خبرهای جدید درباره مرخصی زایمان برای زنان شاغل

خبرهای جدید درباره مرخصی زایمان برای زنان شاغلاخبار

مرخصی زایمان برای همه زنان شاغل تعلق می گیرد در ادامه جزئیاتی از مرخصی زایمان برای زنان شاغل را بخوانید

زنان شاغلی که زایمان می کنند طبق قانون مرخصی زایمان دارند این مرخصی شامل همه
زنان شاغل می شود و کمک هزینه بارداری برای برخی از زنان شاغل شامل می شود کسانی
که حداقل ۶۰ روز کاری حق بیمه پرداخت کرده باشند تحت پوشش تامین اجتماعی کمک
هزینه بارداری برایشان پرداخت می شود در ادامه جزئیاتی از مرخصی زایمان برای زنان شاغل را در نیک صالحی بخوانید.

مرخصی زایمان برای زنان شاغل

مرخصی زایمان به همه زنان شاغل تعلق می‌گیرد، اما دریافت کمک‌ هزینه بارداری در
شرکت‌های خصوصی مطابق قوانین تامین اجتماعی است و در برخی از شرکت‌های
دولتی نیز بر اساس بخش‌نامه‌های داخلی عمل خواهد شد.

کمک هزینه بارداری برای زنان شاغل

کمک هزینۀ بارداری برای زنان شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی در موارد زیر پرداخت می‌شود:

در یک سال گذشته، حداقل ۶۰ روز کاری حق بیمه پرداخت کرده باشد.

در مدت مرخصی، مشغول به کار نباشد و دستمزدی دریافت نکند.

در زمان تقاضای مرخصی، مشغول به کار یا در مرخصی استحقاقی باشد.

زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد.

مرخصی زایمان برای زنان

مرخصی زایمان برای زنان شاغل

در حال حاضر تامین اجتماعی تنها کمک‌ هزینه بارداری برای مدت شش ماه را پرداخت می‌کند.
مبلغ این کمک‌ هزینه براساس مبلغ دستمزدی محاسبه می‌شود که مبنای محاسبه حق بیمه شماست.

اگر شرکت شما دستمزدی بیشتر از آنچه در لیست بیمه به تامین اجتماعی اعلام شده است
به شما پرداخت می‌کند، ملاک محاسبه کمک‌ هزینه بارداری مبلغ اعلام‌شده به تامین اجتماعی
است. اگر در جریان دستمزدی نیستید که توسط شرکت به تامین اجتماعی اعلام می‌شود،
می‌توانید از بخش منابع انسانی شرکت در مورد آن سؤال کنید.

طبق قوانین تامین اجتماعی، کمک‌ هزینه بارداری معادل دو سوم آخرین دستمزد شخص است.
آخرین حقوق بر اساس میانگین سه ماه آخر آن بخش از حقوق که حق بیمه از آن کسر می‌شود محاسبه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان

تاریخ بروزرسانی : 2019-01-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو