تصاویری از پوشش عجیب مهمان های روحانی

تصاویری از پوشش عجیب مهمان های روحانیاخبار

سفیران جدید هند و عراق و… به ایران سفر کرده اند آن ها پوشش متفاوتی دارند در ادامه مشاهده کنید

سفرای جدید کشورهای مختلف به ایران سفر کردند تا استوارنامه هایشان را به روحانی
تقدیم کنند از جمله سفیرانی که به ایران سفر کرده اند سفیران جدید هند و عراق
و میانمار و بورکینافاسو استوارنامه خود را به رئیس جمهور کشورمان تقدیم کردند
آن در این دیدار پوشش متفاوت و عجیب و سنتی داشتند که نحوه پوشش آن ها
حائز اهمیت است در ادامه تصاویری از پوشش متفاوت مهمان های روحانی در ایران را در نیک صالحی مشاهده کنید.

پوشش عجیب مهمان های روحانی

سفرای جدید کشور‌های هند، عراق، بورکینافاسو، میانمار، استوارنامه خود را به حسن
روحانی رئیس جمهوری تقدیم کردند. در این دیدار نحوه پوشش مهمانان حائز اهمیت است.

تصاویری از پوشش متفاوت مهمان های روحانی

مهمان های روحانی

مهمان روحانی در ایران

مهمان های روحانی

پوشش متفاوت سفیر جدید

مهمان های روحانی

پوشش متفاوت مهمانان روحانی

مهمان های روحانی

پوشش عجیب مهمان روحانی

میزان

تاریخ بروزرسانی : 2019-03-10 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو