اشتباهی که حبیب در خواندن یکی از مصراعهای ترانه “خرچنگهای مردابی” داشته است!

تاریخ بروزرسانی : 2016-06-19 /
گردآوری :

حبیب محبیان یکی از قطعات ماندگار حبیب محبیان “خرچنگهای مردابی” است که برآمده از یکی از غزلهای زیبای محمدعلی بهمنی است.ملودی این آهنگ از خود حبیب است و تنظیم آن را “لو واروژان” برعهده داشته است. بهمنی به بهانه درگذشت حبیب در گفتگویی به اشتباهی که حبیب در خواندن یکی از مصراعهای ترانه داشته اشاره […]

حبیب محبیان

یکی از قطعات ماندگار حبیب محبیان “خرچنگهای مردابی” است که برآمده از یکی از غزلهای زیبای محمدعلی بهمنی است.
ملودی این آهنگ از خود حبیب است و تنظیم آن را “لو واروژان” برعهده داشته است.

بهمنی به بهانه درگذشت حبیب در گفتگویی به اشتباهی که حبیب در خواندن یکی از مصراعهای ترانه داشته اشاره کرده
است.

۱۶ سال بعد از خواندن قطعه، اشتباهش را متذکر شدم

محمدعلی بهمنی می گوید: حبیب وقتی تصمیم گرفت “کویر باور”(۱۳۷۸) را منتشر کند من ترانه “خرچنگهای مردابی” را در اختیار
او قرار دادم و حبیب یک بیت را در ترانه اشتباه خواند و هم وزن و هم آهنگ را خراب
کرد.
در آن زمان به او دسترسی نداشتم و آهنگ هم در همه جا پخش و فراگیر شد و با همان
اجرا به گوش مردم رسید.

وی ادامه می‌دهد: زمانی که حبیب به ایران برگشت و در جشن “موسیقی ما”(۱۳۹۴) شرکت کرد در این جشن برای
دقایقی با او همکلام شدم و به او گفتم: «مهربان شعر را چرا این طور خواندی؟» گفت: «مگر غلط است؟»
گفتم: «عزیزم اذیتمان نکن.
این چیز واضحی است.» ظاهرا او پس از گذشت این همه سال نمی دانست که یکی از مصراعها را اشتباه
خوانده است.

“کمالِ دار” را “کمال‌دار” خواند و یک “را” هم اضافه کرد

به گزارش سینماژورنال بهمنی در توضیح اشتباه حبیب محبیان بیان می‌دارد: مصرع دوم بیت “رسیده ام به کمالی که جز
اناالحق نیست” در واقع “کمالِ دار برای منِ کمال پرست” است اما حبیب “کمالِ دار” را “کمال‌دار” خوانده بود و
یک را هم اضافه کرده و خوانده بود: “کمال‌دار را برای منِ کمال‌پرست” و هم وزن خراب شده بود و
هم با تأکید بر کلمه “کمال” معنی را تغییر داده بود.

موسیقی زیبایی برای “خرچنگها…” ساخت

این شاعر خاطرنشان می‌سازد: در جشن موسیقی ما به حبیب محبیان گفتم: «نمیشود تغییرش بدهی؟» که پاسخ داد: این ترانه
دیگر در حافظه ها ماندگار شده و قابل تغییر نیست.» من هم به او اصرار نکردم ولی در هر صورت
موسیقی زیبایی برای “خرچنگهای مردابی” ساخته بود که از شنیدنش لذت می‌بردم.

صدا

برچسب ها: