جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!اخبار

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!Reviewed by Test on Sep 15Rating: خبرنامه دانشجویان ایران: نمایش “زندگی ضرب در سه” به کارگردانی محمد حسین میربابا در فرهنگسرای نیاوران حاشیه های جالبی به همراه داشته است. همچنان در حوزه تئاتر هیچ گونه نظارتی صورت نگرفته و این بخش از هنر روز […]

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!Reviewed by Test on Sep 15Rating:

خبرنامه دانشجویان ایران: نمایش “زندگی ضرب در سه” به کارگردانی محمد حسین میربابا در فرهنگسرای نیاوران حاشیه های جالبی
به همراه داشته است.

همچنان در حوزه تئاتر هیچ گونه نظارتی صورت نگرفته و این بخش از هنر روز به روز بیشتر به
سمت ابتذال پیش می رود.
تصاویر بدست آمده از این تئاتر ترجمه ای حاکی از آن است که اساسا این بخش از هنر کماکان شکاف
عمیقی با شعائر اسلامی دارد تا جائی که این تصاویر بیشتر به جلوه های مبتذل هالیوودی و بالیوودی شباهت دارد.
عمده مشکل تئاتر نداشتن جرائت هنرمندان برای ورود به این عرصه است تا جائی که عمده آثار روی صحنه ترجمه
آثار نویسندگان لائیک غربی است.
زندگی × ۳ سه روایت از سه زندگی است و هر یک از این روایت ها، از زندگی خاص یک
انسان قرن بیست و یکمی یا اوخر قرن بیستمی را تصویر می کند ولی این اثر به اینجا ختم نشده
و بازیگران در آثار دخل و تصرف شخصی نیز می کنند.
رمان نویس این اثر نمایشنامه نویس، بازیگر و فیلم نامه نویس فرانسوی تبار است و در آثار وی زندگی آدم
پر از حسرت رسیدن به یک سرزمین موعود است.
این اثر، مشابه دیگر آثار روی صحنه از تصادم، احساس بیهودگی، ناامیدی، سوء تفاهم موج می زند.

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

جدید/ صحنه های بسیار مبتذل و زننده از یک تئاتر در تهران!

تاریخ بروزرسانی : 2010-09-15 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو