سرلشگر فیروزآبادی با هیبت جدید!! + تصویر

سرلشگر فیروزآبادی با هیبت جدید!! + تصویراخبار

امروز تصویر زیر مربوط به حضور سرلشگر فیروزآبادی در حسنیه امام خمینی بیت رهبری است.همانطور که در تصویر مشخص است ظاهرا سرلشگر فیروزآبادی با کاهش وزن جدی مواجه شده است.

امروز
تصویر زیر مربوط به حضور سرلشگر فیروزآبادی در حسنیه امام خمینی بیت رهبری است.
همانطور که در تصویر مشخص است ظاهرا سرلشگر فیروزآبادی با کاهش وزن جدی مواجه شده است.
سرلشگر فیروزآبادی با هیبت جدید!!  تصویر
تاریخ بروزرسانی : 2010-08-20 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو