گزارشگر

فرار جواد خیابانی گزارشگر ایرانی از کشور صحت دارد؟

فرار جواد خیابانی گزارشگر ایرانی از کشور صحت دارد؟

جواد خیابانی به شایعه مهاجرتش واکنش نشان داد در ادامه بخوانید

گزارشگر تلویزیون دیگر هم از ایران فرار کرد؟

گزارشگر تلویزیون دیگر هم از ایران فرار کرد؟

یک گزارشگر تلویزیونی دیگر نیز مهاجرت کرده است در ادامه جزئیاتی از این خبر را بخوانید

مزدک گزارشگر فوتبال مرتکب چه اشتباهی شد!

مزدک گزارشگر فوتبال مرتکب چه اشتباهی شد!

مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی به مهاجرت مزدک گزارشگر فوتبال واکنش نشان داد در ادامه...

جواد خیابانی گزارشگر ورزشی دوباره وزن کم کرد؟

جواد خیابانی گزارشگر ورزشی دوباره وزن کم کرد؟

جواد خیابانی گزارشگر ورزشی در برنامه سلام صبح بخیر درباره لاغر شدنش صحبت کرد در ادامه...

گزارشگر پاکستانی به تقلید از حسینی بای تا گردن به زیر آب رفت!

گزارشگر پاکستانی به تقلید از حسینی بای تا گردن به زیر آب رفت!

گزارشگر پاکستانی از حسینی بای تقلید کرد و در زیر آب گزارشی را تهیه کرد

میرزایی گزارشگر فوتبال و کنایه صدا و سیما به مهاجرت او

میرزایی گزارشگر فوتبال و کنایه صدا و سیما به مهاجرت او

مزدک میرزایی گزارشگر فوتبال از ایران فرار کرد و اخیرا نیز صدا و سیما کنایه ای...

مزدک میرزایی گزارشگر فوتبال در تلویزیون اینترنشنال + فیلم

مزدک میرزایی گزارشگر فوتبال در تلویزیون اینترنشنال + فیلم

مزدک میرزایی گزارشگر ورزشی به لندن رفت تا در شبکه ایران اینترنشنال فعالیت کند

مزدک میرزایی گزارشگر ورزشی پول هایی را برداشت و فرار کرد+سند

مزدک میرزایی گزارشگر ورزشی پول هایی را برداشت و فرار کرد+سند

مزدک میرزایی گزارشگر ورزشی برای ساخت سک مستند پول هایی را دریافت کرده بود که همه...

مزدک میرزایی گزارشگر فوتبال و اولین واکنش صدا و سیما به این مهاجرت

مزدک میرزایی گزارشگر فوتبال و اولین واکنش صدا و سیما به این مهاجرت

صدا و سیما به مهاجرت مزدک میرزایی واکنش نشان داده است در ادامه مشاهده کنید