نخستین تصویر عمر البشیر بعد از سرنگونی حکومت سودان

نخستین تصویر عمر البشیر بعد از سرنگونی حکومت سوداناخبار

به تازگی تصویری از عمر البشیر بعد از سرنگونی حکومت سودان منتشر شده است در ادامه مشاهده کنید

عمر البشیر رئیس‌ جمهور سابق سودان می باشد که اخیرا به دلیل مشکلات اقتصادی
و گرانی ها ارتش او را مجبور به استعفا کرد مردم زیادی به اوضاع کشور و برکناری
رئیس جمهور اعتراض کردند و او را از این سمت برکنار کردند بعد از برکناری این رئیس
جمهور سودان تصویری از او را که در بیمارستان می باشد را در فضای مجازی منتشر
کرده اند در ادامه تصویری از بیمارستان محل نگهداری عمرالبشیر رئیس جمهور
سابق سودان پس از سرنگونی حکومت سودان را در نیک صالحی مشاهده کنید.

عمر البشیر در بیمارستان

نخستین تصویر از عمرالبشیر پس از سرنگونی حکومت سودان منتشر شد.

اسکای‌نیوز مکان این تصویر را بیمارستان محل نگهداری عمرالبشیر اعلام کرده است.

تصویری از عمر البشیر در بیمارستان

عمر البشیر

رئیس جمهور سودان در بیمارستان

ایسنا

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو