علی نصیریان

علی نصیریان بازیگر معروف و مسعود کیمیایی واکسن کرونا دریافت کردند

علی نصیریان بازیگر معروف و مسعود کیمیایی واکسن کرونا دریافت کردند

تصاویری از مسعود کیمیایی و علی نصیریان بعد از دریافت واکسن کرونا

آواز خواندن زیبای علی نصیریان برای مرحوم محمدعلی کشاورز

آواز خواندن زیبای علی نصیریان برای مرحوم محمدعلی کشاورز

ویدیویی از آواز خواندن علی نصیریان بازیگر معروف برای مرحوم محمدعلی کشاورز

علی نصیریان و ترانه علیدوستی در کنار هم در یک مراسم

علی نصیریان و ترانه علیدوستی در کنار هم در یک مراسم

علی نصیریان و ترانه علیدوستی در کنار هم عکس یادگاری گرفتند در ادامه مشاهده کنید

هیجان علی نصیریان بازیگر ایرانی از دیدن مجسمه خودش

هیجان علی نصیریان بازیگر ایرانی از دیدن مجسمه خودش

علی نصیریان بازیگر ایرانی با دیدن مجسمه اش شگفت زده شد در ادامه مشاهده کنید