پیروزی ایرانیان در فراخوان برای نام خلیج فارس (+تصویر)

پیروزی ایرانیان در فراخوان برای نام خلیج فارس (+تصویر)اخبار

پیروزی ایرانیان در فراخوان برای نام خلیج فارس (+تصویر)Reviewed by Test on Sep 10Rating: بنابراین آنان به دلایلی همچون عربی نامیدن خلیج فارس توسط اتحادیه عرب، عربی نامیدن خلیج فارس در اسناد سازمان ملل متحد، وجود جمعیت چشمگیر عرب در حاشیه خلیج فارس، در اختیار داشتن ۷۰ درصد ساحل خلیج فارس توسط اعراب و نیز […]

پیروزی ایرانیان در فراخوان برای نام خلیج فارس (+تصویر)Reviewed by Test on Sep 10Rating:
بنابراین آنان به دلایلی همچون عربی نامیدن خلیج فارس توسط اتحادیه عرب، عربی نامیدن خلیج فارس در اسناد سازمان
ملل متحد، وجود جمعیت چشمگیر عرب در حاشیه خلیج فارس، در اختیار داشتن ۷۰ درصد ساحل خلیج فارس توسط اعراب
و نیز مرتبط دانستن خلیج فارس با امپراتوری پارس ـ که دیگر وجود ندارد ـ خلیج فارس را عربی نامیده‌اند
و تلاش کرده اند مراجعین را به رای دادن به نام جعلی و عربی برای خلیج فارس تشویق نمایند، در
حالی که…

سرویس سیاست خارجی ـ به تازگی یک سایت اینترنتی که به ظاهر متعلق به شخصی مالزیایی است، نظرسنجی‌هایی را درباره
موضوعات و مسائل مورد مناقشه دو یا چند کشور برگزار کرده که از جمله این مسائل، می‌توان به مناقشه درباره
حاکمیت کشمیر توسط هند و پاکستان، مناقشه میان چین و تایوان و مسأله فلسطین و رژیم صهیونیستی اشاره کرد.به گزارش
«تابناک»، اما مهمترین و جالب‌ترین نظرسنجی این سایت، نظرسنجی است که درباره خلیج فارس برگزار کرده است.
در این نظرسنجی، ادعا شده که پس از رسیدن آمار نظردهندگان، به یک میلیون رأی، نظرسنجی به پایان می‌رسد و
اکنون این نظرسنجی به پایان رسیده و عنوان خلیج فارس با اختصاص ۷۰ درصد آرای شرکت‌کنندگان به همین نام در
این سایت معرفی شده است.این نتیجه در حالی به دست آمده است که طراحان این نظرسنجی در مقدمه نظرسنجی خود،
با اقدامی جانبدارانه، پنج دلیل در اثبات عربی بودن خلیج فارس و تنها سه دلیل برای اثبات فارسی بودن آن
آورده‌اند.

پیروزی ایرانیان در فراخوان برای نام خلیج فارس ( تصویر)

بنابراین گزارش، آنان به دلایلی همچون عربی نامیدن خلیج فارس توسط اتحادیه عرب، عربی نامیدن خلیج فارس در اسناد سازمان
ملل متحد، وجود جمعیت چشمگیر عرب در حاشیه خلیج فارس، در اختیار داشتن ۷۰ درصد ساحل خلیج فارس توسط اعراب
و نیز مرتبط دانستن خلیج فارس با امپراتوری پارس ـ که دیگر وجود ندارد ـ خلیج فارس را عربی نامیده‌
و تلاش کرده اند مراجعین را به رای دادن به نام جعلی عربی برای خلیج فارس تشویق نمایند، در حالی
که تنها دو دلیل تاریخی بر اثبات فارسی بودن خلیج فارس آورده و همچنین افزوده‌اند که چون عربی نامیدن خلیج
فارس، باعث اشتباه این خلیج با دریای عرب می‌شود، لازم است فارسی نامیده می‌شود.نکته محل تامل این است که جهان
عرب با جمعیتی چند برابر ایران نتوانسته سهمی بیش از سی درصد را در تقاضا برای جایگزین کردن نام جعلی
برای نام حقیقی خلیج فارس به خود اختصاص دهد.
این نتیجه حکایت از آن دارد که در میان اعراب نیز باور عمومی بر این است که نام حقیقی این
دریا خلیج فارس است و نه نامهای جعلی دیگری که برخی مقام های ناسیونالیست عرب بکار می گیرند.در واقع باید
افزود: نتیجه به دست آمده در این نظرسنجی، گویای این واقعیت است که حتی افکار عمومی جهان عرب نیز چنین
ادعایی درباره بکار گرفتن نام دیگری برای خلیج فارس ندارند و این ادعاها، تنها از سوی برخی رهبران شوونیست و
ملی‌گرای افراطی عرب مطرح می‌شود که در صددند با طرح چنین ادعاهایی، خود را از آنچه هستند، بزرگتر نشان دهند؛
اما هرچند اعراب می‌توانند با صرف هزینه و خرید مؤسسات جغرافیایی، آنان را به دستکاری در اسناد تاریخی و نقشه‌های
جغرافیایی متمایل کنند، افکار عمومی به راحتی قابل خرید و فروش نیستند و سرانجام این فکار عمومی است که می‌تواند
با تکیه بر حقایق تاریخی، ماهیت نسبتا مستقل خود را نشان دهد.علاوه بر این باید اضافه کرد که دلایلی که
طراح این نظرسنجی درباره عربی بودن خلیج فارس مطرح کرده است بسیار واهی است چرا و چگونه می توان گفت
چون یک تشکل سیاسی همچون اتحادیه عرب که خود در این میان ذینفع است، یک واقعیت تاریخی را انکار می
کند، دلیل بر صحت نظر آنان است؟ یا چگونه می توان اسناد عربی سازمان ملل متحد را که با پول
برخی کشورهای عربی منتشر می شود را ملاک دانست؟ یا چگونه می توان گفت چون امپراتوری فارس وجود ندارد، خلیج
فارس هم نباید باشد، مگر اکنون که قاره آمریکا به چندین کشور تبدیل شده است، باید نام آمریکا را از
آن برداشت و نام دیگری بر آن نهاد؟ گفتنی است تاکنون هر گونه فراخوانی درباره نام خلیج فارس از سوی
هر موسسه یا شخصی در فضای مجازی برگزار شده است، با حضور گسترده ایرانیان به تایید حقانیت نام خلیج فارس
ختم شده است.

تاریخ بروزرسانی : 2010-09-10 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو