۲ سناریوی نهایی برای قیمت و عرضه بنزین

۲ سناریوی نهایی برای قیمت و عرضه بنزیناخبار

۲ سناریوی نهایی برای قیمت و عرضه بنزینReviewed by Esmaeeli on Sep 6Rating: دو سناریو درباره قیمت و عرضه بنزین در ستاد هدفمندی یارانه ها نهایی شده که به زودی تصمیم نهایی مبتنی بر انتخاب یک سناریو صورت گرفته و پس از سال ها تصمیم سرنوشت سازی در این باره اتخاذ می شود.در حالی هدفمندی […]

۲ سناریوی نهایی برای قیمت و عرضه بنزینReviewed by Esmaeeli on Sep 6Rating:
دو سناریو درباره قیمت و عرضه بنزین در ستاد هدفمندی یارانه ها نهایی شده که به زودی تصمیم نهایی مبتنی
بر انتخاب یک سناریو صورت گرفته و پس از سال ها تصمیم سرنوشت سازی در این باره اتخاذ می شود.
در حالی هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا نزدیک می شود و دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف قیمت برای
انواع حاملهای انرژی است که بر اساس اخبار رسیده در خصوص قیمت بنزین پس از هدفمندی یارانه ها ۲ سناریو
نهایی شده و دولت در حال بررسی انتخاب بین این دو سناریو است.
به گزارش فارس، بر اساس یکی از این سناریو ها آزادسازی قیمت بنزین برای کلیه افراد به نرخ واحد فوب
خلیج فارس عرضه خواهد شد که معادل ۴۰۰ تومان فعلی است.بر اساس سناریوی دوم بنزین که در ستاد هدفمندی یارانه
ها در حال بررسی است، خبرگزاری فارس: قیمت بنزین کاملا آزاد نخواهد شد؛ بلکه به هر خانوار ۶۰ لیتر بنزین
سهمیه ای ۱۰۰ تومانی تعلق خواهد گرفت نه به هر خودرو .
بر اساس این سناریو، قیمت بنزین مازاد نیز بر سهمیه ۶۰ لیتر به قیمت ۸۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
به این ترتیب اگر در خانواده ای هر تعداد خودرو وجود داشته باشد، سهمیه مجموع خودرو های آن
خانوار ۶۰ لیتر خواهد بود.
تاریخ بروزرسانی : 2010-09-06 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو