رشیدالدین وطواط و شعر (دلم در عاشقی زار اوفتادست)!

رشیدالدین وطواط و شعر (دلم در عاشقی زار اوفتادست)! فرهنگ و هنر

رشیدالدین وطواط در سال ۴۸۱ هجری قمری در بلخ چشم به جهان گشود و در سال ۵۷۳ هجری قمری در گرگانج خوارزم بدرود حیات گفت.

رشیدالدین وطواط

رشیدالدین وطواط | امام سعدالملک رشیدالدین محمد بن محمد بن عبدالجلیل عمری کاتب بلخی معروف به رشید وطواط شاعر نامی قرن ششم است.
وی در سال ۴۸۱ هجری قمری در بلخ چشم به جهان گشود و در سال ۵۷۳ هجری قمری در گرگانج
خوارزم بدرود حیات گفت.

رشیدالدین وطواط

دلم در عاشقی زار اوفتادست بدست رنج و تیمار اوفتادست ستم کش بایدم بودن بنا کام که معشوقت ستمگار اوفتادست
نکو رویست و بدخویست و نشگفت که گل در صحبت خار اوفتادست بلای جان خلقست و دل من بصد جانش
خریدار اوفتادست دلم امسال در دام غم عشق بتراز پارو پیرار اوفتادست همی شویم بخون این بار چهره که دست
خونم این بار اوفتادست مرا عشقست و جز من مردمان را ازین انواع بسیار اوفتادست دلم بر دست و جان
هم برد خواهد نه خر مرده است و نه بار اوفتادست ملامت چون کنم خود را؟ نه اول ز من
آیین این کار اوفتادست ز من بیزار شد معشوق و بامنش ندانم تا چه آزار اوفتادست؟ حدیث عشق ما
و خوبی او بر شاه جهان دار اوفتادست علاء دین و دنیا شاه اتسز که شاهی را سزاوار اوفتادست گردآوری
گروه فرهنگی نیک صالحی

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-15 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :