عجیب ترین سرقت خودرو در ایران , باور نمی کنید

تاریخ بروزرسانی : 2020-09-10 /
گردآوری :
دزدیدن ماشین

ویدیویی از لحظه سرقت عجیب خودرو ۴۰۵ نقره ای در یک پمپ بنزین

اخیرا راننده یک خودرو پژو ۴۰۵ نقره ای رنگ که درحال بنزین زدن بود به طرز عجیبی خودرو او از سوی دو سارق قمه به
دست به سرقت رفت. در یکی از شهرهای خوزستان دو مرد نقابدار و قمه به دست سراغ مرد جوان که
درحال بنزین زدن بود رفته اند که یکی سمت در راننده ایستاده و دیگری ضربه ای به راننده زده که راننده
از ترس آنها فرار کرده. سارقان نیز با بستن در باک و سوار شدن به این خودرو دست به سرقت زده اند.
در قسمت زیر ویدیویی از عجیب ترین سرقت خودرو در ایران را قرار داده ایم. برای مشاهده این ویدیو
در Niksalehi همراه ما باشید.

سرقت خودرو در ایران

عجیب ترین صحنه سرقت خودرو در ایران از سوی ۲ سارق قمه به دست در یک پمپ بنزین صورت گرفت.
فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان از عجیب ترین سرقت خودرو در ایران را داشت.
در این فیلم مشاهده می کنید راننده خودروی پژو ۴۰۵ نقره ای رنگ داخل یک پمپ بنزین که شنیده های
حاکی از آن است که در یکی از شهرهای استان خوزستان است در حال بنزین زدن به خودرویش بود که
خودروی پژو فیلی رنگی وارد پمپ بنزین می شود.

ویدیویی از عجیب ترین سرقت خودرو در پمپ بنزین را ببینید:

سرقت عجیب خودرو در پمپ بنزین

مرد جوان در حال بنزین زدن خودرویش بود که ۲ مرد نقابدار از خودروی پژو فیلی رنگ پیاده شده و به سراغ
راننده پژو نقره ای رنگ می رود و یکی از آنها در کنار در سمت راننده ایستاده و مرد دیگر با قمه ای که در
دست داشت ضربه ای به راننده جوان که در حال بنزین زدن خودرویش بود، زد و راننده از ترس مردان خشن
پا به فرار گذاشت.

عجیب ترین سرقت خودرو در ایرانعجیب ترین سرقت خودرو در ایران

سارق قمه به دست با بستن در باک بنزین با خونسردی کامل سوار بر خودرو شده و همدستش به سرعت
پشت فرمان نشسته و دست به سرقت خودروی پژو نقره ای رنگ زدند و همدست دیگرشان که داخل
خودروی پژو فیلی رنگ بود نیز همراه دوستانش از پمپ بنزین خارج شد و فرار کردند.
بنا بر این گزارش، هنوز اطلاعات دقیقی از زمان و محل سرقت به دست نیامده است

اینستاگرام