شهید فخری زاده

تصاویر منتشر نشده از شهید فخری‌زاده برای نخستین بار

تصاویر منتشر نشده از شهید فخری‌زاده برای نخستین بار

انتشار تصاویر منتشر نشده از شهید محسن فخری زاده برای اولین بار

همسر و پسران جوان شهید فخری زاده در مراسم تشییع

همسر و پسران جوان شهید فخری زاده در مراسم تشییع

تصاویری از همسر و پسران شهید محسن فخری زاده در مراسم خاکسپاری

مراسم تشیع پیکر شهید محسن فخری زاده با حضور چهره های سرشناس

مراسم تشیع پیکر شهید محسن فخری زاده با حضور چهره های سرشناس

ویدیویی از برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید محسن فخری زاده در وزارت دفاع

اولین تصاویر از پیکر شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای بعد از شهادت

اولین تصاویر از پیکر شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای بعد از شهادت

اولین تصاویر از پیکر شهید محسن فخری زاده بعد از شهادت را مشاهده کنید.

لحظه انتقال پیکر شهید محسن فخری زاده به بیمارستان

لحظه انتقال پیکر شهید محسن فخری زاده به بیمارستان

ویدیویی از لحظه انتقال پیکر شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای به بیمارستان