مدارس

تصمیم نهایی دولت درباره تعطیلی مدارس به خاطر شیوع گسترده آنفلوآنزا

تصمیم نهایی دولت درباره تعطیلی مدارس به خاطر شیوع گسترده آنفلوآنزا

در این مطلب ماجرای تعطیلی مدارس به دلیل شیوع انفلوآنزا را از زبان وزیر بهداشت مشاهده...