تصاویری از نخستین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تصاویری از نخستین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهراناخبار

امروز اولین روز کاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود در ادامه تصاویری از این نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را مشاهده کنید

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هر سال در اردیبهشت ماه برگزار می شود و برای اولین بار
نمایشگاه کتاب تهران در سال ۶۶ برگزار شد امسال نیز سی و دومین نمایشگاه بین المللی
کتاب تهران در مصلی بزرگ امام خمینی افتتاح شد و امروز ۴ ام فروردین ماه اولین روز
نمایشگاه بود که آغاز به کار کرد و ۳ هزار و ۲۰۰ ناشر داخلی و خارجی تازه‌ ترین آثار خود
را عرضه کردند در ادامه تصاویری از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در
مصلای امام خمینی را در نیک صالحی مشاهده کنید.

اولین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران در مصلای امام خمینی در حالی آغاز به
کار کرد که ۳ هزار و ۲۰۰ ناشر داخلی و خارجی تازه‌ترین آثار خود را عرضه کردند.

تصاویری از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه کتاب در مصلی

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه کتاب تهران در مصلی امام خمینی

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه کتاب تهران

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

غرفه های نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اولین روز نمایشگاه کتاب تهران

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه کتاب در تهران

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نخستین روز نمایشگاه کتاب تهران

ایلنا

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-24 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو