مصدومیت هولناکی که نزدیک بود باعث قطع شدن پای یک ورزشکار شود!

مصدومیت هولناکی که نزدیک بود باعث قطع شدن پای یک ورزشکار شود!اخبار

آزمایش های بعدی نشان داد نقطه اتصال ساق پا با قسمت بالای زانو نه استخوان ها که فقط پوست و رگ هایی هستند که هر لحظه ممکن بود با پاره شدن منجر به قطعی پا شوند.

مصدومیت هولناک

مصدومیت هولناک ، بازیکن فوتبال آمریکایی دچار مصدومیت شدیدی در هنگام بازی در جریان یک مسابقه فوتبال شد.

یک بازیکن ۳۲ ساله در جریان یک مسابقه در لیگ فوتبال آمریکایی آنچنان مصدوم شد که نزدیک بود پایش قطع شود.
پای او در هنگام کشکمش با بازیکن حریف شکست. آزمایش های بعدی نشان داد
نقطه اتصال ساق پا با قسمت بالای زانو نه استخوان ها که فقط پوست و رگ هایی هستند
که هر لحظه ممکن بود با پاره شدن منجر به قطعی پا شوند.

در هنگام تقلا برای دفاع بازیکن حریف وزن خود را بر روی پشت او انداخت و این موضوع باعث شد
استخوان زانوی او قسمت پایین تر آن دچار شکستگی مهیبی شود.

مصدومیت شدیدی در هنگام بازی در جریان یک مسابقه فوتبال

مصدومیت هولناک

مصدومیت وحشتناک یک بازیکن

مصدومیت هولناک

مصدومیت هولناک یک ورزشکار

او پس از انتقال به بیمارستان به سرعت مورد عمل جراحی قرار گرفت

۲۴انلاین

تاریخ بروزرسانی : 2017-10-31 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو