جشن و شادمانی در خیابان ها به خاطر تولد فرزند شاهزاده هری و مگان

جشن و شادمانی در خیابان ها به خاطر تولد فرزند شاهزاده هری و مگاناخبار

فرزند شاهزاده هری و مگان متولد شده است و طرفدارانشان در خیابان ها جشن برگزار کردند در ادامه مشاهده کنید

مگان مارکل عروس سلطنتی بریتانیا می باشد که در روز دوشنبه ششم ماه مه فرزند
پسری را به دنیا آورد و شاهزاده هری نیز از مردم برای حمایت همسرش در دوران
بارداری تشکر کرد و طرفدارانشان از شدت خوشحالی به خیابان ها رفتند و جشن
و شادی برگزار کردند ولی هنوز اسمی برای این پسر انتخاب نشده است در ادامه
تصاویری از جشن متولد شدن فرزند شاهزاده هری و مگان در خیابان های بریتانیا را در نیک صالحی مشاهده کنید.

به دنیا آمدن فرزند شاهزاده هری و مگان

مگان، دوشس ساسکس و همسر شاهزاده هری بریتانیا، صبح دیروز
دوشنبه، ششم ماه مه، فرزند پسری به دنیا آورد.

این خبر را شاهزاده هری اعلام کرد و از مردم برای حمایتشان در دوران بارداری
همسرش تشکر کرد. در تصاویر زیر شادمانی طرفداران خانواده سلطنتی
بریتانیا از تولد این نوزاد را در خارج از کاخ باکینگهام لندن و قلعه وینزِر شهرستان بارکشر را می‌بینید.

تصاویری از جشن برای متولد شدن فرزند شاهزاده هری و مگان

فرزند شاهزاده هری و مگان

جشن و شادمانی

فرزند شاهزاده هری و مگان

شادمانی طرفداران شاهزاده هری و مگان

فرزند شاهزاده هری و مگان

طرفداران شاهزاده هری و مگان

فرزند شاهزاده هری و مگان

جشن تولد فرزند شاهزاده هری

فرزند شاهزاده هری و مگان

جشن در خیابان های بریتانیا

فرزند شاهزاده هری و مگان

جشن تولد پسر شاهزاده هری و مگان

خبر آنلاین

تاریخ بروزرسانی : 2019-05-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو