تصاویری از ساخت سیل بند در ملاشیه اهواز

تصاویری از ساخت سیل بند در ملاشیه اهوازاخبار

جوانان خوزستانی برای ساخت سیل بند در ملاشیه اهواز تلاش زیادی می کنند در ادامه مشاهده کنید

با بارش های شدید باران در کشور خسارت های زیادی وارد شده است و مردم را گرفتار کرده است
طوری که بیشتر مردم خانه هایشان را ترک کرده اند و به صحراها و جنگل ها رفته اند و در زیر چادر
زندگی می کنند به دلیل افزایش آب رودهای کرخه و کارون جوانان خوزستانی در حال ساخت
سیل بند می باشند که از ورود سیلاب به مرکز خوزستان جلوگیری کنند در ادامه تصاویری
از ساخت سیل‌ بند در ملاشیه اهواز به کمک جوانان خوزستانی را در نیک صالحی مشاهده کنید.

ساخت سیل بند در ملاشیه اهواز

با افزایش سطح آب رودهای کرخه و کارون و اتصال دو رود در شمال اهواز، جوانان خوزستانی
با ساخت سیل‌بند در ملاشیه اهواز سعی در مهار جریان سیلاب و ممانعت از ورود آن به مرکز خوزستان دارند.

تصاویری از ساخت سیل بند در ملاشیه اهواز

ملاشیه اهواز

ساخت سیل بند

ملاشیه اهواز

ساخت سیل بند در اهواز

ملاشیه اهواز

جلوگیری از ورود سیلاب

ملاشیه اهواز

تلاش جوانان برای ساخت سیل بند

تصاویری از ساخت سیل بند در ملاشیه اهواز

ساخت سیل بند برای جلوگیری از ورود سیل به مرکز خوزستان

ملاشیه اهواز

سیل

خبر آنلاین

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو