تعداد و میزان حقوق مشاوران احمدی نژاد

تعداد و میزان حقوق مشاوران احمدی نژاد

پارساپرس: دبیر شورای مشاوران رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور در حال حاضر ۱۵مشاور دارد در خصوص تحولات این حوزه گفت: پیش بینی شده حسب صلاحدید رئیس جمهور حوزه های مشاوره ای مشخص و مشاور مربوط تعیین گردد. نکته دیگر اینکه از این پس شاهد تشکیل جلسات شورای مشاورین رئیس جمهور خواهیم بود […]

پارساپرس: دبیر شورای مشاوران رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور در حال حاضر ۱۵مشاور دارد در خصوص تحولات این حوزه گفت: پیش بینی شده حسب صلاحدید رئیس جمهور حوزه های مشاوره ای مشخص و مشاور مربوط تعیین گردد. نکته دیگر اینکه از این پس شاهد تشکیل جلسات شورای مشاورین رئیس جمهور خواهیم بود پس منتظر معرفی افراد جدیدی در حوزه های نو هستیم.

به گزارش مهر، مهدی خورشیدی آزاد پسر احمد خورشیدی آزاد و داماد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور است که در دولت نهم با حکم داودی معاون اول رئیس جمهور به سمت مشاور نهاد و دبیر شورای مشاورین رئیس‌جمهور منصوب شد.

بعد از تغییرات چندی قبل تعدادی از مشاوران رئیس جمهور در خصوص این تغییر و تحولات با دبیر شورای مشاوران رئیس جمهور به صورت مکتوب گفتگویی انجام داده ایم که متن آن را در ادامه می خوانید:

با توجه به شرایط جدید و تغییرات صورت گرفته، جایگاه مشاوران رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری چگونه تعریف می شود؟

براساس دستور العملی اجرایی که رئیس جمهوری درتاریخ ۲۹/۸/۸۹ مورد تصویب قرار داد، شورای مشاورین رئیس جمهور با هدف ارائه راهکارهای مناسب، پیشنهادها،انتقادها واتخاذ تصمیمات سازنده در جهت هم افزایی نظرات مشاوران و نیز انتظام بخشیدن به فرآیند مشاوره های تخصصی وفنی و استقرار سیستم بانک اطلاعاتی مشاورین وافراد صاحب نظرتشکیل می گردد.

نگاهی به سرفصل هایی که هدف از تشکیل دبیرخانه را بیان می کند نشان می دهد که ریاست جمهوری در پی تخصصی کردن مشاوره، نظام مند کردن آن وتشکیل بانک اطلاعاتی درسوژه های مختلف برای انتقال تجربیات به دولت های آینده هستند، حتما شما می دانید که ما الان مستندات قابل توجه و قابل استفاده جدی در حوزه مشاوره دولت های قبل در دست نداریم، به همین علت من فکرمی کنم آنهایی که تغییرات اخیر را دست مایه انتقاد به دولت قرار داده اند مقداری شتاب کرده اند،به طور قطع با اقداماتی که در آینده در حوزه مشاورین رئیس جمهور انجام خواهد شد منتقدان به اصلاح دیدگاه وادار خواهند شد.

عملکرد مشاورین رئیس جمهور در تاثیرگذاری بر سیاست های دولت را تاکنون چگونه ارزیابی می کنید؟

اهمیت شورا و مشورت بسیار مورد تاکید دین اسلام قرار گرفته است، خداوند هم به پیامبر (ص) فرمودند: “و امرهم شوری بینهم”، بحث دیگر تاکید اسلام بر شنیدن همه نظرات و انتخاب بهترین نظرهاست. از اهمیت شور و مشورت که بگذریم به شخصیت ریاست جمهوری توجه می کنیم، می بینیم ایشان حتی به اظهار نظریک فرد عادی و یا کم سن و سال هم توجه می کنند پس ایشان مشاوره پذیر هستند. اما دربحث مشاوران رئیس جمهورباید گفت خوشبختانه درچند سال اخیر با نگاه مثبتی که رئیس جمهوری داشته اند، تاثیرات مشاوران در راهبردهای دولت بیشتر شده است اما این به آن معنی نیست که هر مشاوری دیدگاهی را بیان کرد رئیس جمهور آن را عینا اجرا کند چون تبعات اجرایی یک پیشنهاد متوجه رئیس جمهور است و خود ایشان هستند که باید کیفیت اجرای یک موضوع را تعیین کنند.

آیا مشاوران رئیس جمهور توانسته اند عملکرد مناسبی را از خود نشان دهند؟

عملکرد مناسب نیازمند وجود بستر مطلوب است. فکرمی کنم تغییراتی که رئیس جمهور درحال ایجاد آن در روند کار مشاورین هستند با آگاهی از کاستی های قبل و با هدف بهبود روند استفاده ازدیدگاه های مشورتی و سازوکار مدون و مدرن برای این مهم انجام می شود. نگاهی به دستور العمل اجرایی جدید نشان می دهد که در حوزه اختیارات ارائه مشاوره های فنی و تخصصی به رئیس جمهور، پیگیری دستورات و ارجاعات ریاست جمهوری و ارائه نظرات مشورتی ویژه، تدوین چارچوب استاندارد و یکپارچه در نحوه ارائه گزارش مشاوره ای به رئیس جمهور و کارآمدتر کردن روند ارائه مشاوره دیده شده است، این یعنی رضایت رئیس جمهور ازمشاورت های ارائه شده ونارضایتی ایشان از روند کار، ضمنا وقتی رئیس جمهور در سازوکار جدید وظایف و اختیارات جدیدی را محول می کنند یعنی اینکه از کار رضایت دارند و تنها در پی اصلاح کاستی ها و رفع مشکلات شکلی هستند.

این مسئله تا چه حد در قطع همکاری تعدادی از مشاوران رئیس جمهور موثر بوده است؟

تغییرات همیشه مثبت، رو به جلو و باعث پیشرفت هستند، کشور با ورود به شرایط جدید و گذر از مراحل قبل با موضوعات جدیدی مواجهه پیدا می کند که نیازمند به روز شدن موضوعات و افراد طرف مشاوره دارد، به نظرم رئیس جمهور با توانایی فکری و سختکوشی که داشته و دارند، موفق شده اند کشور را از مرحله گذشته به مرحله ای جدید عبور دهند مرحله ای که به فرموده خودشان باید ایرانیان با افق جهانی برنامه ریزی کنند، این همان چیزی است که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ که مورد تایید مقام معظم رهبری هم هست دیده شده، یعنی تبدیل ایران به قدرت برتر منطقه، پس نتیجه می گیریم در این مرحله قرار است ما از دغدغه های داخلی عبور کنیم و به مسائل جهانی بیندیشیم. در عین حال من این تصمیم را علمی و کارشناسانه، هوشمندانه و مثبت ارزیابی می کنم و امیدوارم دبیرخانه شورای مشاورین هم بتواند در راستای جهانی شدن افکار رئیس جمهور محبوب برنامه ریزی کند.

پیش از این رویه انتصاب مشاورین در حوزه نهاد ریاست جمهوری چگونه بوده است؟

قبل از این بیش از آنکه ارائه نظرات حول محور پیشنهاد و مشورت باشد بیشتر حول محور شخصیت اجرایی شکل می گرفت. به تبع این رویه از قبل وجود داشت که رئیس جمهور به وسیله ارتباطاتی که با اقشار مختلف داشت، افرادی را برای مشاوره دادن انتخاب می کرد و از آنها در زمینه هایی که تجربه و تخصص داشتند مشاوره می گرفت اما امروز با توجه به شیوه نامه ای که تدوین شده است فکر می کنم روند کار هم تغییر کند و در مجموع هم به جهت محتوایی و هم به جهت شکلی روند انتخاب، انتصاب و تعامل از حالت سنتی به حالت مدرن، مدون و کارآمد تغییر خواهد یافت.

با توجه به تغییرات صورت گرفته چه تحولاتی در این حوزه روی خواهد داد؟

تشکل کارگروه های تخصصی جدید، مشخص شدن حوزه های نوین مشاوره، انتخاب مشاوران جدید، تعریف کارکردهای تازه برای شورای مشاورین و اثر بخشی بیشتر مشاوران در امور اجرایی از تغییراتی است که آثار آن را در آینده ملاحظه خواهید کرد به طور قطع ارتباط رئیس جمهوری با مشاورین با انسجام بیشتر، هدفمند تر و اثرگذار تر دنبال خواهد شد.

ترکیب فعلی مشاورین رئیس جمهور چگونه خواهد بود و چه افرادی در آینده نزدیک به این تیم اضافه خواهند شد؟

بر اساس وظایف و اختیارات جدیدی که به شورای مشاورین محول شده است ارائه مشاوره هایی تخصصی به رئیس جمهور، پیگیری دستورات و ارجاعات رئیس جمهور و ارائه نظارات مشورتی ویژه، تبیین و تدوین چارچوب استاندارد در نحوه گزارش ها و کارآمدتر کردن روند ارائه مشاوره مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر پیش بینی شده که حسب صلاحدید رئیس جمهور حوزه های مشاوره ای مشخص و مشاور مربوط تعیین گردد. نکته جدید دیگر اینکه از این پس شاهد تشکیل جلسات شورای مشاورین رئیس جمهور خواهیم بود پس منتظر معرفی افراد جدیدی در حوزه های نو هستیم.

گفته می شود قطع همکاری با تعدادی از مشاورین رئیس جمهور در جهت یک دست کردن جهت گیری این تیم صورت گرفته این حرف تا چه حدی درست است؟

مشورت یعنی بهره مندی از امکان شنیدن نظرات مختلف خواه موافق یا مخالف. طبیعتا در فضای تعارض افکار و تلاقی عقیده ها می توان به دیدگاه بهتر، خلاقانه تر و مفید تر دست یافت، اگر قرار باشد فضای مشاوره فضایی باشد که فقط دیدگاه های رئیس جمهور را تایید کند یا بر عکس فضای مخالفت و ضدیت باشد که فکر شکوفایی متولد نخواهد شد و طبیعتا تحول شکل نخواهد گرفت. بنابراین تغییرات درجهت کارآمدسازی، چابک سازی، مدون کردن نوع ارتباط و روز آمد شدن فضای مشاورین انجام شده و این روند ادامه خواهد یافت.

تعداد مشاورین رئیس جمهور در حوزه های مختلف دقیقا چند نفر است؟

حسب نیاز و صلاحدید رئیس جمهور مشاورین تعیین و منصوب می شوند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد در ضمن باید به نکته دیگری هم اشاره کنیم که ممکن است رئیس جمهور دریک مقطع ۶ ماهه ویا یکساله نیاز به مشاوره در زمینه ای خاص داشته باشد، پس دلیلی ندارد که وقتی مشاوری تعیین شد وکارش و موضوع مورد مشاوره خاتمه یافت کماکان در حلقه مشاوران باقی بماند. بدون آنکه کاری برای انجام دادن داشته باشد، پس نوع کار، مدت زمان اجرا و کیفیت ارائه مشاوره از عوامل تاثیر گذار بر همکاری مشاورین خواهد بود فعلا مشاورین رئیس جمهور ۱۵ نفر هستند.

هر کدام از مشاورین به طور میانگین هر چند وقت یک بار وقت ملاقات با رئیس جمهور را پیدا می کنند؟

یکی از وظایف دبیر شورای مشاورین برقراری ارتباط با رئیس جمهور است پس مشاورین می توانند با توجه به وقت رئیس جمهور و ضرورت هایی که ایجاب می کند یا رئیس جمهور گفتگو کنند، روند انجام کار هم با هماهنگی دبیر شورای مشاورین و رئیس جمهور می باشد.

میزان حقوق مشاورین رئیس جمهور چقدر است؟

مشاوران رئیس جمهور بابت سمت مشاورت حقوق متعارف و مشخصی دریافت می کنند، اما باید بگویم تقریبا اکثر مشاورین بابت ارائه مشاوره به رئیس جمهور حقوقی دریافت نمی کنند چون خیلی از آنها استاد دانشگاه هستند یا حقوق بگیر دستگاه های دیگر هستند.

چه تعداد از مشاوران فعلی رئیس جمهور از دولت های گذشته باقی ماندند؟

در حال حاضر مشاوران رئیس جمهور ۱۵ نفر هستند که اسحاق مدنی مشاور امور اهل سنت از دوره هاشمی تا کنون مشاور رئیس جمهور بوده اند.

مناسب ترین کفش برای دویدن و پیاده روی + عکس
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
2011-01-20
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبول
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
معصومه کریمی بازیگر ایرانی عزادار شد
معصومه کریمی بازیگر ایرانی عزادار شد
حضور بشار اسد در نماز عید قربان
حضور بشار اسد در نماز عید قربان
روحانی سوار بر اولین جنگنده ایرانی در یک مراسم
روحانی سوار بر اولین جنگنده ایرانی در یک مراسم
فقیرترین رئیس جمهور جهان کیست؟
فقیرترین رئیس جمهور جهان کیست؟
واکنش ترامپ به پاسخ منفی ایران به مذاکره با آمریکا
واکنش ترامپ به پاسخ منفی ایران به مذاکره با آمریکا
ماجرای اذیت و آزار شیطانی در خانه مرد شکلاتی
ماجرای اذیت و آزار شیطانی در خانه مرد شکلاتی
تصاویری عجیب از مسابقات ریش و سبیل
تصاویری عجیب از مسابقات ریش و سبیل
پیروزی پرویز هادی در مقابل «دنگ ژی وی»
پیروزی پرویز هادی در مقابل «دنگ ژی وی»
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبولدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز