشت و برداشت پنبه تا تبدیل آن
به نخ و لباس کرباسی نشان همدوشی مادران سخت کوش با پدران با تجربه است اما اکنون با ورود پارچه
های جدید در اندازه و نقش جدید کرباس بافی متروک مانده است .
ج- قالی و قالیچه بافی : حاصل سر انگشتان قلم گونه مادرانی است که با اهتمام از طبیعت نقش
کبک و گل و بلبل را با تار و پود نخ پشم و پنبه و ابریشم در هم آمیخته اند
و روانه بازارهای داخل و خارج می گردد .
د- کوزه گری و تنور سازی : که نمود واقعی ستیز گوشت و استخوان انسان با خاک چسبناک رس
که گویا دستان هنرمند را به همدردی عیش و نشاط گذشته می طلبد .
هم اکنون دو کارگاه در سنگان وجود دارد .
سیری در ایران

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-06-26 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :