هواوی

زندگی یک زن ۴۹ ساله با انواع دماغ مصنوعی

زندگی یک زن ۴۹ ساله با انواع دماغ مصنوعی اخبار ایران و جهان

یک زن ۴۹ ساله به دلیل بیماری نادر دماغش را از دست داده است او اکنون از انواع دماغ مصنوعی استفاده می کند