احمد دامغانی و شعری خواندنی به نام خوشبوی ملی چون گل از وی!

احمد دامغانی و شعری خواندنی به نام خوشبوی ملی چون گل از وی! فرهنگ و هنر

ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد دامغانی شاعر نیمهٔ اول قرن پنجم هجری قمری است. وی پس از تحصیل علوم و فضایل به خدمت امیر منوچهر فلک المعالی پسر شمس المعالی امیرقابوس وشمگیر والی گرگان رسید و به همین جهت تخلص منوچهری را اختیار کرد.

خوشبوی ملی چون گل

ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد دامغانی شاعر نیمهٔ اول قرن پنجم هجری قمری است.
وی پس از تحصیل علوم و فضایل به خدمت امیر منوچهر فلک المعالی پسر شمس المعالی امیرقابوس وشمگیر والی گرگان
رسید و به همین جهت تخلص منوچهری را اختیار کرد.دیوان او مکرر به طبع رسیده و قریب به سه هزار
بیت دارد.
وفات او به سال ۴۳۲ هجری قمری اتفاق افتاده است و گویا در جوانی وفات یافته است.
در ادامه شعری به نام خوشبوی ملی چون گل از وی خواهید خواند.

خوشبوی ملی چون گل
خوشبوی ملی چون گل

می ده پسرا! برگل، گل چون مل و مل چون گل خوشبوی ملی چون گل، خودروی گلی چون مل مل
رفت به سوی گل، گل رفت به سوی مل گل بوی ربود از مل، مل رنگ ربود از گل در
زیر گل خیری آن به که قدح گیری بر بادک شبگیری، بانگ و شغب صلصل هر گه که زند قمری،
راه ماورالنهری گوید به گل حمری باده بستان، بلبل آن بلبل کاتوره برجسته ز مطموره چون دستهٔ طنبوره گیرد شجر
از چنگل چون فاخته دلبر برتر پرد از عرعر گویی که به زیر پر، بربسته یکی جلجل آن قمری فرخنده
با قهقهه و خنده اندر گلو افکنده، هر فاخته‌ای یک غل بوید به سحرگاهان، از شوق بناگاهان چون نکهت دلخواهان،
بوی سمن و سنبل آن زاغ در آسابر همچون حبشی کاذر بربسته به شاخ اندر هم سنبل و هم عنصل
آن کرکی با کرکی گوید سخن ترکی طوطی سخن هندی گوید به که مازل گردآوری گروه نیک صالحی

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-01-29 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :