ترکه بافی از صنایع دستی بیرجند چیست؟!

ترکه بافی از صنایع دستی بیرجند چیست؟! فرهنگ و هنر

ترکه بافی , این حرفه بیشتر اختصاص به شهرستان بیرجند، بالاخص روستاهای کوهپایه رشته کوه باقران دارد .

ترکه بافی

ترکه بافی , به ساخت انواع ظروف بااستفاده از شاخه های نازک و باریک درختان ودرختچه ها تَرکه
بافی می گویند.
پس از جدا سازی شاخه های ( ترکه ها – سافت ها ) مورد نظر از دو نوع درخت بید
( سرخ بید (مینا) و بید رودی ) و یا درختچه سافترگ (بادام کوهی، بادام تلخ )، آنها را از
هر گونه برگ وزائده پاک نموده و بر حسب طول و قطر دسته بندی میکنند.

ترکه بافی
ترکه بافی

در صورت استفاده از ترکه های قدیمی و غیر منعطف، آنها را چندین روز در آب می‌خیسانند تا انعطاف پذیر
و قابل استفاده شود .
از دو دسته چهارتایی عمود بر هم از ترکه های قوی تر، ساختاری هشت شعاعی که اسکلت اساسی واولیه کاررا
تشکیل می دهد بوجود می آید.
آنگاه به وسیله ترکه های نازک عمل بافت تا تکمیل دیواره های شیء ادامه می یابد.
از تولیدات ترکه بافی بیشتر به عنوان : آبکش برنج، شستن سبزی و میوه ، سبد میوه ، سبزی و گل، خشک کردن میوه ها، حمل بار و جای خوراک حیوانات اهلی استفاده می شود.
ابزار کار این رشته بسیار ساده و محدود به یک چاقو می باشد.
این حرفه بیشتر اختصاص به شهرستان بیرجند ، بالاخص روستاهای کوهپایه رشته کوه باقران دارد که به عنوان منبع
اصلی مواد اولیه این صنعت می باشد.
اما در سایر شهرستانهای استان نیز تولیدآن رواج دارد .
تکنیک وفن ترکه بافی(سافت بافی) به شماره ۸۱۳ در فهرست عادی میراث ناملموس ملی ثبت گردیده است.
میراث فرهنگی خراسان جنوبی

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2017-07-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :