اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن بزرگ خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور + تصاویر

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن بزرگ خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور + تصاویر فرهنگ و هنر

مراسم هجدهمین جشن خانه سینما هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران با یک روز تاخیر امشب دوشنبه ۲۲ شهریورماه در باغ ملی واقع در میدان مشق و با حضور جمع کثیری از سینماگران و مسئولان سینمایی کشور از جمله ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﯾﻮﺑﯽ، ﯾﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﻤﺪﯼ، ﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ، ﮐﻤﻨﺪ ﺍﻣﯿﺮﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺻﻼﻧﯽ، ﻣﻬﺪﯼ ﻓﺨﯿﻢ […]

مراسم هجدهمین جشن خانه سینما

هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران با یک روز تاخیر امشب دوشنبه ۲۲ شهریورماه در
باغ ملی واقع در میدان مشق و با حضور جمع کثیری از سینماگران و مسئولان سینمایی کشور از جمله ﺣﺠﺖ
ﺍﻟﻠﻪ ﺍﯾﻮﺑﯽ، ﯾﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﻤﺪﯼ، ﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ، ﮐﻤﻨﺪ ﺍﻣﯿﺮﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺻﻼﻧﯽ، ﻣﻬﺪﯼ ﻓﺨﯿﻢ ﺯﺍﺩﻩ، ﺁﺗﯿﻼ ﭘﺴﯿﺎﻧﯽ، ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ
ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ، ﺑﯿﮋﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﯿﺎﻥ، ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺧﯿﺎﻡ، ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻌﻔﺮﯼ، ﻫﺎﺩﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﯽ ﺍﻭﺳﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺠﺎﻉﻧﻮﺭﯼ، ﻣﯿﻨﺎ ﻭﺣﯿﺪ، ﺑﺮﺯﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ، ﺭﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎﻥ، ﺭﻭﯾﺎ
ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﻤﮑﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ، ﻭﯾﺸﮑﺎ ﺁﺳﺎﯾﺶ، ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ، ﻫﻮﻣﻦ ﺳﯿﺪﯼ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﮐﺒﺮﯼ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻃﺎﺋﺮﭘﻮﺭ، ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﻮﺛﺮﯼ، ﺑﺎﺑﮏ
ﺣﻤﯿﺪﯾﺎﻥ، ﻣﺮﯾﻼ ﺯﺍﺭﻋﯽ، ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﺮﺍﻣﺘﯽ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻥ، ﻋﻠﯽ ﺩﻫﮑﺮﺩﯼ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﺛﺮﯼ، ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﯼ، ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭ، ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎﺭﯼ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪﺁﺭﯾﺎ، ﺍﻣﯿﻦ
ﺗﺎﺭﺥ برگزار شد.

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

باران کوثری در هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران

کمال ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ﺩﺑﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻦ در ابتدای این مراسم در سخنانی
ﮔﻔﺖ: امیدوارم که تقارن این ۲ روز عید قربان و روز ملی سینما بهانه ای برای کشتن صفات زشت در
برابر روح سرافراز هنر باشد.

وی افزود: ﺍﻣﺴﺎﻝ شاهد بودیم که ﮔﺎم ﺑﺰﺭگی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻤﻊ کثیری ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ فرهنگ و
ﻫﻨﺮ و همچنین مسئولان ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﯼﻫﺎ حضور ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

دبیر این جشن ادامه داد: در این مراسم از ۴۵۰ داور تقدیر و تشکر می کنم زیرا ﺁﺭﺍﯼ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﻫﺮ
ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻭﯾﺪئو ﭼﮏ نیاز می شد و در این بین شاهد بودیم که ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ
ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.

تبریزی خاطرنشان کرد: این مسیر به خوشفکری جوانان ایمان دارد و افزایش داوری ها نزدیکی به عدالت و رضایت عمومی
بیشتری را به دنبال دارد.

وی در پایان تصریح کرد: از ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻧﻔﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ می کنم و باید عرض کنم که ﺍﻣﺴﺎﻝ
ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼش خود ﺭﺍ ﮐﺮﺩیم تا ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ بر این اساس ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

در بخش بعدی این مراسم “ﻫﺎﺩﯼ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻥ” کارگردان ﻭ “حامد ﺟﻌﻔﺮﯼ” ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ‏”ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺭﻭﻡ” ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ دریافت کردند.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ “ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺭﻟﻮ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ “ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺫﻫﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﻦ” اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ “ﺍﯾﻤﺎﻥ ﮐﺮﻣﯿﺎﻥ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮﻩﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﺑﻪ “ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺧﻠﺞ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ “ﻏﺰﺍﻟﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ “ﺁﺭﺵ ﻗﺎﺳﻤﯽ” ﺑﺮﺍﯼ فیلم ‏”ﺧﺸﻢ ﻭ ﻫﯿﺎﻫﻮ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺻﺪﺍﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ “ﺍﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﺷﮑﺎﺭﯼ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ “ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺪﺳﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ” اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ بهترین جلوه های ویژه بصری ﺑﻪ “ﻫﺎﺩﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ “ﺑﺎﺩﯾﮕﺎﺭﺩ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ “ﮐﺎﺭﻥ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﻓﺮ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ “ﺑﺎﺩﯾﮕﺎﺭﺩ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ بهترین ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺑﻪ “ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏”ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ به “ﻫﻮﻣﻦ ﺑﻬﻤﻨﺶ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻓﯿﻠﻢ “ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺮﺩ به “ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ” ﺑﺮﺍﯼ فیلم ‏”ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﺯﻥ ﺑﻪ “ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺻﺪﺭﻋﺮﻓﺎﯾﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ “ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽﻧﺎﻡ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول مرد به “پیمان معادی” ﺑﺮﺍﯼ ‏فیلم “ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول زن به “ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﺛﺮﯼ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏”ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽﻧﺎﻡ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﯽ به فیلم سینمایی “ﺟﺎﻣﻪﺩﺭﺍﻥ” اهدا شد.

تندیس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ “ﺳﻌﯿﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ” ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ “ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ” ﺍﻫﺪﺍ شد.

در بخش دیگری از این برنامه نیز “ﺳﻌﯿﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ” ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ جشن ﺧﺎﻧﻪ سینما برگزیده شد.
همچنین فیلم “ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ” ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ معرفی ﺷﺪ.

گفتنی است که ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﺗﺶﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻓﺸﺎﻧﯽ در ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩ.

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

مینا ساداتی و همسرش در هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

آتیلا پسیانی در هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران
اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

بابک حمیدیان و مینا ساداتی

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

پیمان معادی و محمد نویدزاده

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

مهناز افشار در هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

امین تارخ و مریلا زارعی اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

باران کوثری در هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

مریلا زارعی در هجدهمین
جشن بزرگ سینمای ایران
اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

نیکی کریمی و محمد نویدزاده

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

برندگان هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

مریلا زارعی , پیمان معادی , امین تارخ

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

باران کوثری در هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

رویا تیموریان و همسرش در هجدهمین جشن بزرگ
سینمای ایران
اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

رضا کیانیان در هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران

 اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

بابک حمیدیان و همسرش مینا ساداتی

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

رامبد جوان در هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران
اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

پیمان معادی در هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

هومن سیدی , مهناز افشار , باران کوثری

 اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

باران کوثری

اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

برندگان هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

مراسم هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران  اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور

رضا عطاران در هجدهمین جشن
بزرگ سینمای ایران
اعلام برندگان مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور بازیگران و هنرمندان مشهور علی دهکردی در هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران

کامپک

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2016-09-13 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :