مهمترین برنامه اقتصادی دولت در سال ۹۲

مهمترین برنامه اقتصادی دولت در سال ۹۲اخبار

به گزارش واحد مرکزی خبر وزیر اقتصاد و دارایی درتنکابن ضمن تشریح مهمترین برنامه های اقتصادی دولت در سال ۹۲ افزود: تقویت نظام ارزی، افزایش توان تولید در بخش های آسیب پذیر، سامان دادن معادن و سرمایه گذاری در این حوزه ، تداوم طرح توسعه کشاورزی ، افزایش حقوق کارمندان و تقویت نظارت برای مقابله […]

به گزارش واحد مرکزی خبر وزیر اقتصاد و دارایی درتنکابن ضمن تشریح مهمترین برنامه های اقتصادی دولت در سال ۹۲
افزود: تقویت نظام ارزی، افزایش توان تولید در بخش های آسیب پذیر، سامان دادن معادن و سرمایه گذاری در این
حوزه ، تداوم طرح توسعه کشاورزی ، افزایش حقوق کارمندان و تقویت نظارت برای مقابله با گرانی اقداماتی است که
امسال در حوزه اقتصادی به جِد دنبال می شود.
حسینی همچنین در خصوص بودجه سال ۹۲ گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه در قانون بودجه سال ۹۲ استفاده از تمام
ظرفیتهای قانون سال ۹۱ ، بهبود پرداخت های کارکنان و استفاده از احکام سال ۹۱ برای توسعه فعالیت های سرمایه
گذاری و عمرانی کشور است .
تاریخ بروزرسانی : 2013-03-25 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد