همخوانی ترانه خونه مادربزرگه توسط دانشجویان دانشگاه تهران

همخوانی ترانه خونه مادربزرگه توسط دانشجویان دانشگاه تهراناخبار ایران و جهان

دانشجویان دانشگاه تهران ترانه خونه مادربزرگه را همخوانی کردند در ادامه مشاهده کنید

در دانشگاه ها بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان جشنی برگزار می شود و دانشجویان
در این جشن لباس مخصوص فارغ التحصیلی را می پوشند و به جشن و شادی می پردازند
و در آخر مراسم کلاه هایی را که بر سر گذاشته اند را به بالا پرتاب می کنند اخیرا نیز برای
دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران جشن فارغ التحصیلی برگزار کرده اند که در این
جشن ترانه ای گذاشته اند و دانشجویان همخوانی می کنند آن ها ترانه “خونه مادربزرگه”
در جشن فارغ التحصیلی شان همخوانی می کنند در ادامه همخوانی ترانه خونه مادربزرگه در
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران را در نیک صالحی مشاهده کنید.

همخوانی ترانه خونه مادربزرگه در دانشگاه تهران

همخوانی ترانه “خونه مادربزرگه” در جشن فارغ التحصیلی
دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران.

فیلمی از همخوانی ترانه خونه مادربزرگه در دانشگاه تهران

ترانه خونه مادربزرگه

دانشگاه تهران

خبرفارسی

تاریخ بروزرسانی : 2019-07-28 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامویدئودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری